اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4177
اتاق: 2-714
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فریده ابراهیمی خاله سری تحلیل تطبیقی سیگنالهای EEG و ECG جهت استفاده در طبقه بندی خودکار مراحل خواب کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
محمد ابونجمی کاربرد امواج فراصوتی در تعیین غیر مخرب برخی ویژگیهای کیفی تخم مرغ دکتری دانلود 1388/07/30
ناصر اسعدی بهبود کیفیت تصاویر اولتراسوند با تحریک کد شده مبدل آن کارشناسی ارشد دانلود 1383
نرگس افشم پردازش تصاویر درون رگی OCT به منظور تشخیص بیماری های مرتبط با گرفتگی رگ کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/12
مهدی آمیان کاهش آرتیفکت حرکتی در طیف سنجی نزدیک مادون قرمز NAR با استفاده از فیلتر کالمن گسسته کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
امیرحسین امیدوارنیا استفاده از فعالیت های ذهنی خاص برای تولید کدهای دیجیتال در سیستم رابط مغز - کامپیوتر کارشناسی ارشد دانلود 1384
مینا بروجردی طراحی نرم افزار جامع مدیریت تروتکنولوژی مهندسی تجهیزات پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
آریانا برومند طراحی و پیاده سازی سیستم BCI بر پایه منابع نوری چشمک زن با فرکانس های چشمک زدن متفاوت و بررسی عوامل موثر بر صحت تشخیص کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/04
نعیم بهرامی تشخیص خودکار همنژیومای کبدی از روی تصاویر اولتراسوند کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/14
رضا تقی زاده ارجمند شناسایی و طبقه بندی میکروکلسیفیکاسیونها در تصاویر ماموگرافی بااستفاده از ترکیب اطلاعات حاصل از تبدیل موجک، شبکه های عصبی و SVM کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/17
کوهیار توکلیان تحقیق و مقایسه تفکیک عملیات ذهنی مختلف از سیگنال الکتروانسفالوگراف و با استفاده از روشهای خطی و غیر خطی کارشناسی ارشد دانلود 1382
آمون جم زاد آرتیفکت چشمک زن: بررسی پدیده و گسترش فانتوم کالیبراسیون برای شناسایی و تعیین مشخصه سنگ¬ها و رسوبات داخلی بدن با استفاده از سیستم سونوگرافی داپلر کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
امون جم زاد آنالیز و مدل‌سازی آرتیفکت چشمک‌زن در سونوگرافی داپلر رنگی به منظور تخمین مشخصه‌های ریخت‌شناسی سنگ کلیه دکتری دانلود 1394/05/26
علی حیدرنژاد طراحی و پیاده سازی سخت افزاری سیستم الکتروکاردیوگراف جهت ثبت محتویات فرکانس بالای ECG کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/25
علی خادم بهبود بازسازی تصاویر الاستوگرافی با استفاده از روشهای چند مقیاسه و روشهای غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/06
آذین خداوردی پردازش سیگنالهای RF فراصوت ثبت شده در حین تحریک گذرای بافت به منظور تخمین مشخصات الاستیسیته آن; مطالعه بر روی فانتوم آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
رویا خیرخواه شالی تعیین گروه الکترودهای مناسب جهت تحلیل سیگنالهای مغزی به منظور شناسایی کودکان نارساخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/25
علی رحیم پور جونقانی کاربرد سیستم طیف نگار مادون قرمز نزدیک جهت اندازه گیری تغییرات غلظت اوکسی و دی اوکسی هموگلوبین خون در بافت های عصبی نوزادان و استخراج ویژگی هایی جهت شناسایی نوزادان سالم از نوزادان دارای نارسایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/24
نوید رسالت پیاده سازی سیستم BCI بر پایه منابع نوری با فرکانس های مختلف و مطالعه اثر فاصله آن ها از یکدیگر بر صحت تشخیص کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/28
علیرضا رودکی تشخیص مواد تشکیل دهنده رسوب رگ در تصاویرIVUS کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/17
اشکان یزدانی طبقه بندی سیگنالهای EEG مربوط به افراد وابسته به الکل و افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1386
اشکان یزدانی طبقه بندی سیگنالهای EEG مربوطه به افراد وابسته به الکل و افراد سالم کارشناسی ارشد 1386/04/10
آرمین سلطان زادی پردازش تصاویر IVUS به منظور استخراج مرزهای دیواره عروق کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
معصومه صادقی استخراج و تجزیه وتحلیل محتویات فرکانس بالای سیگنال به منظور تشخیص ایسکمی یا سکته قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/01
احسان صائب منفرد پردازش سیگنال الکترو مایوگرام جهت ایجاد ارتباط انسان و کامپیوتر به طریقه بیوفیزیک کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/15
احسان صائب منفرد پردازش سیگنال ال�ترومایو گرام جهت ایجاد ارتباط انسان و �امپیوتر به طریقه بیوفیدب� کارشناسی ارشد 1385
مسعود عباسی The Design and Development of a NIRS Device to Examine Effect of Breathing Types on Blood Oxygenation کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/14
فرناز عبداللهی تعیین زمان پیشینه شدن اطلاعات در سیگنال EEG حاصل از فعالیت های ذهنی با هدف افزایش سرعت و دقت سیستمهای BCI کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرناز عبداللهی تعیین زمان بیشینه شدن اطلاعات در سیگنال EEG حاصل از فعالیتهای ذهنی با هدف افزایش سرعت و دقت سیستم های BCI کارشناسی ارشد 1386/04/31
پدرام عطایی استفاده از روش های مختلف تولید ویژگی و کاهش ابعاد بردارویژگی به منظور افزایش کارایی استخراج علائم وقوع حمله صرع کارشناسی ارشد دانلود 1386
پدرام عطایی استفاده از روشهای مختلف تولید ویژگی و کاهش ابعاد بردار ویژگی به منظور افزایش کارایی استخراج علائم وقوع حمله صرع کارشناسی ارشد 1386/04/10
فرید عطری استخـراج و پـردازش سیـگنالهای EEG متاثر از بیو فیدبک جهت ارسال کاراکترهای مورد توجه شخص به کامپیوتر کارشناسی ارشد دانلود 1384
سحر عظیم زادگان پیش بینی زمان وقوع حمله صرع از طریق آنالیز سیگنال EEG به روشهای خطی و غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
محمد علمی تاثیرات ژنتیکی بر الگوی QEEG و کاربرد آن در درمان های مبتنی بر نوروفیدبک کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/28
الهام فتحی آذر تشخیص و تجزیه و تحلیل خودکار مناطق سایه¬دار به منظور بهبود کیفیت تصاویر در تصاویر اولتراسوند درون¬رگی(IVUS) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/27
مارال فکور پردازش تصاویر NIR دست به منظور استخراج و نمایش عروق آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
مسعود فلک ناز طراحی و اجرای نرم افزار دریافت و نمایش سیگنالهای تنفسی و پردازش آنها جهت استخراج پارامترهای مهم تنفسی و انجام تشخیص اولیه کارشناسی ارشد دانلود 1382
علیرضا کاظمی بیدختی بررسی تاثیر روشهای بیوفیدبک در به خواب رفتن شخص کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
عاطفه کریمی رحمتی پردازش و استخراج ویژگی از سیگنال های قلبی جنین (FECG) ثبت شده توسط الکترودهای شکمی مادر کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/19
شیوا کیهانی نژاد بخش بندی اتوماتیک و نمایش سه بعدی دندانها با استفاده از تصویر چند مقطعی سی‌تی‌اسکن کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/16
مهنوش السادات محمدی جهرمی پردازش سیگنال‌های RF فراصوت به منظور استخراج ویژگی های حرکات دیواره عروق؛ مطالعه بر روی فانتوم آزمایشگاهی و داده‌های واقعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
باب� محمدزاده اصل پردازش و آنالیز سیگنالهای تغییرات نرخ ضربان قلب با استفاده از روشهای غیر خطی کارشناسی ارشد 1384
بابک محمدزاده اصل پردازش و آنالیز سیگنالهای تغییرات نرخ ضربان قلب با استفاده از روشهای غیر خطی کارشناسی ارشد دانلود 1384
راز میری فشرده سازی تصاویر اولتراسوند پزشکی جهت کاربردهای ذخیره سازی و ارسال اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی مرادی استفاده از روشهای هوش محاسباتی برای طبقه بندی کروموزوم های خاص روی تصاویرکاریو تایپ انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1382
رضا موسوی استفاده از روشهای پردازشی چند مقیاسی به منظور استخراج مرز بطن چپ در تصاویر اکوکاردیوگرافی کارشناسی ارشد دانلود 1385
سید رضا موسوی استفاده از روشهای پردازشی چند مقیاسی به منظور استخراج مرز بطن چپ در تصاویر ا�و �اردیو گرافی کارشناسی ارشد 1385
زهرا نجفی پردازش تصاویر اولتراسوند درون رگی( IVUS) به منظور استخراج مرزهای داخلی و خارجی رگ و بخش بندی پلاک های کلسیمی کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرا نجفی پردازش تصاویر اولتراسوند درون رگی ( IVUS ) به منظور استخراج مرزهای داخلی و خارجی رگ و بخش بندی پلاک های کلسیمی کارشناسی ارشد 1386/06/25
پریا نظمی طبقه بندی و تعیین اولویت های تولید تجهیزات حیاتی پزشکی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/28
سامان نورانیان بررسی تاثیرات موسیقی بر روی سیگنالهای EEG کارشناسی ارشد دانلود 1382
نیما همتی بریوانلو کمی سازی و دسته بندی بار فعالیت ذهنی در ناحیه قدامی مغز با استفاده از اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک دکتری دانلود 1393/10/27
حسام ورسه ای کمی‌سازی و آنالیز میزان استرس با استفاده از سیگنال‌های حیاتی بدن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
فرشته یوسفی ریزی تشخیص سختی دیواره شریان کاروتید با استخراج حرکت و ارتعاشات دیواره با پردازش سیگنال های RF اولتراسوند دکتری دانلود 1393/09/12
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش سیگنالهای پزشکی 8101962 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی 8101953 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مقدمه ای درمهندسی پزشکی 8101568 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
پردازش سیگنالهای بیولوژیکی 8101431 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/26(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
ابزاردقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/20(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه