اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد کلهر

احمد کلهر 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 9780
اتاق : -
  • 158 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

  • تست , تست

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی