اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهزاد آسایی

بهزاد آسایی 

,دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 4936
اتاق : 2-713

پروفایل

  • دانشگاه تهران-پردیس فنی , مسئول کمیته دانشجوئی دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده
  • موسسه تجهیزات نیروگاهی-پردیس فنی , مدیر بخش ماشین های الکتریکی موسسه تجهیزات نیروگاهی
  • موسسه تجهیزات نیر.گاهی-پردیس فنی , معاون مالی و اداری موسسه تجهیزات نیر.گاهی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه تهران , برق قدرت

1362 ← 1367

M.Sc , تهران , برق قدرت

1367 ← 1369

Ph.D , سیدنی , برق

1371 ← 1375

فعالیت های علمی