اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی،

استادیار
  • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
  • پژوهشکده شهید فیاض ، عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشگاه شریف ، امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
  • دانشگاه تهران ، عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089746
اتاق : 2-307
  • پست الکترونیکی
  • 445 ارجاعات
  • 10 h-Index

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.