اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کاوه نیایش

کاوه نیایش

کاوه نیایش    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4373
اتاق: ساختمان فشارقوی-34
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اصغر باقرپور High Voltage Circuit Breaker Condition Assessment Using Arc Energy کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
پژمان پورمحمدیان روشی نوین برای کلید زنی بدون جرقه تابع جریان و ولتاژ با استفاده از حرکت فلزات مایع دکتری دانلود 1389/03/19
جویا جدیدیان شبیه سازی و طراحیِ بهینه مولّد فشرده کننده میدان مغناطیسی جهت استفاده در ساختار کلیدهای قدرت نوین کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
سعید حسن زاده بررسی پدیده جرقه زنی های چند باره �لیدهای خلا و اثرات آن بر سایر عناصر شب�ه کارشناسی ارشد 1385
سعید حسن‌زاده بررسی پدیده جرقه زنی‌های چندباره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی خانعلی شبیه سازی رفتار قوس الکتریکی در کلیدهای گازی SF کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/15
پیمان دردی زاده بصیر آباد شبیه سازی و طراحی یک درایو الکترومکانیکی جهت استفاده در کلیدهای فوق سریع کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/04
فرشاد رحیمی مطالعه قوس الکتریکی طویل شونده سریع در کلیدهای قدرت هوایی فوق سریع کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/06
محمد رحیمی طراحی و پیاده‌سازی مدار سنتتیک برای تست کلیدزنی جریان‌خازنی کلیدهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
سجاد رحمانی فرح طراحی و ساخت محدود کننده جریان خطای مغناطیسی برای مدل شبکه قدرت دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
صادق رحیمی پردنجانی تعیین وضعیت کلید قدرت با استفاده از مقاومت دینامیکی کنتاکت های آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/23
علی اصغر رضی کاظمی بررسی مشخصات آماری ولتاژ خروجی در ژنراتورهای مارکس فشرده کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
محمد رنجبر اسب آبادی Analysis of Tesla transformers with Magnetic insulation and its modeling کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
حمیدرضا سزاوار طراحی و شبیه‌سازی مولد پالسی مبتنی بر ژنراتور مارکس و ترانزیستورهای دوقطبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/03
یوسف شهبازی آیت بررسی محدود کننده های جریان با استفاده از مشخصه غیر خطی مواد مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
مهسا ضیایی نژاد بررسی تاثیر حایل دی الکتریک بر شکست الکتریکی سیستم های با عایق روغن کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/07
محمدعلی عاتفی اندازه گیری توان اکتیو وراکتیو در محیط هارمونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد علی عاتفی اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو در محیط هارمونیکی کارشناسی ارشد 1386/06/12
ادریس عاقب مدلسازی و طراحی بهینه ترانسفورماتور تسلا به منظور استفاده در کاربردهای توان پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
امیرحسین عباسی مدلسازی مبتنی بر آزمایش شکست الکتریکی سطحی در مقره های کامپوزیتی تحت ولتاژ ماندگار DC و شرایط آلوده دکتری دانلود 1392/11/02
امیر حسین عباسی بررسی کلید باز شونده SOS در کاربردهای توان پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
محمد رضا عرب بافرانی طراحی و بهینه سازی محدود کننده جریان خطای هسته ای اشباع شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/27
محمد مهدی عربشاهی شبیه سازی و طراحی محدود کننده جریان قدرت با استفاده از مواد PTTC کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
مهدی علیخانی طراحی و شبیه‌سازی مولد توان پالسی فشرده با زمان صعود نانو ثانیه بر مبنای پدیده شکست بهمنی در ترانزیستورهای دوقطبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
غلامرضا علینقیان مدل جعبه سیاه کلیدهای فشار قوی برای شبیه سازی شبکه‌های قدرت بهنگام کلیدزنی کارشناسی ارشد دانلود 1385
علینقیان . غلامرضا مدل جعبه سیاه �لید های فشار قوی برای شبیه سازی شب�ه های قدرت بهنگام �لید زنی کارشناسی ارشد 1385
پدرام غرقابی طراحی پارامترهای بهینه سیستم شکل دهی فلزات با استفاده از پالس های الکترومغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
الهام فروزان بررسی تاثیر حایل دی الکتریک بر شکست الکتریکی سیستم های با عایق گازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/07
مونا قاسمی مدل سازی تخلیه حایل دی الکتریک (DBD) برای کاربردهای فشار قوی الکتریکی دکتری دانلود 1391/04/06
علیرضا کریمی بررسی مشخصات قوس الکتریکی در کلیدهای فشار متوسط کارشناسی ارشد دانلود 1386
سعید کریم زاده ندیکی تاثیر مکان تخلیه جزئی واقعی بر تخلیه جزئی آشکار شده در ترانسفورماتورهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
محمد علی ملکوتیان طراحی، مدلسازی و شبیه سازی نوعی کلید نوری کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
محمدرضا نیلچی تعیین وضعیت کلید های قدرت با روش تشخیص مبتنی مدل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
احسان هاشمی مطالعه شکست الکتریکی به منظور طراحی کلید بسته شونده با زمان عملکرد زیر نانو ثانیه با فشار کمتر از یک اتمسفر کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه