اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی افضلی کوشا

علی افضلی کوشا،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084920
اتاق : 2-629
  • 1383 ارجاعات
  • 19 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1363 ← 1368

B.Sc ، پیتسبورگ ، مهندسی برق

1368 ← 1370

Ph.D ، میشیگان ، مهندسی برق

1369 ← 1373

فعالیت های علمی