اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی 

,استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 4178
اتاق : 2-612

پروفایل

  • آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز , معاون علمی و فناوری
  • تهران انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , بازرس انجمن علمی ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
  • پردیس دانشکده های فنی , مدیر امور پژوهشی پردیس فنی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی اصفهان , مهندسی الکترونیک

1368 ← 1372

M.Sc , تهران-دانشکده فنی , مهندسی برق گرایش بیوالکتریک

1373 ← 1376

Ph.D , تهران-دانشکده فنی , مهندسی برق

1376 ← 1382

فعالیت های علمی