اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کاوه نیایش

کاوه نیایش 

,دانشیار
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر بخش قدرت
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 4373
اتاق : ساختمان فشارقوی-34

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر بخش قدرت
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کمیته آموزشی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست کتابخانه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه تهران , برق - مخابرات

1368 ← 1372

M.Sc , دانشگاه تهران , برق - الکترونیک

1372 ← 1375

Ph.D , دانشگاه صنعتی آخن RWTH , برق قدرت

1375 ← 1379

فعالیت های علمی