اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4924
اتاق: 1-314
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هدی افضلی بغداد آبادی مدل سازی برهمکنش آستروسیت – نورون در بیماری آلزایمر کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/25
فرزانه دانائی مدلسازی وقوع فعالیت صرعی در یک سیناپس سه جزئی در ناحیه CA1 هیپوکمپ در بیماری آلزایمر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
افشین دینی تحلیل پایداری دینامیک‌های حاکم بر تومورهای سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
صابر دینی تحلیل ریاضی بازسازی مایلین در بیماری ام-اس کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/21
سعید رفیع زاده تفتی برهمکنش مستقیم نانولوله های کربنی تحریک شده الکتریکی با سلولهای سرطانی و بررسی تاثیر آن بر تغییرات رشد و تقسیم سلولها کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/16
سهیلا روحی دهکردی مدلسازی ریاضی Long-Term Potentiation در بیماری آلزایمر و بر مبنای ساختار سیناپس سه‌جزئی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
بهاره عبدی کیونانی طراحی و ساخت و کنترل یک سیستم جهت توانبخشی انگشت دست بیماران پس از سکته کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
عطیه عرب ارائه یک مدل محاسباتی جهت انتخاب دوز بهینه دارو برای درمان سرطان سینه در انسان بر اساس دوز مناسب بدست آمده در مدل‌های حیوانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
حامد علی یقینی بنابی طراحی، توسعه و کنترل عملگر توزیع شده و نرم برای توانبخشی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
محمد رضا محققی نژاد بررسی تأثیر تغییرات سطح دوپامین در نوسانات موتوری بیماران پارکینسونی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
غزل منتصری طراحی کنترل‌کننده برای ناهمزمان‌سازی نوسانگرهای کوپل شده: کاربرد در جمعیت نوسانگرهای نورونی دکتری دانلود 1392/09/30
رامین وفاداری کنترل عمق بیهوشی به هنگام عمل جراحی با رویکرد کنترل پیش بین در حضور نایقینی مدل کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23

نام نوع تلفن آدرس
تجهیزات پزشکی آموزشی 61114348 ساختمان قدیم - طبقه دوم
کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی پژوهشی 61119729-F10761119727 ساختمان جدید،117-
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل سازی بیولوژیکی 8101406 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
اصول توانبخشی و وسائل و دستگاهها 8101980 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تجهیزات عمومی بیمارستانها 8101709 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/28(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
سمینار2 8101669 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه