اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اشکان رحیمی کیان

اشکان رحیمی کیان

اشکان رحیمی کیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4303
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
منزه ابراهیمی گردشی برنامه ریزی توسعه سیستم انتقال و پست در محیط تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
مهدی ابرقویی‌نژاد تخمین برخط حالات ترافیک با استفاده از نظریه‌ی ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
حامد آریا کیا مدلسازی عامل محور در یک بازار براساس شبکه‌ های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
امید ارجمندی نژاد مدل سازی دینامیکی رقابت میان خرده فروش های برق و تعیین تعرفه فروش کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
رحمت اعظمی تخصیص تلفات انتقال در سیستم¬های قدرت مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
بهمن افسری توسعه یک روش هوشمند برای حل بازیهای دینامیکی غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1385
توحید اکبری برنامه ریزی توسعه انتقال در محیط تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/28
مهرنوش آل ابراهیم ترکیب اطلاعات در فضاهای هوشمند با مقیاس بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
مهدی ایمانی تعیین استراتژی تعادل تابع عرضه بر اساس روش های تکاملی در بازارهای برق کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/28
بنانه انصاری تصمیم گیری دریک بازار چند انحصاری با درنظر گرفتن ریسک بازیگران بازار کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/10
امیر �یانفر ارائه ی� روش جدید مانیتورینگ بازار برق با استفاده از تئوری بازیها کارشناسی ارشد 1385
امجد انوری مقدم مدیریت یکپارچه بهینه انرژی در ریزشبکه های هوشمند با استفاده از سیستم های چندعاملی دکتری دانلود 1394/03/03
مسعود بشری پیش بینی ظرفیت تولید توان صفحات خورشیدی به کمک روش های ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/07
منصوره پیدایش اثرتراکم خطوط انتقال انرژی بر استراتژی قیمت دهی در بازار برق کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/14
مهدی پرویزی مساعد طراحی کنترل کننده‌ی مرکزی یک ریزشبکه‌ی هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/27
محمد امین تاج الدینی برنامه ریزی بهینه یک تولیدکننده ی مجازی توان با در نظر گرفتن ریسک کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/17
فرشاد جعفری بررسی اثر ریزشبکه¬های هوشمند بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/25
اسماعیل جلال آبادی مدیریت دینامیکی و هوشمند انرژی در ریزشبکه های مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
میر حسام حاجی میری طراحی کارگزار هوشمند مبتنی بر پیش بینی رفتار و یادگیری تصمیم جهت مذاکره برای عقد قراردادهای دوجانبه در بازار دکتری دانلود 1395/04/21
محمدرضا حجاربرقی مدیریت تقاضا در شبکه های هوشمند با رویکرد تئوری بازی ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
اقبال حیدری یکپارچه سازی خدمات اطلاعات مکانی برای شبکه های ارتباطی حمل و نقل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
حمزه حیدری Optimization and Learning in Consumer-Centric Energy Management in Smart Grids: A Game Theoretic Approach کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/25
سعید حیدری بررسی و شبیه‌سازی یافتن شریک تجاری و چانه‌زنی در بازار‌ دوسویه با تأثیرات اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
امیر دانک ارائه روش جدیدی در ترکیب اطلاعات با استفاده از دیدگاههای تئوری بازی‌ها کارشناسی ارشد 1385
محمدصالح ذاکری نیا بررسی وتحلیل تولید انرزی های تجدید پذیر در محیط تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
رامین رجبیون مدلسازی دینامیکی بازار بورس و انجام تصمیم گیری به کمک تئوری بازی کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/14
رامین رجبیون مدلسازی دینامیکی بازار بورس و انجام تصمیم گیری به کمک تیوری بازی کارشناسی ارشد 1387/05/14
کسری رضائی کنترل هوشمند ترافیک با استفاده از سیستم‌های چند-عامله کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/23
مهدی رضوان کنترل ترافیک در ابعاد بزرگ با استفاده از تئوری گراف کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/26
امین رمضانی توسعه روشهای تخمین توزیع شده در سیستم های حمل ونقل هوشمند دکتری دانلود 1390/07/13
محسن رمضانی قلعه نویی یادگیری تقویتی برای کنترل هوشمند ترافیک کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/06
محمد حسین زنده دل تعدیل پیشگیرانه قدرت بازار با استفاده از پیش ارزیابی قوانین بازار برق کارشناسی ارشد دانلود 1388/02/30
سهیل زنگنه پور کنترل جریان ترافیک بزرگراه با استفاده از یادگیری تقویتی پیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/05
محمدرضا سعیدمنش کنترل جریان ترافیک در شبکه حمل و نقل با استفاده از کنترل پیش بین کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/11
سعید سوری طراحی بهینه زیرساخت کنترلی- مخابراتی در یک ریز شبکه هوشمند با استفاده از سیستم های چندعاملی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/29
علی شیری پردازش سیگنال مالی با اتکا به ریسک پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
علی شیشه بری بررسی اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری یک شرکت توزیع در بخش تولیدات پراکنده کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
سروش شفیعی زاده آباده پیش بینی جریان ترافیک با استفاده از شبکه های فازی عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/05
مصطفی صحرائی اردکانی مدل سازی دینامیکی بازارهای برق با استفاده از تئوری بازی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/18
امید ضیائی تدوین یک رویه بهینه قیمت گذاری برای بارهای قابل قطع در بازار برق کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
حمید طاهری مدل سازی و تعیین عملکرد بهینه نیروگاه مجازی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
فاطمه طاهر سیما کنترل بهینه سیستم های دینامیکی سؤییچ شونده کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/07
محمد باقر عبائی کوپائی مدل‌سازی بازار برق روباز کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/19
سامان عرفا مدل سازی و بهینه سازی فرایند تصمیم گیری در سیستم های دینامیکی ابعاد وسیع دکتری دانلود 1389/04/27
حمیدرضا عطری نژاد پیش بینی روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس به وسیله سری زمانی گارچ کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمید رضا عطری نژاد پیش بینی روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس بو سیله سری زمانی گارچ کارشناسی ارشد 1385
نسا علیزاده بهبود عملکرد کنترل‌کننده پیش‏بین در شبکه حمل‌ونقل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
همایون علیزاده میلانو جایابی بهینه DG در شبکه توزیع با استفاده از معیارهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
امیر فرجی فرد برنامه ریزی گسترش تولید یک بازیگر در محیط بازار چند انحصاری کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
فرید فرمانی مدل‌سازی ریزشبکه با حضور خودروهای هیبریدی و با در نظر گرفتن برنامه‌های پاسخ‌گویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/27
امیر قاسم خانی طراحی بهینه سیستم مدیریت ناحیه گسترده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
امیرحسین قدس کنترل هوشمند ترافیک بزرگراه ها از طریق کنترل ورودی جریان ترافیک و محدودیت سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
علیرضا قشقاوی استراتژی قیمت دهی در بازار برق کارشناسی ارشد 1387/11/30
علیرضا قشقاوی استراتژی قیمت دهی در بازار برق کارشناسی ارشد 1387/11/30
علیرضا قشقاوی استراتژی قیمت دهی در بازار برق کارشناسی ارشد 1387/11/30
علیرضا قشقاوی استراتژی قیمت دهی در بازار برق کارشناسی ارشد 1387/11/30
امیر کیانفر ارائه یک روش جدید مانیتورینگ بازار برق با استفاده از تئوری بازیها کارشناسی ارشد دانلود 1385
حامد کبریائی تخمین ویادگیری راهبرد تعادلی در بازی های کورنات دینامیکی با اطاعات ناقص دکتری دانلود 1390/09/22
احسان کرمی مدیریت پرشدگی در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
سعید کمالی نیا تدوین سناریوی بهینه حضور تولیدات پراکنده در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته و تعیین میزان نفوذ آنها کارشناسی ارشد دانلود 1386/05/08
محمد سعید کوپایی نیا مدیریت تشویقی بارهای صنعتی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرزانه گلستانی Optimal agent-Based energy storage management in a smart micro-grid under uncertainties کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/29
اسد اله لسانی استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی چند عامله برای کنترل ترافیک یک شریان کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/09
جواد محمدی ترکیب مولد بادی با بار پاسخ گو برای سود آوری و رقابت موثر تر رد بازار کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/09
مجید محمدی کنترل هوشمند ترافیک با استفاده از کنترل پیش بین مطالعه موردی بزرگراه تهران کرج کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
سهیل محمد علیزاده شبستری کنترل هوشمند جریان ترافیک با استفاده از روش‌های یادگیری تقویتی پیوسته و بر مبنای پیش‌بینی تقاضا کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/04
سید حسین مدائنی برنامه‌ریزی توسعه تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن گسترش شبکه انتقال به کمک روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و تئوری بازی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/22
سیدمحمدعلی میرعمادی طراحی سایز بهینه ادوات انرژی یک شهرک هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
مهدی مصدقی برنامه ریزی توسعه تولیدات پراکنده دریک بازار رقابتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
داریوش منصوری کنترل یک سیستم تولید انرژی ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
احسان ناطقی نیا طراحی و ساخت سیستمی برای شناسایی پارامترهای شبکه حمل و نقل در تقاطع ها با استفاده از روش‏های پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
نیما نائیجی کنترل ولتاژ اینورتر جدا از شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
�وپایی نیا / محمدسعید مدیریت تشویقی بارهای صنعتی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد 1384

نام نوع تلفن آدرس
شبکه های هوشمند پژوهشی 61114222 ساختمان جدید،403
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه