اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • کمیته آموزش المپیاد بین المللی کامپیوتر , رئیس کمیته آموزش المپیاد بین‌المللی کامپیوتر 2017

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی