اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4176
اتاق: 2-711
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسماعیل ابراهیم زاده بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر اینورتر چهارساق به منظور جبرانسازی کمبودهای ولتاژ متعادل و نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
مسعود اعتضادی نژاد طراحی و پیاده سازی ردیاب نقطه توان بیشینه در سیستم فتوولتائیک تأمین انرژی کمکی خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
احسان افشاری بهبود روش کنترلی برای گذر از خطای افت ولتاژ در اینورتر فتوولتاییک بدون ترانسفورماتور سه فاز متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/12
امیر حسین اقبالی استراتژی کنترل و چگونگی بکارگیری ابرخازن هادرخودروهای هیبرید الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
حسین ایمان عینی تحلیل و طراحی مبدل توان ولتاژ متوسط به ولتاژ پایین برای ترانسفورماتورهای مبتنی بر الکترونیک قدرت دکتری دانلود 1387/11/26
حسین ایمان عینی طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهشید امیرآبادی طراحی و بهینه سازی مبدل های قدرت برای خودروی برقی ترکیبی با پیل سوختی کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/20
مهشید امیر آبادی طراحی و بهینه سازی مدل های قدرت برای خودروبرقی تر�یبی با پیل سوختی کارشناسی ارشد 1385
حسین امینی بهبود الگوریتم تشخیص خطای حالت جزیره ای نیروگاه فتوولتاییک با هدف کاهش ناحیه غیرقابل تشخیص کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
مهراز امینی بهبود بازده و حاشیه پایداری در مبدل های فتوولتائیک پل متوالی متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
مهرناز امینی بهبود بازده وحاشیه پایداری در مبدل فتوولتائیک پل متوالی متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
مهرداد بابازاده طراحی و ساخت سیستم کنترل سرعت تطبیقی مقاوم موتور القایی سه فاز با استفاده از اینورتر منبع جریان 12 پالسه کارشناسی ارشد دانلود 1379
امیر بابکی مدولاسیون و کنترل اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه مبتنی بر لینک ACفرکانس بالا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
علی بیات مختاری (پروژة تحقیق 1) مطالعه مدارهای مجتمع بکار رفته در گیرنده های تلویزیون سیاه وسفید و رنگی، (پروژة تحقیق 2 ) مدارهای فصل مشترک کامپیوتر کارشناسی ارشد دانلود 1367
شهریار بازیاری کاهش پیک بار جزیره قشم با استفاده از نیروگاه فتوولتاییک مجهز به ردیاب مکانیکی و تحلیل اقتصادی آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
مسعود بشری پیش بینی ظرفیت تولید توان صفحات خورشیدی به کمک روش های ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/07
محمد علی پیمانی بهبود عملکرد ژنراتور القایی تغذیه دوگانه توربین بادی در شرایط گذر از خطا کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
امیرحسین پورامینی DTC یک موتور مجازی PMS برای تولید PWN کارشناسی ارشد دانلود 1384
صالح تابنده طراحی محرکه موتور سوئیچ رلوکتانس به منظور استفاده در فرمان برقی کارشناسی ارشد دانلود 1381
مرتضی تدبیری نوش آبادی ارتقاء عملکرد اینورتر پشتیبان فتوولتائیک با هدف افزایش بازده کاهش THD و جریان مد مشترک کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/23
فرزاد تهامی پایدارسازی خودرو برقی چند- چرخ- محرک دکتری دانلود 1382
مهدی ثقلینی طراحی و شبیه سازی یک منبع تغذیه گسبرده جهت ترانسفورماتور الکترونیک قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
مهدی جعفری کنترل اینورترهای منبع ولتاژ موازی چهار ساق برای کاربرد در ترانسفرماتورهای الکترونیک قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
کامران جلیلی کنترل برداری سرعت موتور القایی بدون حسگر با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهدی جهانشاهلو طراحی اینورتر منبع ولتاژ سه فاز با قابلیت تغذیه بارهای نامتعادل و غیر خطی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی جهانشاه لو طراحی اینورتر منبع ولتاژ سه فاز با قابلیت تغذیه بارهای نامتعادل و غیر خطی کارشناسی ارشد 1385
پیام جوادی طراحی و ساخت منبع تغذیه لیزریاگ (YAG) پیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1376
ابوالفضل حسینی بیوکی طراحی، بهینه سازی و ساخت منبع تغذیه لیزریاگ (YAG) پیوسته جهت مصارف پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1377
ابوالفضل حلوایی نیاسر کنترل گشتاور دریک خودروی برقی مجهز به دو محرکه الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1379
محسن حمزه بهبود حفاظت ضد جزیره ای در شبکه های توزیع دارای منابع فتوولتاییک کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/13
فرهاد خلیل زاده مقدم کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه مجزا از شبکه به منظور تغذیه بارهای نامتعادل و غیر خطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/13
مهشید خوش لسان انتخاب اسنابر مناسب در میکرواینورتر متصل به شبکه با هدف افزایش راندمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/31
غفار درویشی طراحی، بهینه سازی و ساخت سیستم پمپاژ آب با استفاده از آرایه خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی دیهیمی طراحی بهینه محرکه - موتور SR براساس بازده در بازة معینی از گشتاور و سرعت دکتری دانلود 1381
یاسین ذبیحی نیا گردرودباری Design and Fabrication of a Device to Automatically Perform Transformer Diagnostic Tests کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
علیرضا رامیار ارائه یک استراتژی کنترلی مناسب برای ردیابی نقطه ی توان بیشینه ی آرایه های خورشیدی در شرایط سایه جزئی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
رامین رحیمی کاهش جریان مد مشترک اینورتر فتوولتائیک سه فاز متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/11
محمد رستگار بهبود روش کنترل جبرانساز استاتیکی سنکرون سری (SSSC) با در نظر گرفتن تغییر پارامترهای شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
علیرضا رستمی کنترل بدون سنسور درایو موتور BLDC کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/21
افشین رضایی زارع مدلسازی ترانسفورماتور جهت تحلیل فرورزونانس دکتری دانلود 1385
محمدعلی رضائی بهبود بازده و اعوجاج هارمونیکی اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه با استفاده از آرایش چندسطحی تمام پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/26
افشین رضائی زارع مدلسازی ترانسفورماتور جهت تحلیل فرورزونانس دکتری 1385
موسی رفان ج1: اصول طراحی و ساخت سیستم گیرنده و فرستنده VHF ه 80-70 مگاهرتز ج 2:طراحی یک سیستم گیرنده و فرستنده FM با استفاده از مدارهای مجتمع کارشناسی ارشد دانلود 1368
کمال زارعی طراحی بهینه راکتور مبدل قدرت SFC کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/11
امیر ناصر یزدانی طراحی و بهینه سازی باتری -شارژرمقاوم مجهز به اصلاح کننده ضریب توان کارشناسی ارشد دانلود 1380
مسعود یزدانیان طراحی مبدل AC/DC با قابلیت تصحیح ضریب توان مناسب برای ترانسفورماتور الکترونیک قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1386
مسعود یزدانیان طراحی مبدل AC/DC با قابلیت تصحیح ضریب توان مناسب برای ترانسفورماتورالکترونیک قدرت کارشناسی ارشد 1386/06/27
مهدی زینالپور قلندری کنترل گشتاور در خودروی برقی کارشناسی ارشد دانلود 1377
شهریار زند طراحی وپیاده سازی محرکه موتور القایی سه فاز و کنترل سرعت موتور به جهت دهی شاروتور کارشناسی ارشد دانلود 1378
اسماعیل زنگنه طراحی و ارزیابی عملکرد واحد پایش رطوبت ترانسفورماتور در سامانه گرمایش فرکانس پایین کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
بهزاد سیاه کلاه طراحی وساخت اینورتر سه فاز یا کلید زنی نرم کارشناسی ارشد دانلود 1376
امیر سپهر Improving Safe Operation of a Cascaded H-bridge Based Static Synchronous Series Compensator (SSSC) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/27
حسین سپهوند کنترل برداری بدون حسگر موتور القایی با استفاده از سیستم های فازی و عصبی جهت خودرو برقی کارشناسی ارشد دانلود 1382
عبدالرحمن سجادی اینورتر چند سطحی پل متوالی با لینک DC نابرابر در کاربرد جبران‌ساز موازی استاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/27
مهدی سرادارزاده طراحی و کنترل مبدل سری الکترونیک قدرت برای مدیریت شبکه توزیع دکتری دانلود 1391/07/04
مهدی سرادارزاده طراحی و بهینه سازی منبع تغذیه AC قابل برنامه ریزی سریع کارشناسی ارشد 1385
مهدی سردار‌زاده طراحی و بهینه سازی منبع تغذیه قابل برنامه ریزی سریع کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسین سقا طراحی سیستم کنترل و مدیریت انرژی برای خودروهای الکتریکی و هیبرید کوچک شهری کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/25
هوشنگ سلیمیان ریزی تشخیص و جایابی خطا در مبدل‌های چندسطحی پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
امیرعباس شایگان اکمل طراحی بهینه سلف و ترانسفورماتور فرکانس بالای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1377
مسعود شاملی شهرضا بهبود تأثیر عدم تعادل ولتاژ استاتور بر عملکرد ژنراتور القایی دوسو تغذیه‎ی متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
محمد شعبانی مدل سازی و طراحی منبع تغذیه پالسی لیرزیاگ کارشناسی ارشد دانلود 1378
فرهاد شکارچی زهرایی در ایو و کنترل موتور DC با استفاده از کنترل لغزش کارشناسی ارشد دانلود 1378
هدا صابری خرزوقی طراحی سیستم کنترل برای بهینه سازی شارژ باتری و سیستم یکسان ساز شارژ سلولهای باتری کارشناسی ارشد 1386/04/16
هدا صابری خرزوقی طراحی سیستم کنترل برای بهینه سازی شارژ باتری و سیستم یکسان ساز شارژ سلول های باتری کارشناسی ارشد دانلود 1386
افشین صمدی طراحی اینورتر چند سطحی برای کنترل کننده توان میان فاز کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/25
رضا طالعی بهبود بازده و راه اندازی نرم مبدل DC/DC دوسویه سامانه پشتیبان خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
محمد طحان تشخیص خطا در سیستم HVDC کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
ابراهیم عارفی مقدم طراحی و ساخت اینورتر سه فاز چهارساق برای آزمایش بی باری ترانسفورماتورهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
محمدحسن عامری طراحی کنترل کننده میان¬فاز با استفاده از SSSC کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/16
ابراهیم علیزاده طراحی و ساخت کنترل شارژ ترمز باززا و تعییـن وضعـیت شارژ باتـری خـودروی بـرقی کارشناسی ارشد دانلود 1383
امید علیزاده طراحی مبدل چند سطحی AC/DC مناسب برای کنترل کننده توان میان فاز کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/30
علی غیاثی نژاد بهینه سازی وطراحی اینورتر سه فاز بالینک DC شبه تشدیدی کارشناسی ارشد دانلود 1379
علیرضا فیاضی طراحی سیستم مدیریت توان برای خودروی مایلد هایبرید کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
پوریا فجری طراحی و شبیه‌سازی جبرانگر استاتیک سری توزیع شده (DSSC)و بررسی تأثیر آن بر عملکرد شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/30
محسن فردوسی طراحی واحد مدیریت انرژی سیستم پشتیبان فتوولتاییک با قابلیت کار به صورت متصل به شبکه و جزیره¬ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/28
صالح فرزام کیا بهبود تحمل‌پذیری خطا در مبدل چندسطحی مدولار در شرایط رخداد خطا کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
مجید فرمد مدل سازی IPC مبتنی بر VSC جهت بهبود حالت دائم و گذرای سیستم وکاربرد آن در شبکه برق ایران دکتری دانلود 1390/08/18
باب� فرهنگی طراحی پردازشگر توان فتو ولتا یی� متصل به شب�ه بدون ترانسفور ماتور کارشناسی ارشد 1385
بابک فرهنگی طراحی پردازشگر توان فتوولتاییک متصل به شبکه بدون ترانسفور ماتور کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمود فروغی دهنوی طراحی و ساخت پردازشگر توان فتوولتایی AC کارشناسی ارشد دانلود 1381
بهروز قرینی طراحی وساخت پردازشگرتوان فتوولتایی متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1376
مهدی کربلایی زاده بررسی و تحلیل تاثیر کنترل کانورترها و ترانسفورماتور کوپلاژ ادوات FACTS بر پایداری گذرای سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
علی کشاورزیان ارتقای سامانه کنترل دستگاه گرمایش فرکانس پایین و ارزیابی عملکرد آن در خشک کردن ترانسفورماتورهای کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
محسن کمالی راد طراحی و ساخت اینورتر فتوولتاییک متصل به شبکه مبتنی بر پیوند AC فرکانس بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/28
علیرضا کهربائیان اینورتر فتوولتائیک با گذار نرم از کنترل جریان به ولتاژ برای تغذیه بارهای اضطراری کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/24
افشین محبوب خواه طراحی محرکه موتور سوئیچ رلوکتانس کارشناسی ارشد دانلود 1378
کیاوش محرابی جیرنده طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل مستقیم گشتاور برای موتور القایی کارشناسی ارشد دانلود 1380
عباس محسنی مدلسازی، مشابه سازی و طراحی بیدلهای تشدید سری - موازی با در نظر گرفتن خودالقایی ترانسفوماتور کارشناسی ارشد دانلود 1374
غلامرضا مرادی بهبود کنترل توان راکتیو اینورتر سه فاز فتوولتائیک متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
محمد صالح مرحبا ارتقا روش کنترل توربین های بادی از کنترل مقاومت روتور به کنترل تغذیه دوگانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
حامد مرسلی طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری امپدانس زمین در پست‌های فشارقوی برقدار کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
امیر حسین معینی بهبود بازده و رفتار دینامیکی یکسوساز فعال پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
عباس مهدی پور طراحی سیستم فتو ولتا ییک پشتیبان مطمئن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
حامد مهرابیان نژاد طراحی و ساخت مبدل الکترونیک قدرت برای سامانه‌ نمک زدایی از آب فتوولتائیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/01/17
سیامک مهرنامی پردازشگر هوشمند ردیاب بیشینه توان آرایه خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/23
محمد مهدی موسوی Rotor Fault Detection in Doubly-Fed Induction Generator دکتری دانلود 1395/06/31
مریم مومنی Field Performance Comparison of Different Photovoltaic Technologies Located in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/10
علیرضا نائینی طراحی و ساخت بالاست الکترونیک با قابلیت اصلاح ضریب توان برای لامپ بخار سدیم 600 وات کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/31
محمد نجار پیاده سازی نمونه آزمایشگاهی IPC با باس DC مشترک کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/29
یوسف نیشابوری تحلیل و کنترل جبرانساز موازی بدون ترانس مبتنی بر مبدل چندسطحی پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
محمد نعیمی طراحی سیستم گرمایش فرکانس پایین برای خشک کردن عایق ترانسفورماتور کارشناسی ارشد دانلود 1380
بهنام نوری ساخت شبیه‌ساز خطاهای کاهش ولتاژ برای آزمون مدل سخت‌افزاری توربین بادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
معراج نوروزی کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه برای توربین بادی مستقل از شبکه نگارش کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
مسعود نوشک کنترل مبدل چند سطحی مدول‌وار در کاربرد درایو محرکه های الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
علیرضا هادی زاده کنترل و پیاده‌سازی مبدل سه‌فاز چندسطحی مدول‌وار کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/01
مریم هاشمی نمین بررسی اثرات تولید پراکنده به روش فوتوولتائیک بر عملکرد سیستم توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31

نام نوع تلفن آدرس
الکترونیک صنعتی آموزشی ساختمان قدیم - طبقه سوم
الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی پژوهشی 61114946 ساختمان جدید، -112
کاربردهای انرژی فتوولتائیک پژوهشی 61119744 ساختمان جدید، 902-903
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
الکترونیک قدرت 1 8101832 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
الکترونیک قدرت 2 8101084 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
الکترونیک قدرت 8101083 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1