اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4962
اتاق: 2-610
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسماعیل ابراهیم زاده بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر اینورتر چهارساق به منظور جبرانسازی کمبودهای ولتاژ متعادل و نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
عباس اسکندری قادی تحلیل و کنترل اینورتر چندسطحی تمام‌پل متوالی نامتقارن برای سیستمهای فتوولتائیک متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
ایمان آقابالی Improving the Fault Tolerant Operation of Modular Multilevel Converter کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
مهراز امینی بهبود بازده و حاشیه پایداری در مبدل های فتوولتائیک پل متوالی متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
امین ترکاشوند تخمین پارامترها برای مدل های دینامیکی معادل براساس داده های PMU کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
رضا تیمورفر آنالیز و طراحی مبدل دوطرفه و سیستم ذخیره انرژی با ابر خازن برای شبکه مترو کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
علیرضا رامیار ارائه یک استراتژی کنترلی مناسب برای ردیابی نقطه ی توان بیشینه ی آرایه های خورشیدی در شرایط سایه جزئی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
رامین رحیمی کاهش جریان مد مشترک اینورتر فتوولتائیک سه فاز متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/11
شفیع رضایی طراحی مبدل DC/DC افزاینده دوقطبی جهت اتصال منابع تولید انرژی به ریزشبکه‌های DC دوقطبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
محمدعلی رضائی بهبود بازده و اعوجاج هارمونیکی اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه با استفاده از آرایش چندسطحی تمام پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/26
علی رمضانی Improvement Of Wireless Power Transfer System For Electric Vehicle Application کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/11
عبدالرحمن سجادی اینورتر چند سطحی پل متوالی با لینک DC نابرابر در کاربرد جبران‌ساز موازی استاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/27
هوشنگ سلیمیان ریزی تشخیص و جایابی خطا در مبدل‌های چندسطحی پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
مسعود شاملی شهرضا بهبود تأثیر عدم تعادل ولتاژ استاتور بر عملکرد ژنراتور القایی دوسو تغذیه‎ی متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
مسعود شهاب الدینی پاریزی Analysis and Design of Interline Dynamic Voltage Restorers (IDVRs) with common DC link کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
محسن علی نژاد ارائه استراتژی مناسب کنترلی برای عملکرد مداوم مبدل چندسطحی تمام پل متوالی در شرایط رخداد خطا کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/19
صالح فرزام کیا بهبود تحمل‌پذیری خطا در مبدل چندسطحی مدولار در شرایط رخداد خطا کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
عرفان قادری طراحی مدار شوک ولتاژ بالا برای دستگاه AED (Automatic External Defibrillator) کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
عباس کیانی هرچگانی بهبود مکانیزم متعادل‌سازی ولتاژ در مبدل چند‌سطحی مدول‌وار کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/31
محسن کمالی راد طراحی و ساخت اینورتر فتوولتاییک متصل به شبکه مبتنی بر پیوند AC فرکانس بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/28
علیرضا کوچکی ردیابی نقطه توان بیشینه‌ی آرایه‌ی فتولتائیک در شرایط رخداد سایه جزئی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
سلیمان گالشی موزیرجی طراحی و آنالیز جبران‌ساز دینامیک ولتاژ مبتنی بر مبدل چندسطحی پل‌های متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محمدرضا میران بیگی طراحی و پیاده سازی یک روش کنترل و مدولاسیون بهینه برای بهبود عملکرد مبدل فتوولتائیک پل متوالی متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
علی النقی مرزوقی تحلیل و کنترل یکسوساز فعال مبتنی بر مبدل چند سطحی تمام پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
امیر حسین معینی بهبود بازده و رفتار دینامیکی یکسوساز فعال پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
محمد نجار پیاده سازی نمونه آزمایشگاهی IPC با باس DC مشترک کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/29
یوسف نیشابوری تحلیل و کنترل جبرانساز موازی بدون ترانس مبتنی بر مبدل چندسطحی پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
سید علی نوابی Reducing Torque Ripple in Sensor less BLDC Machines کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/16
بهنام نوری ساخت شبیه‌ساز خطاهای کاهش ولتاژ برای آزمون مدل سخت‌افزاری توربین بادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
محمود نوری بررسی استراتژی های کنترل برای اینورترهای 400 هرتز با قابلیت تغذیه ی بارهای غیرخطی و نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
معراج نوروزی کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه برای توربین بادی مستقل از شبکه نگارش کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
مسعود نوشک کنترل مبدل چند سطحی مدول‌وار در کاربرد درایو محرکه های الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
علیرضا هادی زاده کنترل و پیاده‌سازی مبدل سه‌فاز چندسطحی مدول‌وار کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/01

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی پژوهشی 61119744 ساختمان جدید دانشکده برق و کامپوتر، آزمایشگاه شماره 013
مدار و اندازه گیری 1 و 2 آموزشی 61114368 ساختمان قدیم،طبقه اول
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مبدل های الکتریکی توان بالا 8101921 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
نمایش 2 نتیجه