اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرزاد رجایی سلماسی

فرزاد رجایی سلماسی،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089735
اتاق : -
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1368 ← 1372

M.Sc ، صنعتی امیر کبیر ، مهندسی برق

1373 ← 1375

Ph.D ، Texas A&M ، مهندسی برق

1378 ← 1381

فعالیت های علمی