اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084305
اتاق : -
  • 155 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی