اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرخ امینی فر

فرخ امینی فر

فرخ امینی فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 880112447
اتاق: ساختمان فشارقوی-35
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین ترکاشوند تخمین پارامترها برای مدل های دینامیکی معادل براساس داده های PMU کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
میثم دوستی زاده تسویه بازار برق با ضریب نفوذ بالای منابع تجدیدپذیر دکتری دانلود 1395/06/31
جواد زارع بهبود عملکرد حفاظت پشتیبان خطوط انتقال با استفاده از داده های فازوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
رضا سلحشور Frequency-Constrained UC Considering DER کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/27
بهرام شاکری قادی بررسی پایداری ولتاژ با استفاده از اطلاعات ادوات اندازه گیری فازوری کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/21
توحید شکاری طرح حذف بار فرکانسی تطبیقی گسترده و بازوصل بار با در نظر گرفتن قیود پایداری ولتاژ کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/23
امین غلامی بهینه‌سازی بازوصل سیستم‌ قدرت با هدف بهبود ویژگی تاب‌آوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/21
سعید محمدی اقدامات پیشگیرانه جهت رفع مشکلات امنیتی در سیستم‌های قدرت با استفاده از پخش‌بار بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
سینا موسوی سیدی تخمین پارامترهای خطوط انتقال نیرو با استفاده از داده های PMU به منظور ارزیابی بلادرنگ قابلیت انتقال توان در دسترس (ATC) کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/18
مصطفی هاشمی طاهری برنامه ریزی مشارکت واحدها با در نظرگرفتن قابلیت کلیدزنی در پست های انتقال کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/18

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی سیستمهای قدرت 1 8101109 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
تجدید ساختار در سیستم های قدرت 8101925 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سمینار 8101221 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
بررسی سیستمهای قدرت 1 8101109 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/25(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
تجدید ساختار سیستمهای قدرت(1) 8101683 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/18(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
برنامه ریزی درسیستم های قدرت 8101117 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/22(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1