اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4181
اتاق: 1-230
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین ابوالقاسم رسولی شخصی سازی طراحی و چیدمان وب گاه براساس الگوهای رفتاری مالک کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
فاطمه اکبری ارائه چارچوب همکارانه مبتنی بر حالت‌های همبافتی با استفاده از هستان‌نگار در محیط یادگیری همه‌جا حاضر کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
رضا باصدا تحلیل طراحی و پیاده سازی ی� ابزار سازگار با معماری عامل برای توسعه سیستم های مبتنی بر عامل کارشناسی ارشد 1385
رضا باصدا تحلیل, طراحی و پیاده سازی یک ابزار سازگار با معماری عامل برای توسعه سیستم های مبتنی بر عامل کارشناسی ارشد دانلود 1385
جواد بصیری بهبود پیش بینی مدیریت رویگردانی مشتری با استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات و داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
کاوه پاشائی بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری در سیستم های چند عامله مبتنی بر چارچوب ژنتیک با مؤلفه‌های نمادین دکتری دانلود 1393/06/08
کاوه پاشائی طراحی برنامه ریزی منابع سازمانی با استفاده از تکنولوژِی سیستم های چند عامله کارشناسی ارشد 1386/06/13
کاوه پاشائی طراحی برنامه ریزی منابع سازمانی با استفاده از تکنولوژی سیستم های چند عامله کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرزاد پیروی طراحی سیستم مدیریت دانش با استفاده از تکنولوژی سیستم های چند عاملی کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرزاد پیروی طراحی سیستم مدیریت دانش با استفاده از تکنولو‍‍ژی سیستم های چند عاملی کارشناسی ارشد 1386/06/27
آزاده پیشداد ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی میزان آمادگی سازمان¬ها برای اجرای استراتژی¬های سفارشی سازی محصولات / خدمات کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
سید مهبد تولایی بررسی و ارزیابی نوینی از پار� های علم و فناوری با نگاهی به طرح جامع IT پار� علم و فناوری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1385
مهبد تولایی بررسی و ارزیابی نوینی از پارک های علم و فناوری با نگاهی به طرح جامع IT پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
، مهدی جمالی حاجیانی بکارگیری الگوریتم های داده کاوی در مدیریت ارتباط با دیدارگر کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد چگینی بهبود انگیزش در یادگیری، با استفاده از بازی‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/29
پارسیا حکیمیان ارائه یک سیستم شخصی سازی مدیریت محتوا در وب کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
مهدی خضرایی مهردادیان ارائه یک روش نیمه خودکار و بر اساس اصول شخصی سازی برای ترکیب وب سرویسها کارشناسی ارشد دانلود 1391/01/26
ملودی سیادتی بهینه سازی سیستم های آموزش ال�ترونی�ی با به �ارگیری روشهای شخصی سازی کارشناسی ارشد 1385
ملودی سیادتی بهینه سازی سیستم های آموزش الکترونیکی با به کارگیری روشهای شخصی سازی کارشناسی ارشد دانلود 1385
نگار شبیهی شخصی‌سازی محرک‌های بازی‌پردازی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی بر اساس نظریه‌ی شخصیت MBTI کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
روح اله شکوری ارائه مدلی برای کمک به تصمیم‌گیری عاملهای هوشمند در پیش‌بینی قیمت سهام کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
سجاد صالحی مبارکه ارائه مدل مفهومی اشتراک مدل ذهنی عامل ها با استفاده از نگاشت معنایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
محمد تقی صفار ارائه روشی برای تحقق کارتیمی با استفاده از مدل ذهنی مشترک در سیستم های چندعاملی ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مریم طایفه محمودی سازمان‌دهی هوشمندانه محتوای آموزشی بر مبنای بکارگیری بهینه محتواهای از پیش تجربه شده دکتری دانلود 1392/10/24
صدرا عابدین زاده استفاده از سامانه های چندعاملی در بازیابی اطلاعات بین زبانی کارشناسی ارشد دانلود 1386
صدرا عابدین زاده استفاده از سامانه های چند عاملی در بازیابی اطلاعات بین زبانی کارشناسی ارشد 1386/04/17
حامد عادلشاهیان طراحی مدلی جهت �نترل پروژه های نرم افزاری برا ساس مدل CMMI کارشناسی ارشد 1385
حامد عادلشاهیان طراحی مدلی جهت کنترل پروژه‌های نرم افزاری بر اساس مدل CMMI کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا عباسعلی شناسایی الگوهای ذهنی مدرسینِ الکترونیکی دانشگاه تهران درنقش یاددهنده:پژوهش بر مبنای روش کیو کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/17
محمدرضا عباسی فرد مهندسی معکوس پایگاه داده‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/01
محمد رضا عباسی فرد مهندسی مع�وس پایگاه داده ها در سیستم های اطلاعاتی کارشناسی ارشد 1385
آرمان عیدی وندی ارائه مدلی برای سامانه توصیه گر مبتنی بر پرونده سلامت بیمار محور کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/04
وحید عرفانی فر تجهیز محیط های یادگیری الکترونیکی به سامانه ی ارزشیابی شخصی سازی شده به منظور افزایش موفقیت یادگیرنده کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
سارا علائی جوردهی سازمان دهی معنایی اشیای دانش به منظور بهبود سامانه های پیشنهادگر کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/09
نیره غلامزاده ارایه چارچوبی مبتنی بر خوشه بندی فازی برای کشف معنایی سرویس های وب کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/10
نگین فرهنگی نمایه سازی موقعیت-آگاه در سیستم اطلاعات سلامت بیمار محور کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
سپهر قاسمی ارائه چارچوبی برای ارزیابی کیفی یادگیری گروهی در محیط یادگیری الکترونیکی مبتنی بر روابط درون گروهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
امینه قربانی تدوین و طراحی چارچوب مدیریت ریزش مشتری کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/15
رضا کریم پور ارتقاء سرویس‌های وب سبک وزن بوسیله اطلاعات معنایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
مهتاب کهکی طراحی و پیاده سازی یک مرکز بر خوان هوشمند مبتنی بر سامانه‌های چند عاملی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مائده مشرف ارتقاء سیستمهای یادگیری الکترونیکی به منظور پرورش خلاقیت در یادگیرنده کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
سارا مصباح استفاده از تکنیک های داده کاوی زمان دار در بهبود مکانیسم های تصمیم گیری عامل های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/25
علی ناظمیان تدوین چارچوب جلوگیری از ریزش مشتریان موثر در بازارهای پویا کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
سارا نوری حکمت بررسی و ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر IT برای راه اندازی انکوباتور ICT دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهتاب �ه�ی طراحی و پیاده سازی ی� مر�ز برخوان هوشمند مبتنی بر سامانه های چند عاملی کارشناسی ارشد 1385
میلاد ودود پرست ارائه‌ی مدلی مبتنی بر عامل و هم‌پویه-محور برای بازاریابی ویروسی در شبکه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/03

نام نوع تلفن آدرس
مبانی فناوری اطلاعات آموزشی
یادگیری الکترونیکی پژوهشی
یادگیری الکترونیکی پژوهشی 61114320 ساختمان قدیم، طبقه سوم
سیستم های چند عاملی پژوهشی 61114976 ساختمان قدیم - طبقه سوم
سیستم های چند عاملی پژوهشی 61114976 ساختمان قدیم - طبقه سوم
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مبانی فناوری اطلاعات 8101700 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1396
مدیریت فن آوری اطلاعات 8101607 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
سیستم های چند عاملی پیشرفته 8101950 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
شیوه ارائه مطالب علمی فنی 8101246 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مبانی فناوری اطلاعات 8101700 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1395
شیوه ارائه مطالب علمی فنی 8101246 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سمینار 8101221 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مبانی فناوری اطلاعات 8101700 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1395
مدیریت فن آوری اطلاعات 8101607 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/27(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
شیوه ارائه مطالب علمی فنی 8101246 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1