اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرشاد لاهوتی

فرشاد لاهوتی

فرشاد لاهوتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -1
اتاق: 2-511
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
سیستم های پیشرفته مخابرات سیار پژوهشی 61119727 ساختمان جدید،301،330،331
مخابرات چند رسانه ای بی سیم پژوهشی ساختمان جدید،331
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه