اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9748
اتاق: 2-320
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پیمان بهنام تشخیص و تصحیح خطای طراحی سیستم های دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
علی جهانشاهی سنتز سطح بالای واسط های ارتباطی مدارهای دیجیتال با استفاده از روش های الکترونیک در سطح سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
کامبیز رستمی عصر آبادی بررسی و طراحی واحد محاسبه و منطق بازگشت پذیر برای محاسبات کوانتومی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
وحید سعادتمند حملات کانال جانبی و راه های مقابله با آن ها در الگوریتم های رمزنگاری بر اساس آنالیز توان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
بهمن عجمی پیاده سازی ابزار درستی سنجی با قابلیت شبیه سازی نمادین مبتنی بر منطق تساوی با پشتیبانی مجردسازی توابع و عبارات لامبدا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
فریماه فرهمندی بررسی روشهای درستی یابی رسمی مدارهای محاسباتی بر اساس روش جبر کامپیوتری نمادین کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/12
مهدیه گرائیلو تنها بهینه سازی تحلیلی مدارات دیجیتال با دقت محدود دکتری دانلود 1395/11/24
علیرضا محزون محاسبه و درستی سنجی ممیز شناور در سیستم های نهفته کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
شایان معینی Hardware/Software Co-Design of an Object Recognition System Based on Brain Visual Cortex کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/11
حسین مهری خنکداری بهینه سازی ساختاری FPGA با استفاده از روش های تحلیلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
مهرزاد نجات طراحی مدارهای دیجیتال بسیار کم‌توان در ناحیه نزدیک آستانه در سطح ریز معماری کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/15
علیرضا نحوی تشخیص موانع به‌وسیله پردازش تصویر در خودروهای هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15

نام نوع تلفن آدرس
طراحی،درستی سنجی و عیب‌یابی سیستم‌های نهفته پژوهشی 61119748
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سیستم های نهفته مبتنی برFPGA 8101804 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/27 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه 2 8101345 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحث پیشرفته الکترونیک 1 8101330 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طراحی در سطح سیستم 8101944 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/30 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
طراحی سیستم های نهفته مبتنی برFPGA 8101804 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/22(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
سمینار 8101221 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
مباحث ویژه الکترونیک 5 8101800 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/27(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1