اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مسعود اسدپور

مسعود اسدپور،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084951
اتاق : 2-720
  • 774 ارجاعات
  • 14 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، EPFL ، رباتیک

1381 ← 1385

M.Sc ، تهران ، هوش ماشین و رباتیک

1376 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرمافزار

1372 ← 1376

فعالیت های علمی