اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اشکان رحیمی کیان

اشکان رحیمی کیان 

,دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 4303
اتاق : -

پروفایل

  • دانشکده برق و کامپیوتر , سرپرست کتابخانه دانشکده برق و کامپیوتر
  • دانشکده برق و کامپیوتر , استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی کنترل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری , The Ohio State University , برق سیستمهای کنترل

1377 ← 1380

فعالیت های علمی