اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد کلهر

احمد کلهر،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
اتاق : -
  • 243 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

  • دانشکده علوم و فنون نوین ، عضو شورای سیاستگذاری انفورماتیک دانشکده 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1383 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق - الکترونیک

1374 ← 1378

فعالیت های علمی