اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی افضلی کوشا

علی افضلی کوشا

علی افضلی کوشا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4920
اتاق: 2-629
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهزاد ابراهیمی مدلسازی افزاره و بهینه سازی حافظه با قابلیت دسترسی تصادفی ایستا در ابعاد نانو کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/18
بهزاد ابراهیمی بهینه سازی طراحی سلول حافظه ی دسترسی تصادفی ایستا با استفاده از فناوری‌های در حال ظهور نانومتری بر اساس سیلیسیم دکتری دانلود 1393/06/16
محمد ابراهیمی میاوقی طراحی وشبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان - پایین با ساختار Pipeline در تکنولوژی CMOS کارشناسی ارشد دانلود 1380
شیث ابوالمعالی مدل سازی در سطح مبادله و استفاده از آن برای سنتز ارتباطات سطح-سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1386
شیث ابوالمعالی مدل سازی در سطح مبادله و استفاده از آن برای سنتز ارتباطات سطح - سیستم کارشناسی ارشد 1386/06/14
هادی احمدی بالف مدلسازی پارامترهای مدارهای دیجیتال در ناحیه نزدیک آستانه با توجه به نوسانات ساخت کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
امیر رضا احمدی مهر بهینه سازی روش های طراحی بلوکهای دیجیتال در فناوری نانو با در نظر گرفتن اثرات نوسانات فرایند کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/05
هدی احمدی نژاد انتخاب دستورات گسترش یافته در پردازنده های توسعه پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
وحیده اخلاقی روش‌هایی برای ارتباطات روی تراشه قابل اعمال بر سیستم و شبکه روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
محمدجواد اخوت علویان گذر بین زیر باند ها در چاههای کوانتومی و کاربرد آن در لیزرهای تراهرتز کارشناسی ارشد دانلود 1378
آرمان ایران فر Increasing Multiprocessor Systems-on-Chip Reliability by کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/17
رضا اسدپور بهبود کارایی و قابلیت اطمینان با استفاده از ترانزیستورهای نانوی FinFET در مدارهای دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/04
آرزو اشجعی خامنه مدل سازی و شبیه سازی سلول های خورشیدی با اتصال پشتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
مرتضی اصغری اختصاصی سازی پردازنده ها در یک سیستم چند پردازشی بر روی تراشه برای کاهش توان مصرفی با توجه به ساختار سلسله مراتبی حافظه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
فاطمه اعزی نیا بررسی روش های �اهش توان مصرفی و جریان نشتی در ت�نولوژی ها زیر 100 نانو متر کارشناسی ارشد 1385
اغری نیا, فاطمه بررسی روش های کاهش توان مصرفی و جریان نشتی در تکنولوژی های زیر 100 نانومتر کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/02
بهروز افضل بررسی و بهینه سازی توان مصرفی ضرب کننده ها و اجـزاء ارتبـاطی پردازنده های DSP در تکنـولـوژی های زیر 100 نانومتر کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسن افضلی کوشا کاهش توان مصرفی حافظه‌ها در ناحیه کاری نزدیک آستانه با در نظر گرفتن محدودیت کارایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
حسین آقابابا مدلسازی سرعت و توان برای مدارهای مجتمع در مقیاس نانو تحت نوسانات فرآیند ساخت دکتری دانلود 1391/04/25
بهزاد اقبال خواه بررسی و بهبود عملکرد بلوک های به کاررفته در سیستم های DSP از نظر سرعت و مصرف توان در تکنولوژی های نانو کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/14
بهزاد اقبال خواه بررسی پویا و بهبود قابلیت اطمینان مدارهای مجتمع دیجیتال در فناوری نانو دکتری دانلود 1393/11/08
محسن ایمانی کاهش توان مصرفی سلول حافظه ایستا با دسترسی تصادفی با درنظر گرفتن پایایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/31
محسن ایمانی کاهش توان مصرفی سلول حافظه ایستا با دسترسی تصادفی با در نظر گرفتن پایایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/31
غلامرضا امیری امیری شبیه سازی انتقال بار در ترانزیستورهای دو قطبی با اتصال نامتجانس در حالت عدم تعادل حرارتی، به روش مونت کارلو کارشناسی ارشد دانلود 1377
امیر امیرآبادی طراحی بلوک های محاسباتی توان پایین سرعت بالا در تکنولوژی زیر 100 نانومتر کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد انصاری کاهش توان مصرفی سلول‌های حافظه ایستا با دسترسی تصادفی با ناحیه کار زیرآستانه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
بابک برنوش بررسی مدولاتورهای سیگما دلتای دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1382
بردیا بزرگ زاده تجزیه و تحلیل نویز منبع تغذیه در طراحی‌های نانوتکنولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/20
علی بناگذار بهبود قابلیت اطمینان در سیستم های محاسباتی تقریبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/03
محمدرضا بینش مروستی بررسی و بهبود روش های کاهش توان NOC ها با قابلیت پیکر بندی مجدد در فناوری نانو کارشناسی ارشد 1386/06/31
محمدرضا بینش مروستی بررسی و بهبود روش های کاهش توان NOC ها با قابلیت پیکربندی مجدد در فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1386
میلاد بهادری بهبود ساختار جمع کننده ها با هدف افزایش کارایی در فناوری نانو دکتری دانلود 1394/06/10
نوشین بهبودی بررسی و ارائه راهکار‌های کاهش توان مصرفی در طراحی پردازنده‌های با مجموعه دستورات خاص منظوره کارشناسی ارشد دانلود 1383/07/05
حمیدرضا بهرامی بهبودکارائی سیستم های MIMO با تغییر مشخصات کانال کارشناسی ارشد دانلود 1382
فرزان جزایری طراحی مدارات مجتمع توان پایین با استفاده از افزاره های جدید در نانو تکنولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/23
جاوید جعفری بررسی و بهبود روش های کاهش توان مصرفی مدارات مجتمع دیجیتال در تکنولوژی زیر 100 نانومتر کارشناسی ارشد دانلود 1384
محسن جعفری طراحی مدارهای دیجیتال در نزدیکی آستانه با در نظر گرفتن نوسانات فرآیند کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/27
سولماز حاج محمدی بررسی مدارات دیجیتال توان پایین تحت تاثیر نوسانات فرآیند کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/12
سولماز حاج محمدی بررسی مدارات دیجیتال توان پایین تحت تاثیر نوسانات فرایند کارشناسی ارشد 1390/05/12
بهمن خردمند بروجنی طراحی خانواده های لاجی� سرعت بالا توان پایین باتعداد ورودی بالا در ت�نولوژی های �وچ�تر از 100 نانو متر کارشناسی ارشد 1385
علیرضا خسروپور مدلسازی نوسانات فرایند ساخت نانو افزاره برای طراحی آماری مدارهای مجتمع دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/19
مسعود دانش طلب بررسی و بهبود روشهای توان NOC در نانو ت�نولوژی کارشناسی ارشد 1385
مسعود دانش طلب بررسی و بهبود روشهای کاهش توان NOC در نانوتکنولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/03
مسعود ده یادگاری بررسی توپولوژها و پروت�ل های ارسال و دریافت در شب�ه های روی تراشه کارشناسی ارشد 1385
مسعود ده‌یادگاری بررسی توپولوژی‌ها و پروتکل‌های ارسال و دریافت در شبکه‌های روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد ریاضتی سنتز تست بنچ ها و مانیتورها برای افزایش سرعت درستی سنجی طراحی سیستم های دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1386
امیر محمد رحمانی صانع بررسی و بهبود توان مصرفی در شبکه های روی تراشه و سیستم های روی تراشه چند پردازنده ای کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
احسان رخصت یزدی بررسی بهبود روشهای تبدیل ولتا‍ژ مستقیم کارشناسی ارشد 1386/06/31
احسان رخصت یزدی بررسی و بهبود روش های تبدیل ولتاژ مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1386
مسعود رستمی ارائه روش‌های کاهش اثر تغییرات ساخت در عملکرد مدارهای مجتمع تکنولوژی نانو کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/07
هادی رسولی تکنیک های توان پایین در مدارهای خودآزمون برای کاربردهای VLSI کارشناسی ارشد دانلود 1382
سعید رضاجو پیاده سازی بخش بازسازی تصویر در سیستم مقطع نگاری امپدانس الکتریکی جهت تحقق سخت افزاری کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
حمید رضا زمانی ارائه روشهای بهبود کارآیی مدارهای نواسانگر تولید کلاک کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/12
رضا زندگانی بهبود کارایی و بهره‌وری ضرب کننده‌های حسابی CMOS در محدوده‌ی وسیعی از ولتاژهای تغذیه با در نظر داشتن نوسانات کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
اش�ان سبحانی بررسی روشهای DPM در NETWORK ON CHIP کارشناسی ارشد 1385
اشکان سبحانی بررسی روشهای DPM در Network on Chip کارشناسی ارشد دانلود 1385
اعظم السادات سیدی طراحی مدارهای دینامی� توان پایین سرعت بالا در ت�نولوژی زیر 100 نانو متر کارشناسی ارشد 1385
اعظم‌السادات سیدی طراحی مدارهای دینامیک توان پایین سرعت بالا در تکنولوژی زیر 100 نانومتر کارشناسی ارشد دانلود 1385
رامیار سعیدی تکنیک های تحمل پذیر خطا و توان پایین در شبکه های حس گر بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
سمانه سلیمانی امیری بررسی اثرات دما بر مدارات الکترونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
احمد سماک بررسی و بهینه سازی توان و کارایی مدارهای دیجیتال زیر آستانه در تکنولوژی های زیر 100 نانومتر کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
کامبیز شجاعی قندشتنی بررسی و مقایسه روش‌های طراحی مدارات آسنگرون پایپلاین کارشناسی ارشد دانلود 1384
شجاعی قند شتنی/ �امبیز بررسی و مقایسه روشهای طراحی مدارات آسن�رون پایپلاین کارشناسی ارشد 1384
امیرعلی شیرازی بهشتی طراحی سخت افزاری الگوریتم علامتگذاری نامحسوس ویدئویی بر مبنای موجک کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/10
امیر علی شیرازی بهشتی طراحی سخت افزاری الگوریتم علامتگذاری نامحسوس ویدیویی بر مبنای موج� کارشناسی ارشد 1385
مهدی صارمی مدل کردن نوسانات سرعت و توان مصرفی درفناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
علی اصغر صالح پور باروق بررسی و بهبود کارایی پروتکل های مسیر یابی شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
محسن صانعی کاهش توان مصرفی ناشی از انتقال اطلاعات بین بلوک های عملیاتی در NoCها دکتری دانلود 1387/06/11
مهرزاد صمدی ارخش بهار بررسی و بهبود روشهای مدیریت توان پویا با کمک تغییر ولتاژ و فرکانس برای مدارهای دیجیتال در فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/29
محمد طایفی نصرآبادی مدل تحلیلی دقیق برای افزاره NPT-IGBT کارشناسی ارشد دانلود 1379
بهنام عاملی فرد کاهش توان مصرفی مدارهای VLSI با استفاده از منابع تغذیه دوگانه کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی عباسیان کاهش توان مصرفی درSOCبا استفاده از مدیریت پویای توان و طراحی لاجیک های توان پایین کارشناسی ارشد دانلود 1383
کمال عبدی پیاده سازی سخت‌افزاری نقشاب زنی دیجیتالی بر روی تصویر با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/09
محمد عظیم کرمی تحلیل و مدلسازی لیزرهای نانو متری برای سیستم های انتقال داده نوری درون وبین تراشه ای کارشناسی ارشد 1386/06/15
علی علیمردانی شبیه سازی سلول های خورشیدی برای کارکرد با تمرکز نور بالا کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
آرش فیاضی ارائه یک کمک پردازنده آنالوگ برای سیستم های پردازشی دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
محمدرضا فامیل خدایی شبیه سازی نحوه پخش نور لیزر و توزیع حرارتی ناشی از آن در بافت بیولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1378
امین قاسم آذر بهبود کارایی پردازنده‌های توسعه‌پذیر توسط دستورالعمل‌های تقریبی سفارشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/11
نیره قبادی بررسی و مدل‌سازی چالش‌های مربوط به قابلیت اطمینان افزاره‌های نانومتری کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
مرتضی قلی پور گشنیانی بررسی و مقایسه روشهای پیاده سازی مدارهای آسنکرون پایپلاین کارشناسی ارشد دانلود 1381
سید علی کاشانی غروی افزایش قابلیت اطمینان پردازنده ها در فناوری نانو با در نظر گرفتن اثر NBTI کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
سامان کیامهر مدل سازی اثرات نوسانات فرآیند مبتنی بر روش های آماری زمانی در تأخیر مدارهای فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
محمدعظیم کرمی تحلیل و مدلسازی لیزرهای نانومتری برای سیستمهای انتقال داده نوری درون و بین تراشه ای کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی کمال بهبود روند طراحی پردازنده با دستورات خاص منظوره با توجه به تاثیرات فناوری دکتری دانلود 1392/06/18
محمد صابر گل عنبری بررسی اثرات غیر ایده آلی ساختار در عملکرد افزاره های نانومتری کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
داوود متولی زاده نائینی مدلسازی مشخصه I-V ترانزیستورهای SOI ، معتبر در تمامی نواحی عملکرد کارشناسی ارشد دانلود 1381
سعید محمدی مدل سازی ترانزیستور های اثر میدان دوگیتی در ابعاد نانو دکتری دانلود 1390/04/18
حمید محمودی میمند طراحی توان - پایین سیستمهای دیجیتال بر اساس اصول سوییچینک آدیاباتیک کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهناز مداح روشهای سریع برای استخراج اسکلت اشیاء از تصاویر سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهدی مظاهری طراحی و ساخت افزاره ای برای تقویت پدیده القای جریان توسط فوتون ها در یک نانوساختار پلازمونی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
نیما مظفری مجاوری طراحی مدارات دیجیتال مقاوم در برابر نوسانات فرآیند در نانوتکنولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
وحید معلمی بررسی مدارهای دیجیتال با توان مصرفی بسیار کم در تکنولو‍ژی های زیر 100 نانو متر کارشناسی ارشد 1386/06/14
وحید معلمی بررسی مدارهای دیجیتال با توان مصرفی بسیار کم در تکنولوژی های زیر 100 نانومتر کارشناسی ارشد دانلود 1386
تیمور ملکی جعفر آبادی زدایش ناهمسانگرد پلاستیک PET کارشناسی ارشد دانلود 1381
کلثوم مهرابی طراحی حافظه اس‌رم زیر آستانه با مقاومت بهینه در برابر تغییرات فرایند ساخت و حداقل مصرف توان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
صابر نبوی لاریمی بهبود کارایی فناوری‌های حافظه‌ی نوظهور در سطح معماری کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
مهرزاد نجات طراحی مدارهای دیجیتال بسیار کم‌توان در ناحیه نزدیک آستانه در سطح ریز معماری کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/15
فرزانه نخعی خلیل آباد افزایش قابلیت اطمینان تراشه‌های پردازش تصویر در مقابل مشکلات پیرشدگی در فناوری‌های ساخت در مقیاس نانو کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/29
ابراهیم ندیمی مطالعه دینامیک حفره ها درچاههای کوانتمی براساس باند ظرفیت کارشناسی ارشد دانلود 1378
محسن نی� رای برسی وبهینه سازی ساختار لایه های در شب�ه های روی تراشه کارشناسی ارشد 1385
امیرمسعود نصری نصرآبادی طراحی کدهای زمان - فضای بهینه برای کانالهای MIMO خاص کارشناسی ارشد دانلود 1383
نوید نیک بخش ذاتی مدل کردن مشخصه های دیودها وترانزیستورهای پیوند نامتجانس کارشناسی ارشد دانلود 1377
محسن نیک‌رأی بررسی . بهینه سازی ساختار لایه‌ای در شبکه‌های روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1385
محسن نیک رای ارائة روشی برای کنترل و مدیریت همزمان توان در شبکه‌های سنسور دکتری دانلود 1392/07/13
مائده همت طراحی مدارات دیجیتال کم‌توان و پایدار به کمک ترانزیستورهای اثرمیدانی بر مبنای تونل زنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
شقایق وحدت Design and Simulation of Low-Power, High Precision Approximate Multiplier کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
ابراهیم یوسف نژاد شادهسری رشد نانوتیوب های کربنی به روش PECVD و بررسی رفتار الکتریکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1381

نام نوع تلفن آدرس
نوسانات فرآیند در سیستم های دیجیتال پژوهشی 61119720 ساختمان جدید، 401
هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال پژوهشی 61114355 ساختمان جدید، 428
هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال پژوهشی 61114355 ساختمان جدید، 428
نانو سیستم های توان پایین سرعت بالا پژوهشی 61119720 ساختمان جدید، 401
نانو سیستم های توان پایین سرعت بالا پژوهشی 61119720 ساختمان جدید، 401
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 2 8101088 3 03 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
ادوات نانو و مجتمع سازی آنها 8101715 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه درالکترونیک 3 8101648 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدارمجتمع توان پایین 8101578 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
الکترونیک 2 8101088 3 03 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/29(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
مباحث ویژه الکترونیک 4 8101801 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1