اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدامین صادقی

محمدامین صادقی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089774
اتاق : -

پروفایل

  • کمیته آموزش المپیاد بین المللی کامپیوتر ، رئیس کمیته آموزش المپیاد بین‌المللی کامپیوتر 2017 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی