اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهجت فروزنده

بهجت فروزنده،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084301
اتاق : 2-616
  • 156 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، الکترونیک

1352 ← 1359

Ph.D ، بیرمینگهام ، الکترونیک

1371 ← 1376

فعالیت های علمی