اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی الفت

علی الفت 

,دانشیار
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه مخابرات دیجیتال
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 4338
اتاق : 1-414
  • 179 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه مخابرات دیجیتال
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , مسیول آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر گروه مهندسی مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی , مسیول آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی
  • آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی , مسیول آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی