اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4995
اتاق: 2-611
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا ابتهاج پالایش صوری کدهای مبهم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
سعیده احمدی وارسی مدل‌های شبکه‌های اقتضایی با استفاده از قیود شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/20
وحید یاری زاده تحلیل جبری معماری خط تولید نرم افزار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
محمد اصغریان سالکویه تحلیل و مدل سازی جبری خدمات وب کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/20
غزاله جهاندوست مرغوب خودوفقی سازی الگوریتم های شبکه حسگر با استفاده از روش های صوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
هژیر درخشی ارزیابی روش های تأمین حریم خصوصی در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/24
مجید رضویان طرح سیستم فایل مشتری محور برای شبکه های ابری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
رزا عباسی بروجنی درستی‌یابی سیستم‌های توزیع‌شده‌ی شامل مؤلفه‌ی نامشخص کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
پیام موسوی ارزیابی و مقابله با حمله sinkhole در شبکه‌های حسگر بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/27
بهناز یوسفی Modeling and Analysis of Broadcasting Actors کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09

نام نوع تلفن آدرس
روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها پژوهشی 61119706 ساختمان جدید، 501
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
مباحث ویژه3 8101661 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تحلیل وطراحی سیستم ها 8101149 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/30(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه