اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4962
اتاق: 2-610
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسماعیل ابراهیم زاده بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر اینورتر چهارساق به منظور جبرانسازی کمبودهای ولتاژ متعادل و نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
عباس اسکندری قادی تحلیل و کنترل اینورتر چندسطحی تمام‌پل متوالی نامتقارن برای سیستمهای فتوولتائیک متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
ایمان آقابالی Improving the Fault Tolerant Operation of Modular Multilevel Converter کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
مهراز امینی بهبود بازده و حاشیه پایداری در مبدل های فتوولتائیک پل متوالی متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
امین ترکاشوند تخمین پارامترها برای مدل های دینامیکی معادل براساس داده های PMU کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
رضا تیمورفر آنالیز و طراحی مبدل دوطرفه و سیستم ذخیره انرژی با ابر خازن برای شبکه مترو کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
علیرضا رامیار ارائه یک استراتژی کنترلی مناسب برای ردیابی نقطه ی توان بیشینه ی آرایه های خورشیدی در شرایط سایه جزئی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
رامین رحیمی کاهش جریان مد مشترک اینورتر فتوولتائیک سه فاز متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/11
شفیع رضایی طراحی مبدل DC/DC افزاینده دوقطبی جهت اتصال منابع تولید انرژی به ریزشبکه‌های DC دوقطبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
محمدعلی رضائی بهبود بازده و اعوجاج هارمونیکی اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه با استفاده از آرایش چندسطحی تمام پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/26
علی رمضانی Improvement Of Wireless Power Transfer System For Electric Vehicle Application کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/11
عبدالرحمن سجادی اینورتر چند سطحی پل متوالی با لینک DC نابرابر در کاربرد جبران‌ساز موازی استاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/27
هوشنگ سلیمیان ریزی تشخیص و جایابی خطا در مبدل‌های چندسطحی پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
مسعود شاملی شهرضا بهبود تأثیر عدم تعادل ولتاژ استاتور بر عملکرد ژنراتور القایی دوسو تغذیه‎ی متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
مسعود شهاب الدینی پاریزی Analysis and Design of Interline Dynamic Voltage Restorers (IDVRs) with common DC link کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
محسن علی نژاد ارائه استراتژی مناسب کنترلی برای عملکرد مداوم مبدل چندسطحی تمام پل متوالی در شرایط رخداد خطا کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/19
صالح فرزام کیا بهبود تحمل‌پذیری خطا در مبدل چندسطحی مدولار در شرایط رخداد خطا کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
عرفان قادری طراحی مدار شوک ولتاژ بالا برای دستگاه AED (Automatic External Defibrillator) کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
عباس کیانی هرچگانی بهبود مکانیزم متعادل‌سازی ولتاژ در مبدل چند‌سطحی مدول‌وار کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/31
محسن کمالی راد طراحی و ساخت اینورتر فتوولتاییک متصل به شبکه مبتنی بر پیوند AC فرکانس بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/28
علیرضا کوچکی ردیابی نقطه توان بیشینه‌ی آرایه‌ی فتولتائیک در شرایط رخداد سایه جزئی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
سلیمان گالشی موزیرجی طراحی و آنالیز جبران‌ساز دینامیک ولتاژ مبتنی بر مبدل چندسطحی پل‌های متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محمدرضا میران بیگی طراحی و پیاده سازی یک روش کنترل و مدولاسیون بهینه برای بهبود عملکرد مبدل فتوولتائیک پل متوالی متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
علی النقی مرزوقی تحلیل و کنترل یکسوساز فعال مبتنی بر مبدل چند سطحی تمام پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
امیر حسین معینی بهبود بازده و رفتار دینامیکی یکسوساز فعال پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
محمد نجار پیاده سازی نمونه آزمایشگاهی IPC با باس DC مشترک کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/29
یوسف نیشابوری تحلیل و کنترل جبرانساز موازی بدون ترانس مبتنی بر مبدل چندسطحی پل متوالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
بهنام نوری ساخت شبیه‌ساز خطاهای کاهش ولتاژ برای آزمون مدل سخت‌افزاری توربین بادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
محمود نوری بررسی استراتژی های کنترل برای اینورترهای 400 هرتز با قابلیت تغذیه ی بارهای غیرخطی و نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
معراج نوروزی کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه برای توربین بادی مستقل از شبکه نگارش کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی پژوهشی 61119744 ساختمان جدید دانشکده برق و کامپوتر، آزمایشگاه شماره 013
مدار و اندازه گیری 1 و 2 آموزشی 61114368 ساختمان قدیم،طبقه اول
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه