اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرتا امیر جمشیدی

آرتا امیر جمشیدی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شماره تماس : 61114214
اتاق : -
  • پست الکترونیکی