اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد کلهر

احمد کلهر،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 188 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

  • دانشکده علوم و فنون نوین ، عضو شورای سیاستگذاری انفورماتیک دانشکده 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی