اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد فیض

جواد فیض

جواد فیض    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4223
اتاق: 2-619
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بشیر مهدی ابراهیمی تشخیص خطای ناهم محوری در موتور سه فاز سنکرون مغناطیس دائم سطحی دکتری دانلود 1390/06/13
حمید ابراهیمی تشخیص خطای ناهم محوری مایل در موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
حمید ابراهیم پورکومله بررسی تاثیرنامتعادلی ولتاژ بر عملکرد موتور القایی سه فاز کارشناسی ارشد دانلود 1382
حسین احیا تشخیص خطای نا هم محوری در ژنراتور سنکرون روتور سیم پیچی مدل سازی شده به روش اجزای محدود کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/06
مجید احمدی بررسی و تشخیص خطا درموتور pm بدون جاروبک و کنتـرل موتـور بـرای قابلیـت سـازش با خـطا کارشناسی ارشد دانلود 1383
توحید آصفی طراحی ژنراتور سنکرون شار محور با آهنربای دائم فریت برای توربین های بادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
امیرحسین اکسیری تشخیص خطای اتصال کوتاه در موتور سنکرون مغناطیس دائم به روش تحلیلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
منصور اوجاقی تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی سه فاز دکتری 1387/11/29
منصور اوجاقی تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی سه فاز دکتری 1387/11/29
منصور اوجاقی تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی سه فاز دکتری 1387/11/29
منصور اوجاقی تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی سه فاز دکتری 1387/11/29
منصور اوجاقی تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی سه فاز دکتری 1387/11/29
سیاوش پا�دلیان تحلیل ناهم محوری در موتور SR کارشناسی ارشد 1385
سیاوش پاکدلیان تحلیل ناهم محوری در موتور SR کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/02
امیرحسین پورامینی DTC یک موتور مجازی PMS برای تولید PWN کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد حسین تبار مرزبالی Condition Monitoring of Gearbox in Wound Rotor Induction generator دکتری دانلود 1395/10/26
امیر مسعود تکباش ارائه یک روش جدید جهت محاسبه تلفات در موتور القایی تحت خطای داخلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
مهرسان جوان رشتخواری استخراج ویژگی جهت تشخیص ناهم محوری مرکب در موتورهای القایی سه فاز قفسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/24
مهدی حیدری Design of BLDC Motor for Electric Vehicle کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/24
رضا حیدر آبادی تشخیص خطاهای مختلف در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تحلیل شار کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
علی دولتیان شیروان نیروهای وارد بر سکسیونرهای فشارقوی ناشی از خطاهای اتصال کوتاه تک فاز و سه فاز کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
محمد رجبی سبدانی طراحی ژنراتور آهنربای دایم بادی و بهینه سازی آن برای حداکثر انرژی در بازه سرعت کار آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
جلال ردادی پش بینی مشخصه های دینامیکی یک موتور سوئیچ رلوکتانس خاص (12/60) با استفاده از نرم افزار Pspice کارشناسی ارشد دانلود 1379
بهروز رضایی علم طراحی، مدلسـازی و تحلیـل عملکرد ژنراتور القایی خطی خود تحریک دکتری دانلود 1384
نریمان زارع کلیشمی تحلیل ، طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائم بادی برای بار یکسو کننده کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/14
بهزاد سیاه کلاه طراحی و بهینه‌سازی تپ‌چنجر تمام الکترونیکی برای ترانسفورماتور توزیع دکتری دانلود 1383/04/17
میلاد سلیمانی تشخیص و تعیین محل خطا در ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/17
سعید صفاری بیدهندی مدلسازی جریان هجومی ترانسفورماتور به کمک یک مدل هیسترزیس کامل کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
ایمان طباطبایی اردکانی بررسی عملکرد موتور القائی سه فاز قفسه ای در حالت ناهم محوری بین روتور و استاتور و سایر خطاها کارشناسی ارشد دانلود 1381
آرمان عبدالتاجدینی تشخیص خطای نامتعادلی فاصله هوایی در موتورهای القایی خطی یکطرفه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/02
علیرضا غفاری کاشانی کنترل سرعت و موقعیت PMSM به روش تطبیق سیستم خطی دارای پارامترهای متغیر با زمان با مدل غیرخطی یک شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1380
علیرضا غفاری کاشانی کنترل غیرخطی مقاوم موتور سنکرون مغناطیس دائم با بار نامشخص دکتری دانلود 1388/08/10
محمود غفرانی تعیین مقادیر نامی تجدید نظر شده ترانسفورماتورهای توزیع برای بارهای غیر خطی توسط روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/31
اشکان فرازمند بررسی عملکرد ترانسفورماتور سه فاز توزیع تحت بارهای غیرخطی و ولتاژ غیرسینوسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
محسن فرشاد مدلسازی و �نترل هوشمند موتور سوئیچ رلو�تانس برای �اربرد ماشین لباسشوئی دکتری 1385
محسن فرشاد مدلسازی و کنترل هوشمند موتور سوئیچ رلوکتانس برای کاربرد ماشین لباسشویی دکتری دانلود 1385
آرمان قاسمی ارایه روشی جهت محاسبه تلفات عایقی ماشین القایی با تغذیه اینورتری کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
محمود قاسمی بیژن تشخیص خطای ناهم محوری در موتور القایی رتور قفسه‏ای مدلسازی شده به روش مدار معادل مغناطیسی سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/16
جعفر قرایی تشخیص و مکان یابی خطای اتصال کوتاه داخلی در ترانسفورماتور های قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/03
وحید قربانیان تشخیص خطای شکستگی میله روتور در موتور القایی سه فاز قفسه¬ای تحت تغذیه مستقیم از شبکه و درایو کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/25
مهران کراوند ارائه شاخص مناسب برای تشخیص اتصال کوتاه حلقه‌های سیم‌پیچی موتورهای القایی روتور سیم‌پیچی‌شده با مدلسازی اجزای محدود کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
بابک گنجی مدلسازی ترکیبی الکترومغناطیسی و حرارتی موتور سوئیچ رلوکتانس با استفاده از روش اجزاء محدود دکتری دانلود 1387/10/10
بابک گنجی تعیین دقیق تلفات هسته موتور سوییچ رلوکتانس کارشناسی ارشد دانلود 1381
سعید لطفی فرد بررسی گذارهای ناشی از کلیدزنی بر اجزاء سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1385
سیامک محمدی فرد بررسی راه کارهای جدید جهت تشخیص خطای شکستگی میله های روتور در موتور القایی سه فاز قفسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
علی محمودی تشخیص خطای دور به دور سیم‌پیچ استاتور ژنراتور سنکرون توان زیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/25
حسن مسجدی Study of switching transient on MV induction motor and Shunt Capacitor’s Bank کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
کامیار مؤیدزاده طراحی، مدل سازی، شبیه سازی و بهینه سازی ماشین سوئیچ رلوکتانس برای استارترآلترناتور خودروی هایبرید کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد مهدی موسوی Rotor Fault Detection in Doubly-Fed Induction Generator دکتری دانلود 1395/06/31
حسین نژادی کوتی تشخیص خطای اتصال کوتاه دور به دور سیم پیچ استاتور و مغناطیس زدایی در موتور سنکرون آهنربای دائم IPM با کاربرد در خودرو های برقی و هیبریدی با استفاده از روش اجزای محدود 2بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/25
علیرضا نعمت صابری طراحی و تحلیل ژنراتور سنکرون خطی برای تبدیل انرژی امواج دریا به انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
طاهره نوری بررسی نیروهای ناشی از جریان هجومی برروی سیم پیچهای ترانسفورماتور قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/04
محمد ناصر هاشم نیا کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه با استفاده از روش های غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/20
مصطفی ولوی مدلسازی و تشخیص انواع ناهم محوری در موتور القایی سه فاز قفسه ای به روش اجزاء محدود سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/17

نام نوع تلفن آدرس
طراحی و مدل سازی ماشین های الکتریکی استاتیک و دینامیک (روش های عددی) پژوهشی 61114223 ساختمان جدید، 619
مرکز تحقیقاتی ماشین های الکتریکی پژوهشی 61114223 ساختمان جدید، 619
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ماشینهای مخصوص الکتریکی پیشرفت 8101506 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تئوری جامع ماشین های الکتریکی 8101831 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی 2 8101322 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
سمینار 8101221 2 07 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
ماشین های مخصوص 8101326 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/20 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
ماشینهای مخصوص الکتریکی پیشرفت 8101506 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/19(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
تئوری جامع ماشین ها 8101168 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1