اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حامد کبریائی

حامد کبریائی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084353
اتاق : 2-310
  • 172 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی