اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو 

 • دانشگاه امیرکبیر , عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • دانشگاه تهران , مدیر گروه مهندسی پزشکی
 • سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران , عضو کمیته علمی بیست و دومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • دانشگاه تهران , ارزیابی علمی شرکتهای متقاضی استقرار در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
 • دانشگاه امیرکبیر , عضو کمیته علمی بیست و یکمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • دانشگاه تهران , دبیر کمیته علمی بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • دانشگاه مشهد , عضو کمیته علمی بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • دانشگاه نهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه تجهیزات پزشکی
 • دانشگاه تهران , عضو کمیته علمی بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر , عضو کمیته علمی نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , عضو کمیته علمی هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • بنیاد ملی نخبگان , شرکت در جلسات داوری بنیاد ملی نخبگان سطح 3
 • انجمن IEEE شاخه ایران , سرپرست WIE در انجمن IEEE شاخه ایران
 • دانشگاه صنعتی اصفهان , عضو کمیته علمی هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران , عضو کمیته علمی شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه کنترل حرکت در انسان
 • دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد , عضو کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • مجله علمی پژوهشی انجمن مهندسی پزشکی ایران , عضو هییت تحریریه مجله علمی پژوهشی انجمن مهندسی پزشکی ایران
 • وزارت علوم تحقیقات و فن آوری , عضویت در کمیته مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
 • دانشگاه تربیت مدرس , عضو کمیته علمی شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • صندوق حمایت از پژوهشگران کشور , داوری طرح های پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
 • داشگاه شاهد , عضو کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • مرکز تحقیقات مخابرات ایران , عضو کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • دانشگاه صنعتی سهند , عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • انجمن مهندسی پزشکی ایران , عضو هییت مدیره انجمن مهندسی پزشکی ایران
 • , Visiting assistant professor
 • گروه برق وکامپیوتر - دانشکده فنی - دانشگاه تهران , همکاری در سرپرستی گرایش
 • , Biomedical lab (graduate)
 • , Visiting Researcher at the Department of Electrical Engineering
 • , Research Assistant at the Department of Control Engineering, Scholarship from DAAD and SFB
 • , Fellow at International Center for Genetic Engineering and Biotechnology
 • , Linear control system lab (undergraduate)
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | کنترل
شماره تماس : 4924
اتاق : 1-314

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی اصفهان , مهندسی مخابرات

1358 ← 1364

M.Sc , صنعتی اصفهان , مهندسی مخابرات

1364 ← 1367

Ph.D , تهران , مهندسی برق

1371 ← 1377

فعالیت های علمی