اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
  • 9 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی