اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد خونساری

احمد خونساری،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084333
اتاق : -
  • 468 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، University of Glasgow ، کامپیوتر

1378 ← 1382

M.Sc ، علم و صنعت ، معماری کامپیوتر

1372 ← 1375

M.Sc ، ،

1372 ← 1374

B.Sc ، شهیدبهشتی ، برق - سخت افزار

1365 ← 1371

کارشناسی ، ،

1365 ← 1368

فعالیت های علمی