اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان،

استاد
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084177
اتاق : 2-714
  • پست الکترونیکی
  • 669 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1384←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی