اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی 

,دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 4962
اتاق : 2-610

پروفایل

  • دانشگاه تهران- دانشکده برق و کامپیوتر , مسئول انتشارات دومین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
  • بنیاد علمی نخبگان- معاونت علمی-فناوری , عضو کمیته تخصصی بنیاد ملی نخبگان-حوزه اختراعات
  • دانشگاه تهران- دانشکده برق و کامپیوتر , عضو کمیته اجرایی (رییس خرانه داری) دومین کنفرانس سیستمها و فناوریهای الکترونیک قدرت

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , تهران , مهندسی برق-الکترونیک

1376 ← 1380

M.Sc , تهران , مهندسی برق-الکترونیک قدرت

1380 ← 1382

Ph.D , مشترک پلی تکنیک گرونوبل فرانسه و دانشگاه تهران , مهندسی برق-الکترونیک قدرت

1382 ← 1387

فعالیت های علمی