اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 4305
اتاق : -
  • 107 ارجاعات
  • 5 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی