اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4914
اتاق: 2-703
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بشیر مهدی ابراهیمی تشخیص خطای ناهم محوری در موتور سه فاز سنکرون مغناطیس دائم سطحی دکتری دانلود 1390/06/13
محسن ابراهیمی تشخیص کودکان مبتلا به اتیسم با توجه به تفاوت حرکات بدن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
اسماعیل آتش پز گرگری توسعه الگوریتم بهینه‌سازی اجتماعی و بررسی کارایی آن کارشناسی ارشد 1387/07/03
مصطفی اجل لوئیان طراحی یک سیستم یادگیر براساس جذب¬کننده و ببلینگ برای تقلید کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/19
رقیه احمدی مکان یابی اتوماتیک پلاک موتورسیکلت در تصاویر کارشناسی ارشد 1386/06/27
رقیه احمدی مکان یابی اتوماتیک پلاک موتور سیکلت در تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1386
سرور اختیاری امیری طراحی و تحلیل الگوریتمی برای دسته‌بندی داده‌های مکانی- زمانی حرکت و کاربرد آن در تشخیص اوتیسم کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
آرش آرامی پیاده سازی کنترل توجه در مسائل تصمیم گیری کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/20
الهه آرانی توسعه الگوریتم LOLIMOT با استفاده از تحلیل موجک و بکارگیری آن در پیش بینی بر خط هوای فضا کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/15
علی اسکندری حلوایی کنترل پیش بین سیستم های هایبرید کارشناسی ارشد 1384
سمانه اسمعیلی سهی تحلیل دوره‌های اسپایک در سیگنال EEG موش مصروع به روش‌های تحلیل مبتنی بر مدل کلاسیک و بیزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/03
آرمان اشک تراب طراحی حسگر نرم در میلی بیوراکتور بر اساس نظریه ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
ایمان اصغرنیا کبریا به کارگیری مدل فازی- عصبی برای پیش بینی اثرات فاضلاب شهری بر کیفیت رودخانه بابلرود کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/06
سروش افخمی میبدی پایداری کنترل ونظارتی در سیستم های هایبرید با کاربرد در پروژه اتوماسیون مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
بهمن افسری توسعه یک روش هوشمند برای حل بازیهای دینامیکی غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1385
آقا گل زاده تشخیص چند مقیاسی صورت کارشناسی ارشد 1385
مهدی آقا‌گل‌زاده تشخیص چند مقیاسی صورت کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمید آقائی مغانجوقی پیش‌بینی میزان مصرف سوخت‌های فسیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/23
سپهر اقبالی یادگیری خبرگان بیزی و ترکیب آنها در چارچوب مبتنی بر توجه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/01
غلامحسین الهی بهبود عملکرد سیستم پشتیبان خودرو با استفاده از روش یادگیری تصمیم کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
امیرحسین الهی بخش بررسی یادگیری تقویتی در وظایف عطفی - فصلی کارشناسی ارشد دانلود 1383
زهرا ایمان ارائه‏ی یک چارچوب یادگیری برای ترکیب کنترل توجه مبتنی بر مکان و مبتنی بر شیء کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/13
امیرحسین امیدوارنیا استفاده از فعالیت های ذهنی خاص برای تولید کدهای دیجیتال در سیستم رابط مغز - کامپیوتر کارشناسی ارشد دانلود 1384
سامان امیرپور امرائی طراحی ساختار عامل مفهوم گرا برای یادگیری به کمک مربی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/23
مهدی امیرخان‌زاده باراندوزی تخمین احتمالاتی محل منبع آلودگی در شبکه‌های توزیع آب شهری بر پایه اطلاعات حاصل از سیستم پایش کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
امیر حسین انصاری به کارگیری مدل فازی - عصی برای پیش بینی زمان وقوع حمله صرعی بر مبنای سیگنال EEG چند کاناله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
امیر �یانفر ارائه ی� روش جدید مانیتورینگ بازار برق با استفاده از تئوری بازیها کارشناسی ارشد 1385
طاهره بابایی توسعه روشهای مدلسازی پیش بینی �وتاه و بلند مدت هوشمند و پیاده سازی آنها برای سریهای زمانی پیچیده و بر گرفته از طبیعت کارشناسی ارشد 1385
طاهره بابایی توسعه روشهای مدلسازی پیش‌بینی کوتاه و بلند مدت هوشمند و پیاده سازی آنها برای سری‌های زمانی پیچیده و برگرفته از طبیعت کارشناسی ارشد دانلود 1384
نعمت اله باتمانقلیچ جداسازی ساختارهای مغزی از روی تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل های شکل پذیر مبتنی بر اطلس دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی باغانی کاربرد روشهای یادگیری خمینه در شناسایی سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی باغانی �اربرد روشهای یادگیری خمینه در شناسایی سیستم کارشناسی ارشد 1385
عباس باقری یزدی شناسایی مستقل از قلم متون چاپی فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکف کارشناسی ارشد دانلود 1385
ریحانه بختیاری کوه سرخی نمایـش و ترکیب دانـش در عامل های کنترل کننده با خبرگی های متفاوت: نگرشی رفتارگرا در طراحی کنترل کننده های عملکرد ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
‌ریحانه بختیاری کوه‌سرخی مدلسازی محاسباتی اختلال توجه و کاربرد آن در اوتیسم دکتری دانلود 1392/02/05
حسین بشاشتی سقزچی تجرید سلسله مراتبی چند متغیره فضای حالت در یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
محمدرضا بشیری شناسایی الگوی رانندگی و ترافیک در تهران جهت کنترل خودروهای ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
نسیم بهاری مکان یابی و تولید نقشه براساس خصوصیات محیط توسط ربات متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/20
اردشیر بهاریان خوشه یابی توزیع شده مبتنی بر علوم اجتماعی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/08
بهاری . نسیم مکان یابی و تولید نقشه براساس خصوصیات محیط توسط ربات متحر� کارشناسی ارشد 1385
وحید پاشازاده شناسایی و تشخیص خطا در حسگر و عملگرهای توربین بادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
پیام پیرای بازنمایی اطلاعات در قشر خلفی گیجگاهی میمون کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/27
محمد سینا پرستگاری یادگیری جابه¬جایی ماهرانه اشیاء توسط ربات با بازوهای چرخ¬انگشتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
سحر پیروز آزاد ردیابی و طبقه بندی خطا در محرکه های الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/22
احمد پورصابری طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص هویت براساس تحلیل تصـاویر عنبیـه چشم کارشناسی ارشد دانلود 1384
نیما تاجبخش تشخیص هویت فرد بر اساس تصاویر نویزی نور مرئی و نزدیک مادون قرمز عنبیه با استفاده از تغییرات محلی و سرتاسری بافت کارشناسی ارشد 1387/12/07
مهرتاش تفضلی هرندی شناسایی چهره از طریق یادگیری پایه های محلی بهینه دکتری دانلود 1387/11/29
مصطفی جبروتی مقدم بخش بندی ساختارهای مغز با استفاده از ممان های تغییرناپذیر هندسی و شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/17
مهدی جلیلی خراجو کنتل پیش بین غیرخطی به کمک شبکه های عصبی و فازی عصبی و کاربردهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1383
سینا جهانداری تخمین رتبه, شناسایی و طراحی کنترل مقاوم تطبیقی برای سیستم های خطی و خطی در حال نمو کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/17
مهرسان جوان رشتخواری استخراج ویژگی جهت تشخیص ناهم محوری مرکب در موتورهای القایی سه فاز قفسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/24
بهروز حاجی سلیمانی ممقانی یادگیری تطبیقی در فضاهای حالت و عمل بزرگ به روش جداسازی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
غلامحسین حاجی میرصادقی یادگیری تقلیدی سطح بالا به کمک ساختن مفاهیم بر اساس تاثیر اعمال در محیط کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
امیر حسین حبیبیان انتخاب خودکار نشانه ها با استفاده از توجه دیداری برای دسته بندی دیداری مکان در تصاویر همه جهته کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/03
بابک حسینی یادگیری مفاهیم و انتقال آن به عامل‌های غیر همسان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
سید مهدی حسینی تشخیص هویت فرد به کمک تصاویر عنبیه با استفاده از تحلیل شکل و طبقه بندی سلسله مراتبی کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی حسین زاده یادگیری جابه جایی اجسام به کمک نمایش نحوه ی انجام آن در ربات چرخ انگشتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
حسن حقایق خراسانی تعیین زوایای پا در طی راه رفتن به کمک تصاویر ویدئوئی و بدون استفاده از نشانگر کارشناسی ارشد دانلود 1391/01/19
روح‌الله خاموشی سیستم‌های تکین فازی و شناسایی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/02
روح اله خاموشی سیستم های ت�ین فازی و شناسایی آنها کارشناسی ارشد 1385
سارا خدایاری فرد کاربرد یادگیری جهت ایجاد تحمل خطا در سیستم تولید مبتنی بر عامل کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمید خدابنده لو کنترل پیش بین سیستم های غیر خطی با استفاده از کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
پویان خواجه پور تادوانی ترکیب اطلاعات تطبیقی با استفاده از معیار انتخاب هوشمند حسگر کارشناسی ارشد دانلود 1385
پویان خواجه پور تادوانی تر�یب اطلاعات تطبیقی با استفاده از معیار انتخاب هوشمند حسگرها کارشناسی ارشد 1385
فرزین داداشی شناسایی افراد با استفاده از تحلیل نحوه راه رفتن کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/17
پدرام داعی یک روش نِمُوی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات سیستم سنسوری چند حسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/21
رامین دوست محمدی مدلسازی رفتار تورمی سیکلیک گلسنگ با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی(مورد مطالعاتی: مغار نیروگاه تولید برق مسجد سلیمان) دکتری دانلود 1387/01/26
محمد حسن ذکائی آشتیانی انتخاب ویژگی برای تصمیم گیرنده های محلی با استفاده از یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
محمد رداد بررسی کارایی تجزیه ی طیفی زمان فرکانس لرزه ای به روش تعقیب تطابق در تشخیص لایه های نازک کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
مجتبی رستمی کندرودی طبقه بندی و تعیین مشخصات فیزیکی نقص در بازرسی غیرمخرب لوله های گاز با استفاده از توپک شار نشتی مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
امین رضایی پیش رباط تخمین پارامترهای شارژ, تخلیه و وضعیت سلامت باتری با استفاده ار روش های شناسایی و تخمین غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/15
مهدی رضاقلی زاده شناسایی و تشخیص خطا در سیستم محرک موتورهای القایی با استفاده از ترکیب روش های مبتنی بر مدل و مبتنی بر سیگنال کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
جواد رضائی ترکیب تخمین با رویکرد هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/01
محمد مهدی رضائی یوسفی انتخاب متغیرهای ورودی در شناسایی سیستم ها و کاربرد آن در پیش بینی سری زمانی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
سیده زهرا رضوی طراحی تصمیم گیرنده های محلی با هدف افزایش کیفیت یادگیری کنترل توجه و ترکیب تصمیم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
حسین رفیع پور A BIOPHYSICALLY PLAUSSIBLE MODEL FOR کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
محمدرضا رفیع منزلت تشخیص هوشمنـد خطا در مـوتور القـایی کارشناسی ارشد دانلود 1383
امین رمضانی توسعه روشهای تخمین توزیع شده در سیستم های حمل ونقل هوشمند دکتری دانلود 1390/07/13
امین روشندل کاهو واهمامیخت و برآورد موجک چشمه لرزه ای با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
مجتبی زارع مهرجردی ارتقاء عملکرد کنترل پیش بین در میلی بیوراکتور کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/23
اشکان یزدانی طبقه بندی سیگنالهای EEG مربوط به افراد وابسته به الکل و افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1386
اشکان یزدانی طبقه بندی سیگنالهای EEG مربوطه به افراد وابسته به الکل و افراد سالم کارشناسی ارشد 1386/04/10
فاطمه زمانی تشخیص تصاویر چهره با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/22
عطیه سرابی جماب محاسبات و تقریب مبتنی بر اطلاعات در نظریه شواهد دمپستر-شفر دکتری دانلود 1392/06/30
محمدرضا سعیدمنش کنترل جریان ترافیک در شبکه حمل و نقل با استفاده از کنترل پیش بین کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/11
امیر سلیمانی تصدیق امضای فارسی ایستا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/07
حسین سلیمانی بجستانی پیش‌بینی وقوع حملات صرعی با استفاده از مدل عصبی-فازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
امیر سمنانی جعفر آبادی بررسی عملکرد روش تجزیه طیفی الگوریتم تعقیب تطابق تکاملی کوانتوم-الهامی جهت کاوش زون‌های پائین فرکانس هیدروکربن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
فرشاد شیرانی طراحی و تحلیل پایداری کنترل کننده برای سیستم های دینامیکی غیر خطی براساس مدل سازی فازی کارشناسی ارشد دانلود 1386
جواد شریفی توسعه سیستم هشدار هوشمند برای ماهواره‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1384
طاهر شهبازی میرزاحسنلو یادگیری مفاهیم با استفاده از نظریه شواهد دمپستر-شفر کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
زهرا صادقی بررسی استفاده از سلسله مراتب مفهومی در ادراک بصری اشیا در حضور گلوگاه های اطلاعاتی و پردازشی دکتری دانلود 1394/05/24
سعیده صادقی مدلسازی و تحلیل تصمیم‌گیری و فراشناخت معتادان کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/25
آرش صادق زاده کنترل پیش بین موتور سوییچ رلوکتانس کارشناسی ارشد دانلود 1382
مروارید صحت کار کاربرد روش‌های ترکیب اطلاعات در سیستم‌های بیومتریک کارشناسی ارشد دانلود 1385
مروارید صحت کار کاربرد روشهای تر�یب اطلاعات در سیستم های بیومتری� کارشناسی ارشد 1385
مریم طایفه محمودی سازمان‌دهی هوشمندانه محتوای آموزشی بر مبنای بکارگیری بهینه محتواهای از پیش تجربه شده دکتری دانلود 1392/10/24
زینب طالب پور طراحی خودکار عامل‌های هوشمند به کمک ترکیب تکامل،‌ یادگیری و انتقال دانش کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
حبیب ظفریان A Computational Model for Semantic Structure of Human Scene Understanding کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
نوید عاجلو کنترل پیش بین چند مدله بهبود یافته با استفاده از نظریه ترکیب اطلاعات برای سیستم های محلی - خطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/16
سعید عامی زاده ایجاد و یادگیری مفاهیم سلسله مراتبی با استفاده از روش بیزی کارشناسی ارشد 1386/04/30
مجتبی عظیمی فر استفاده از روش های هوشمند به منظور پیش بینی تغییرات قیمت سهام در بازار سهام تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/31
امیررضا علیزاد رهور تخمین �انال در مخابرات بی سیم باند فوق وسیع با استفاده از روشهای �ور کارشناسی ارشد 1384
جلال علیزاده Studying the Effect of Learning On the Pattern Of Muscle Synergies and Their Recruitment کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/18
سارا علیزاده یادگیری ورودی های موثر هم زمان با شناسایی در مدل های نروفازی در حال نمو کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
امیررضا علیزاده رهور تخمین کانال در مخابرات بی‌سیم باند فوق وسیع با استفاده از روشهای کور کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد حسین علومی شناسایی مارکرهای سلول‌های سرطانی با استفاده از شبکه‌های هم‌بیانی ژنی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
علی غفاری یک رویکرد الگوریتمی مبتنی بر توابع نیروی دانش‌محور برای پیش‌بینی ساختار پروتئین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محسن فرشاد مدلسازی و �نترل هوشمند موتور سوئیچ رلو�تانس برای �اربرد ماشین لباسشوئی دکتری 1385
امیرمسعود فرهمند یادگیری و تکامل در معماری‌های رفتارگرای سلسله مراتبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
احسان فروتن مدلسازی توسعه شهری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های خودکاره‌های سلولی، فازی و ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
هادی فیروزی یادگیری تقویتی مفاهیم با استفاده ازاطلاعات چند گانه سنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/13
هادی فیروزی یادگیری تقویتی مفاهیم با استفاده از اطلاعات چند گانه سنسوری کارشناسی ارشد 1386/12/13
بهرنگ فیض آقایی به‏کارگیری فیلتر میانی چند مرحله‏ای دو بعدی به منظور کاهش نوفه تصادفی لرزه‏ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
پوریا فیوضی یوسفی شناسایی احساسات در گفتار با استفاده از روش طبقه بندی مبتنی بر شبکه-مدل های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/11
�اظم فولادی قلعه بازشناسی عبارت های ریاضی چاپی به �م� ایجاد و �اهش گراف م�انی عبارت کارشناسی ارشد 1385
کاظم فولادی قلعه بازشناسی عبارت‌های ریاضی چاپی به کمک ایجاد و کاهش گراف مکانی عبارت کارشناسی ارشد دانلود 1385
کاظم فولادی قلعه بازشناسی زیر کلمات دست نویس فارسی وابسته به نویسنده با قابلیت یادگیری دکتری دانلود 1392/06/30
لادن قاسمی پیش بینی افزایش دما ناشی از تغییر آب و هوا در ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/02
محمد سعید قاسمی ارائه یک چارچوب برای ارزیابی مدل های هوشیاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
امیرحسین قدس کنترل هوشمند ترافیک بزرگراه ها از طریق کنترل ورودی جریان ترافیک و محدودیت سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
محمد قشلاقی آذر آموزش رفتار و ساختار ذهنی یک عامل رفتارگرای نرم با استفاده از یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد قشلاقی آذر آموزش رفتار و ساختار ذهنی ی� عامل رفتار گرای نرم با استفاده از یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد 1385
صونا قهرمانی سیستم کنترل توجه برای ربات های برده-ارباب در حضور تاخیر در ارتباط کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
امیر کیانفر ارائه یک روش جدید مانیتورینگ بازار برق با استفاده از تئوری بازیها کارشناسی ارشد دانلود 1385
شهاب کدخدائیان بختیاری شناسایی و تخمین شبکه های فعال مغز در حالت استراحت با استفاده از نمایش فضای حالت و داده MRI کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
حبیب کرباسیان پیش بینی و برنامه ریزی با استفاده از مفاهیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/20
سهیلا کریمی مدل‌سازی و شبیه‌سازی شبکه بانکداری الکترونیکی در سطح تراکنش کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/25
عاطفه کریمی رحمتی پردازش و استخراج ویژگی از سیگنال های قلبی جنین (FECG) ثبت شده توسط الکترودهای شکمی مادر کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/19
روشنک کریمی زندی پیش بینی وقایع خورشیدی با استفاده از داده های زمینی و فضایی با مقیاسهای زمانی کوتاه کارشناسی ارشد دانلود 1384
محسن کشاورز ترک به کارگیری مدل فازی - عصبی برای پیش بینی اثرات فاضلاب شهری و روستایی بر کیفیت رودخانه بابلرود کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/02
احمد کلهر بهبود ساختار در مدلهای فازی - عصبی خطی - محلی با تاکید بر مساله پیش بینی دکتری دانلود 1390/04/07
محمد کمیجانی مدل سازی بر خط عصبی - فازی با بهره گیری از الگوریتم های بازگشتی و کاربرد آن در پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی مصرفی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/08
زیبا گندمکار ارائه روش بر پایه ی پردازش تصویر و بدون استفاده از نشانگر برای ارزیابی ناهنجاری های راه رفتن در سالمندانی که سابقه ی زمین خوردن داشته اند کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
الهه لطفی رمزگشایی مبتنی بر مدل ثبت چندکاناله در ناحیه‌ی V1 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو یر سیستم UPFC کارشناسی ارشد 1385
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو در سیستم UPFC کارشناسی ارشد دانلود 1385
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو یر سیستم UPFC کارشناسی ارشد 1385
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو یر سیستم UPFC کارشناسی ارشد 1385
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو یر سیستم UPFC کارشناسی ارشد 1385
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو یر سیستم UPFC کارشناسی ارشد 1385
حسین مباهی یادگیری تقلیـدی مبتنی بر مفـاهیـم کارشناسی ارشد دانلود 1383
مصطفی مجید پور بازشناسی چهره با استفاده از ویژگی های الهام گرفته از فیزیک روان و علوم اعصاب کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/21
نازنین محمدی سپهوند یک رویکرد مدلسازی محاسباتی به بررسی بروزکنترل توجه در مغز کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/06
سیامک محمدی فرد بررسی راه کارهای جدید جهت تشخیص خطای شکستگی میله های روتور در موتور القایی سه فاز قفسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
رسول محمدی میلاسی کنترل هوشمند ماشین لباسشویی و کاربرد موتور SR در آن کارشناسی ارشد دانلود 1384
احسان محمودی ترکیب روش های یادگیری خمینه و یادگیری تقویتی برای انتخاب ویژگی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
علی محمودی مدلسازی تصمیم گیری گروهی و استفاده از آن برای توسعه روش های انتقال دانش کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
مهناز محمودیان به کارگیری یادگیری تقلیدی سطح بالا در ربات ایر هاکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
محدثه مرادی افرا پلی تشخیص و شناسایی خطا در شبکه بانکداری الکترونیکی در سطح تراکنش کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
امین مرادحاصل پیاده‌سازی سیستم پردازش سخت‌افزاری جهت بینایی مبتنی بر توجه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
مریم السادات میریان حسین آبادی ارائه چارچوبی برای یادگیری کنترل توجه در وظایفی با فضای ادراکی چندبعدی دکتری دانلود 1389/06/23
مسعود میرمومنی مدل سازی و پیش بینی پدیده های نامتعارف در هوای فضا دکتری دانلود 1388/07/04
عطیه مظاهری مدل سازی عدم قطعیت شناسایی زون های شکسته با استفاده از داده های خام پترو فیزیکی، مطالعه موردی:مخزن آسماری میدان نفتی گچساران دکتری دانلود 1395/08/19
احسان مظاهری تهرانی تحلیل و تشخیص خطای مغناطیس‌زدایی در موتورهای آهنربای دائم بدون جاروبک جریان مستقیم (BLDC) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
احسان مظاهری تهرانی تحلیل و تشخیص خطای مغناطیس‌زدایی در موتورهای آهنربای دائم بدون جاروبک جریان مستقیم (BLDC) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
لاله مکارم مدل حرکت دویدن ربات چهارپا با استفاده از ایده‌های برگرفته از جابه‌جایی دینامیکی اشیا کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/29
آرش مهرجو بازنمایی تصاویر طبیعی به روش کاهش افزونگی با مدل اختلاطی از اجزای مستقل کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/25
ارسلان موسویان سیستم بینایی چند نگاشته برای تشخیص اجسام متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/19
حبیبه نادری خورشیدی تشخیص هویت فرد در یک سیستم بیومتریک چند مشخصه ای با رویکرد ترکیب تصمیم کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
سپیده ناصری بررسی انتخاب هوشمند نحوه سرمایه گذاری با یادگیری Q کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدجواد نیرومند پیشگویی مناطق ذاتاً بی‌نظم در پروتئین‌ها به کمک روش‌های طبقه‌بندی محلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
امید نمکی شوشتری طراحی بهینه کنترل کننده مقاوم تطبیقی چند متغیره به روش تلفیقی QFT-EEAS با جبران سازهای غیرقطری کارشناسی ارشد دانلود 1384
احسان نوحی بزنجانی آنالیز کینماتیکی جابجائی ماهرانه اشیاء به‌وسیله بازوهای چرخ‌انگشتی دکتری دانلود 1388/12/24
نرگس نوری یادگیری کنترل توجه با استفاده از دانش عامل مشاهده‏کننده‏ی کامل کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/20
احسان نوروزی یادگیری کنترل توجه در یادگیری مفاهیم در محیط های پیچیده کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/13
محراب نوروزی طلب Sign Prediction in Signed Social Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فرزاد هاشم زاده طراحی سیستم ماشین بینایی به منظور رد یابی هدف دینامی�ی کارشناسی ارشد 1385
فرزاد هاشم‌زاده طراحی سیستم ماشین بینایی به منظور ردیابی هدف دینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1385
غلامعلی هوشیاری پور ارائه مدل عصبی فازی بر اساس تحلیل پایداری جو جهت پیش بینی روزانه غلضت آلاینده های هوا مطالعه موردی:ایستگاه مهرآباد شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/26
حمیده وثوق پور یزدچی یادگیری هدایت ربات متحرک بر اساس یادگیری سلسله مراتبی مفاهیم کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
ایمان ویسی تخمین تراوایی با تلفیق داده‌های نگار و مغزه با استفاده از روش شبکه عصبی در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
عبدالحسین وهابی جیقه شناسایی و تصحیح داده های نامناسب, انتخاب ورودی و بهبود روش ها در پیش بینی بارکوتاه مدت کارشناسی ارشد دانلود 1385
عبدالحسین وهابی جیقه شناسایی و تصحیح داده های نامناسب انتخاب ورودی و بهبود روش های در پیش بینی بار �وتاه مدت کارشناسی ارشد 1385

نام نوع تلفن آدرس
مدلسازی محاسباتی و یادگیری ماشین پژوهشی 61119728 ساختمان جدید،403
مدلسازی محاسباتی و یادگیری ماشین پژوهشی 61119728 ساختمان جدید،403
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناسایی الگو 8101580 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
شناسایی الگو 8101580 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1395/10/19(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
سمینار 8101221 2 03 هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1