اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مسئول آزمایشگاه پژوهشی مخابرات چندرسانه ای بی سیم
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر گروه مخابرات
  • دانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه سیستمهای پیشرفته مخابرات سیار
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر گروه مخابرات
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تهران , مدیر بخش مخابرات
  • پارک علم و فناوری - دانشگاه تهران , عضو شورای مرکز رشد دانشگاه تهران
  • آزمایشگاه پژوهشی مخابرات چندرسانه ای بی سیم -دانشگاه تهران , مسیول آزمایشگاه پژوهشی مخابرات چندرسانه ای بی سیم
  • دانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه مخابرات چندرسانه ای بی سیم

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه تهران , برق

1371 ← 1376

Ph.D , دانشگاه واترلو , مخابرات

1376 ← 1381

فعالیت های علمی