اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد فیض

جواد فیض،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084223
اتاق : 2-619
  • 3532 ارجاعات
  • 32 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی