اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرزاد رجایی سلماسی

فرزاد رجایی سلماسی

فرزاد رجایی سلماسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 9735
اتاق: 2-516
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهام ابوالفضلی کنترل ازدحام در شبکه‌های کامپیوتری توسط الگوریتم پسگام انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
علی اکبر احمدی آشکارسازی، جداسازی و جبران سازی عیب در سیستم های کنترل شبکه ای دکتری دانلود 1393/12/16
فاطمه احمدلو Secure Control in Electric Power Grids کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
رضا ارسطو طراحی و تحلیل کنترل کننده های یاد گیرنده چرخشی مقاوم کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/13
نگار ایروانی کنترل بهینه انرژی و آسایش در ساختمان های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
علی ایزدی نجف آبادی مدیریت و کنترل سیستم ترمز در خودروهای هیبرید با رویکرد بازیافت انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/16
صادق اسماعیل زاده سودجانی تحلیل و توسعه مسئله رؤیت پذیری غیرخطی برای سیستم های محرکة الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/23
بهنام الهوردی چرندابی جبران‌سازی عیب با استفاده از کنترل ‌تطبیقی مقاوم کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/13
محمدرضا بشیری شناسایی الگوی رانندگی و ترافیک در تهران جهت کنترل خودروهای ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
محمد بیطرفان کنترل تطبیقی مقاوم موتور القایی خطی کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/08
علی پارسا تخمین، شناسایی و کنترل بارهای ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
وحید پاشازاده شناسایی و تشخیص خطا در حسگر و عملگرهای توربین بادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
سحر پیروز آزاد ردیابی و طبقه بندی خطا در محرکه های الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/22
شروین پروینی احمدی آشکارسازی عیب و پایش کارایی کنترل کننده در سیستم های کنترل فرآیند کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
حسنا توکلی شناسایی عیب سیستم‌های کنترل توسط شبکه‌های پتری دکتری دانلود 1394/02/05
مهدی جعفری کنترل اینورترهای منبع ولتاژ موازی چهار ساق برای کاربرد در ترانسفرماتورهای الکترونیک قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
مهرسان جوان رشتخواری استخراج ویژگی جهت تشخیص ناهم محوری مرکب در موتورهای القایی سه فاز قفسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/24
میرحسام حاجی میری طراحی مکاترونیکی سیستم مدیریت بهینه انرژی در خودروی الکتریکی ترکیبی با ساختار سری کارشناسی ارشد دانلود 1385
میرحسام حاجی میری طراحی م�اترونی�ی سیستم مدیریت بهینه انرژی در خودروی ال�تری�ی تر�یبی با ساختار سری کارشناسی ارشد 1385
مهدی حبیبی دوست مدلسازی، طراحی و پیاده سازی استراتژی کنترل موتورسیکلت هایبـرید کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
ایمان حسین زاده تشخیص عیب در سامانه‌های کنترلی مبتنی بر PLC کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
مهدی حسین زاده Fault-Tolerant Power Management of Hybrid AC/DC Micro-Grids دکتری دانلود 1395/06/16
حمید خدابنده لو کنترل پیش بین سیستم های غیر خطی با استفاده از کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
فرزاد دهقان نیری طراحی رله هوشمند حذف جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
محمد مهدی رحیمی رضویه تحلیل پایداری ریزشبکه های جزیره ای قدرت در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
امین رضایی پیش رباط تخمین پارامترهای شارژ, تخلیه و وضعیت سلامت باتری با استفاده ار روش های شناسایی و تخمین غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/15
مهدی رضاقلی زاده شناسایی و تشخیص خطا در سیستم محرک موتورهای القایی با استفاده از ترکیب روش های مبتنی بر مدل و مبتنی بر سیگنال کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
نسیم رضانژاد Identification and Control of Bioreactor with Considering of Delay کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
وحید رضائی طراحی سیستم کنترل تطبیقی مقاوم به منظور کنترل سرعت و دفع اغتشاش در توربین های بادی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/03
جواد رمضان زاده طراحی شبکه حسگری بی سیم با استفاده از روش کنترل گام به گام جریان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
فرهاد زارع آهنگر کلایی Fault Tolerant Power Management Systems Design for Hybrid Electric Vehicles کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محمود سلامتی طراحی سیستم کنترل شارژ باتری و سیستم یکسانساز شارژ سلول های باتری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
امیر صابری طراحی سیستم کنترل با تحمل عیب برای توربین های بادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/09
هدا صابری خرزوقی طراحی سیستم کنترل برای بهینه سازی شارژ باتری و سیستم یکسان ساز شارژ سلولهای باتری کارشناسی ارشد 1386/04/16
هدا صابری خرزوقی طراحی سیستم کنترل برای بهینه سازی شارژ باتری و سیستم یکسان ساز شارژ سلول های باتری کارشناسی ارشد دانلود 1386
مسعود صادقی کنترل فعال سیستم الکتریکی کولر های آبی بر مبنای موتورهای مغناطیس دائم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/14
حسین صفا مهر کنترل اینورترهای متصل به شبکه با حضور سلف غیرخطی در فیلتر خروجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/04
حسین صفامهر کنترل اینورترهای متصل به شبکه با حضور سلف غیرخطی در فیلتر خروجی کارشناسی ارشد دانلود 1394
تورج عباسیان نجف آبادی کنترل تطبیقـی موتور القـایـی با در نظـر گرفتن تلفات آهن کارشناسی ارشد دانلود 1384
تورج عباسیان نجف آبادی کنترل خود سازمانده و مقاوم موتورهای القایی دکتری دانلود 1389/07/10
بهنام غریب طراحی سیستم کنترل و مدیریت توان برای سیستم‌های الکتریکی هیبریدیِ کشتی های تمام الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
احسان غزل باش طراحی رویتگر تطبیقی برای سیستم های مرتبه کسری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
آرمینا فروتن Designing a Fault Tolerant Control system against Cyber Attacks in Energy Smart Grid کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
میلاد فلاحی کنترل و بهینه سازی گشتاورد و بازده در موتور سوئیچ رلوکتانس بدون حسگر کارشناسی ارشد دانلود 1386
میلاد فلاحی کنترل و بهینه سازی گشتاور و بازده در موتور سوئیچ رلوکتانس بدون حسگر کارشناسی ارشد 1386/04/30
مهدی قلی‌زاده طراحی سیستم مدیریت باتری جهت تخمین حالت‌ها و پارامترهای باتری کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
محسن قلعه نوئی کنترل تراکم برای شبکه‌های سنسوری بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
اسحاق کارگر طراحی سیستم های کنترل مقاوم به منظور کاهش هارمونیک در ریزشبکه های برق کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
دنا کریمی پورفرد تحلیل پایداری و طراحی کنترل‌کننده برای ریزشبکه با بارهای توان ثابت در حالت جزیرهای و متصل به شبکه دکتری دانلود 1395/06/20
محسن ماهور طراحی سیستم اتوماسیون و کنترل و تشخیص خطا برای روشنایی معابر کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
فرزاد محمدی طراحی کنترلر به منظور راه اندازی ژنراتور گازی بر اساس مبدل فرکانسی استاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
حامد محمدباقرپور ردیابی خروجی درسیستم های همراه باعیب بااستفاده از کنترل تطبیقی مقاوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
مهدی مرادخانی طراحی کنترل کننده برای سیستم کمک فرمان الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
ابراهیم مرادی شهریور تشخیص و جداسازی خطا در سیستم های کنترل شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
سمیه مهدی پور پیچا کنترل سیستم رانشگر خودرو‌های الکتریکی ترکیبی با استفاده از روش‌های کنترل تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
امین مهدوی منشادی تشخیص و شناسایی عیوب و حمله های سایبری در ریزشبکه های هوشمند برق بر اساس مدلسازی نیروگاه های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
امین میهن خواه طراحی یک سیستم کنترل تحمل پذیر خطا جهت جبران عیوب محرکها با وجود افزونگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
امید موحدی طراحی و بهینه‌سازی سیستم رانشگر خودروی الکتریکی ترکیبی کارشناسی ارشد 1388/04/31
امید موحدی طراحی و بهینه‌سازی سیستم رانشگر خودروی الکتریکی ترکیبی بر اساس فلسفه طراحی مکاترونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/31
طاهر نادری توسعه ی مفهوم رویت پذیری بر مبنای آنالیز حساسیت سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
مهدی نادری کنترل تطبیقی مقاوم اینورترهای متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/15
نیما نائیجی کنترل ولتاژ اینورتر جدا از شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
امیر حسین نیکوفرد توسعه رؤیتگر های تطبیقی با تخمین جزیی پارامترها و متغیر های حالت کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/26
مجتبی نوری منظر طراحی کنترل کننده برای موتورهای الکتریکی تحت شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28

نام نوع تلفن آدرس
مکاترونیک پژوهشی 61114367 ساختمان جدید، 202-
کنترل خطی آموزشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه درمهندسی پزشکی (2) 8101644 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه درکنترل 1 8101640 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/26(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه