اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی

هشام فیلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 9717
اتاق: 2-309
پست الکترونیکی: 

صفحه اسکولار گوگل 

 

************************************************************************************************************************************

Research Interests

 

Social Network

Natural Language Processing

Text Processing

 

************************************************************************************************************************************

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نوا احسان طراحی و پیاده سازی خطا یاب املایی دستوری و معنایی در زبان فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/26
سید محمود احمدی طراحی الگوریتمی برای واگذاری تعقیب هدف بین دو پهپاد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/01
حسین آذربنیاد بازیابی اطلاعات بین زبانی انگلیسی-فارسی با استفاده از پیکره‌های موازی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
خدیجه براتعلی پور تولید یک پیکره موازی فارسی-انگلیسی با استفاده از دادگان استخراج شده از وب کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
پریسا برنگی WordNet semantic network expansion for Persian language کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/03
علی بلالی بیدگلی پیش بینی انتشار در رسانه های اجتماعی بر اساس محتوا و ساختار کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
محمدطاهر پیله ور توسعه یک سیستم ترجمه ماشینی آماری انگلیسی به فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
لیلا توکلی پالایش پیکره‏ی موازی برای سیستم مترجم ماشینی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/13
مسعود جلیلی ثابت ارائه یک مدل ترجمه با استفاده از جایگذاری طیفی واژگان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
اسماعیل خامه یار خوشه بندی اسناد متنی فارسی با استفاده از شبکه معنایی کلمات کارشناسی ارشد دانلود 1390/7/11
جاوید داداش کریمی بازیابی اطلاعات بین زبانی انگلیسی-فارسی مبتنی بر لغت‌نامه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
ایمان دهداربهبهانی تحلیل خودکار قطبیت اسناد در مستندات فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
محمد حسین دهقان توسعه ی یک تجزیه گر نحوی زبان فارسی با استفاده از پیکره وابستگی نحوی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
رضا رفائی افشار بررسی نحوه شکل‌گیری و گسترش عرف در میان کاربران فارسی‌زبان شبکه اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/03
فرزانه زارعی ارائه ی یک تجزیه گر نحوی زبان طبیعی با استفاده از روش‌های ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/27
پریسا سعیدی روش یادگیری بدون مربی برچسب¬گذاری نقش‌های معنایی جملات زبان فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
محمود سلطانی ارائه یک روش آماری برای ابهام زدایی معنایی کلمات کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
محدثه شیخ اویسی تولید پیکره درختی فارسی با استفاده از دادگان موازی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/22
علی شریعت بهادری خلاصه‌سازی مبتنی بر سیر زمانی با استفاده از تشخیص وقایع در شبکه اجتماعی توییتر کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/25
مسعود شریفی آتشگاه تولید نیمه‌خودکار درخت‌بانک گروه‌های نحوی در متون فارسی دکتری 1388/06/28
محمدرضا شمس نجف آبادی اندیشه کاوی و تحلیل نظرات در مستندات فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/05
زهرا طاهری بهبود مترجم ماشینی با استفاده از ابزار پس‌ویرایش کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/22
امین طباطبایی بررسی فرایند انتشار در توییت‌های مربوط به انتخابات ایران در شبکه اجتماعی توییتر کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
سمیه عربیارمحمدی شناسایی فریبکاری دانشجویان در سیستم خودآموز هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/06
مرضیه فدایی گسترش شبکه‌های معنایی کلمات فارسی جهت استفاده در کاربردهای بازیابی اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
حمیدرضا فراگردی تحلیل و بهبود قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
سعید فرضی ارائه یک مدل جابه‌جایی بر اساس ساختارهای وابستگی برای مترجم‌های آماری مبتنی بر عبارت دکتری دانلود 1394/10/16
محمود قلی پور بهبود مصرف منابع در سیستم های بی درنگ توزیع شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/21
عاطفه کریمی خوشه‌بندی متون فارسی با استفاده از شباهت معنایی کلمات کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
مجید لآلی انتخاب ویژگی برای استخراج واژگان مرکب کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
علیرضا محمودی بهبود ترجمه‌ی افعال در مترجم ماشینی انگلیسی به فارسی با استفاده از روش‌های آماری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
بهزاد میرزا بابایی استفاده از مترجم ماشینی آماری در خطایاب دستوری و معنایی در زبان فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
مرتضی منتظری ایجاد یک شبکه معنایی برای کلمات زبان فارسی به روش خودکار کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
آرزو ناظری Comments-Oriented Document Summarization کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سامان نامدار ارائه یک سیستم مترجم ماشینی آماری فارسی به انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/21
آزاده هاشمی ابهام‌زدایی معنایی کلمات با استفاده از پیکره‌های موازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
نیما همتی Persian to English Transliteration کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الگوریتم های پیشرفته 8101748 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ساختمان های داده 8101437 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
پردازش زبانهای طبیعی 8101573 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ساختمان های داده 8101437 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/20(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه