اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید لسانی

حمید لسانی

حمید لسانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4364
اتاق: 1-243
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمد احمدی بررسی و مدل سازی رفتار لرزشی و فرکانسهای طبیعی ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1376
حامد احمدی بررسی اثرات نیروگاه های بادی بر پایداری و بهره برداری شبکه قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/18
علی احمدی طراحی بهینه موتورDC سرو با ساختار صفحه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/07
ایمان اخباری زاده تنظیم هماهنگ پایدار سازهای انعطاف پذیر در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1379
احمد اشگزاران بررسی محدود کننده زیر تحریک دگولاتور ولتاژ ژنراتورسنگرون کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمدحسین امرالهی کنترل توان راکتیو و جایابی SVC به منظور بهبود پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1373
داود آموزگار طراحـی پسـت 66/20 کیلو ولت ازنـا همـراه با عناصر FACTS کارشناسی ارشد دانلود 1384
صابر انصاری نژاد طراحی و بهینه سازی ماشین شار محوری آهنربای دائم سرعت بالا جهت استفاده در خودروهای برقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/30
محمود اوکانی صادق جایابی بهینه و تنظیم همآهنگ پایدارسازه های سیستم قدرت اجرا شده بر روی شبکه های قدرت ایران. کارشناسی ارشد 1371
امیر باقری برنامه‌ریزی توسعه دینامیکی شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع انرژی پراکنده دکتری دانلود 1394/06/24
عارف بالی لاشک ایجاد تغیرات سرعت در موتورهای القایی با روش تغییرات ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1372
فرزاد بنی هاشمی جایابی بهینه DG ( تولید پراکنده) در شبکه های توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/20
مومن بهادر نژاد میراسازی نوسانات فرکانس پائین توسط کنترل کمکی گاورنر ( پایدار ساز توربین قدرت) کارشناسی ارشد دانلود 1370
صلاح بهرام آرا طراحی یک سیستم مولد انرژی تجدیدپذیر برای یک ریز شبکه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
امیرحسین بوجار آرانی بهبود رزرو چرخان با استفاده از برنامه های پاسخگوئی بار کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
کیانوش پویا برنامه ریزی کوتاه مدت توان رادیواکتیو از دیدگاه پایداری ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
پژمان پورمحمدیان جایابی و تنظیم همزمان پایدار ساز سیستم قدرت به کمک الکوریتم ـ ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1379
نوید تقی زادگان کلانتری کنترل سرعت موتورالقایی بروش کنترل برداری ( یادرجهت میدان) با استفاده از فازورهای فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1373
رضا توکلی کنترل شرایط محیطی نانوگرید خانه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
مجید توکلی مهرجهردی محاسبه پارامترهای مدل گذاری ترانسفورمر از روی مشخصات طراحی کارشناسی ارشد دانلود 1376
اکبر جبرئیل زاده جبدرقی کاربرد همزمان ذخیره سازی انرژی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) و جبران کننده توان راکتیـو استـاتیـکی (SVC) بمنظور کاهش ظرفیت SMES کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرشاد جعفری بررسی اثر ریزشبکه¬های هوشمند بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/25
فرهاد جلیل زاده ازهری ژنراتورهای فوق هادی وارایه روشی جهت بهبود پایداری دینامیکی آنها کارشناسی ارشد 1370
خدایار جوانی مدلسازی عناصر FACTS بعنوان پایدار ساز سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1382
شهرام حاتمی اثرات fastvaliving در جهت بهبود پایداری گذرای نیرو گاه کارشناسی ارشد دانلود 1374
شعیب حیدری رویکرد ساختارگرای بهبود خودترمیمی در شبکه‏ های توزیع الکتریکی در حضور برنامه ‏های پاسخ‏گویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/08
روح الـه حیـدرزاده بهینه سازی طراحی عایقی ترانسفورماتورهای فوق توزیع تحت تاثیرتوزیع ولتـاژضـربـه کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدرضا حقی فام نوساتات زیرسنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1369
مجتبی خیاطزاده بهینه سازی پارامترهای پایدار ساز سیستم قدرت و کاربرد شبکه عصبی برای تنظیم در کار آنها کارشناسی ارشد دانلود 1376
بهروز خانی کنترل جبران کننده توان راکتیو استاتیک برای بهبود پایداری سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1374
جواد خدابخش �نترل D-STATCOM با استفاده از تبدیل موج� کارشناسی ارشد 1385
جواد خدابخش کنترل D-STATCOM با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1385
مسعود خدایی تهرانی نگهداری پایایی محور در سیستم توزیع نیروی برق کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/26
مجتبی خدرزاده معادلسازی دینامیکی شبکه های قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمد خطیبی پایدار سازفازی سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1374
میلاد یدالهی پیاده سازی الگوریتم جدید برای طراحی بهینه ترانسفورماتورهای قدرت دکتری دانلود 1396/04/11
حامد دشتی بهبود حفاظت ترانسفورماتور قدرت با روش ترکیبی دکتری دانلود 1393/06/15
سعید دلگرم رویکرد پایایی محور به مدیریت دارایی در شبکه توزیع انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
میثم دوستی زاده تسویه بازار برق با ضریب نفوذ بالای منابع تجدیدپذیر دکتری دانلود 1395/06/31
ابراهیم رحیم پور مدل سازی سیم پیچ ترانسفورماتور به منظور تشخیص تغییر شکل آن دکتری دانلود 1381
نقی رستمی استفاده از کنترل تطبیقی در تخمین پارامترهای متغیر در کنترل برداری موتور القایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/12
محسن رضاقلی طراحی بهینه ژنراتور سنکرون و بررسی رفتار دینامیک و استاتیک آن کارشناسی ارشد دانلود 1372
علیرضا روستا پایدار سازی بهینه خطی شبکه قدرت چند ماشینه (Los) کارشناسی ارشد دانلود 1370
حمیدرضا زارع اتوماسیون و بهینه سازی سیستم توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از نظریه گراف کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد رضا زاهد جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه-های توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/08
منصوره زنگی آبادی تخصیص بهینه تولید واحدهای تولید پراکنده در سیستم توزیع دکتری دانلود 1390/11/24
مجید ساکی کنترل میکروتوربین بادی با ژنراتور مغناطیس دایم مبتنی بر اینورتر Z-source کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
مصطفی سالاری طراحی و بهینه سازی ژنراتور شار محوری آهنربای دائم سرعت پایین جهت استفاده در توربین بادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
محمود سیدی اثر محلول پاشی بر وروی بر عملکرد و کیفیت میوه پسته کارشناسی ارشد دانلود 1377
میر احسان سیدی مدل رفتاری خرده‌فروش/اگرگیتورِ انرژی الکتریکی در محیط جدید بازار برق کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
محمد امین سراجیان اولویت گذاری ارسال سیستم اتوماسیون درحالات چند گانه سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
سپیده سهرابی مدل سازی رفتار فرکانسی سیستم زمین و تاثیر عوامل مختلف بر امپدانس سیستم زمین کارشناسی ارشد دانلود 1385
سپیده سهرابی مدل سازی رفتار فر�انسی سیستم زمین وتاثیر عوامل مختلف بر امپدانس سیستم زمین کارشناسی ارشد 1385
محسن شاملو طراحی,تحلیل و نمونه سازی یک ساختار جدید برای ماشین شاربرگردان کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
محمد شعبانی تحلیل درایو کرامر ساکن کارشناسی ارشد 1373
محمد شعبانی تحلیل درایوکرامرساکن کارشناسی ارشد دانلود 1373
روح الله شفائی کنترل تلفیقی موتور سنکرون آهنربای دائم بر مبنای کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
محسن شفیعی خور طراحی تثبیت کننده ولتاژ تطبیقی برای ژنراتورهای سنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1372
یونس شکری سیاچقایی کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه تحت شرایط ولتاژ شبکه نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
علیرضا شهسواری رویکرد تقویت ترمیم گر به خودترمیمی شبکه هوشمند با مدلسازی پایایی(قابلیت اطمینان) شبکه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
محمد صادقی راد مدل سازی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائمِ شار محوری سرعت بالا دکتری دانلود 1388/06/24
مصطفی صادقی گوغری Designing A Fuzzy Control System for Frequency Stability of Multi-Area Power Systems Including Solar-Based DGs کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
وحید صالحی پورمهر بررسی اثر حضور نیروگاه بادی در شبکه از لحاظ پایداری و بهبود آن با استفاده از ادواتFacts کارشناسی ارشد دانلود 1385
وحید صالحی پور مهر بررسی اثر حضور نیروگاه بادی در شب�ه از لحاظ پایداری و بهبود آن با استفاده از ادوات FACTS کارشناسی ارشد 1385
حسین صدیقی بهینه سازی گشتاور موتورهای شار محوری آهن ربای دائمی دیسکی شکل کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/18
عبدالرسول صدیقی بررسی روش مناسب کنترل شبکه سراسری برق تحت پوشش شرکت برق منطقه ای فارس کارشناسی ارشد 1372
جلال صدیقیان کاشی خطوط انتقال انرژی فشرده (Compact ) کارشناسی ارشد دانلود 1373
بابک عابد آشتیانی شبیه سازی ژنراتورالقایی تکفاز خود تحریک کارشناسی ارشد دانلود 1376
مازیار عیسی پور چهارده کنترل مبدل های HVDC در میرا نمودن پدیده تشدید زیر سنکرون (SSR) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
علی عموشاهی پایدارسازی دینامیکی شبکه های قدرت (L.O.S ) با استفاده از کنترل بهینه خطی (L.O.C) کارشناسی ارشد دانلود 1370
علیرضا فریددینان بهینه سازی و اتوماسیون هوشمند سیستم های توزیع بوسیله شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1376
علیرضا فریدونیان طراحی سیستم یکپارچه اتوماسیون مدیریت شرکت برق، مبتنی بر فناوری اطلاعات و در محیط جدید بازار دکتری دانلود 1387/12/03
مونا قاسمی تخمین پارامترهای ماشین سنکرون با استفاده از برازش برداری کارشناسی ارشد دانلود 1386
جمشید قسیمی شناسایی و کنترل الگوها و خطاها به کمک شبکه های عصبی RBF کارشناسی ارشد دانلود 1373
عبدالرضا قلی پور طراحی پایدارساز ) (PSS چند ماشینه با منطق فازی برای میرا سازی نوسانات سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
مهتاب کیان Identification of Exciatation System of Synchronous Generators کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محسن کجوری نفت چالی داده کاوی در انباره ی داده های زیرساخت اندازه گیری پیشرفته کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/25
مهدی کربلایی زاده بررسی و تحلیل تاثیر کنترل کانورترها و ترانسفورماتور کوپلاژ ادوات FACTS بر پایداری گذرای سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
علی کریمی اثر ذخیره سازهای انرژی روی پایایی شبکه های هوشمند با در نظر گرفتن رفتار نایقین منابع تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
محمدهادی کریمی بررسی پایداری ولتاژ گذاری موتورهای القایی در یک شبکه با ساختار طویل همراه با SVC کارشناسی ارشد دانلود 1377
پیمان کریمی فرد مدلسازی و شبیه سازی تنظیم ولتاژ در شبکه های راه آهن برقی تغذیه شده به وسیله اتوترانس کارشناسی ارشد دانلود 1375
بهزاد کیوانی عیدی بازبست تطبیقی تک فاز با در نظر گرفتن مسائل مربوط به پایداری شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
محمد سعید کوپایی نیا مدیریت تشویقی بارهای صنعتی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدرضا گلساز شیرازی محاسبه زمان مرده در باز بست خطوط انتقال نیرو کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمدرضا لشکری طراحی بهینه و ساخت الکتروموتورهای القایی تکفاز کارشناسی ارشد دانلود 1375
سید محسن محمدی حسینی نژاد بهبود خودترمیمی شبکه هوشمند از طریق جایابی ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
وحید مرتضی پور بررسی عملکرد ژنراتورهای القایی با تغذیه دوگانه در شرایط وجود اختلال در شبکه و ارائه روشی در بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
حامد میرسعیدی نگهداری قابلیت اطمینان‌محور در شبکه‌های توزیع الکتریکی با تمرکز روی فیدر بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
حمیدرضا مهرور نرم افزارهای مسیریابی وشیبه سازی آن درمرکز سوئیچ ترانزیت کارشناسی ارشد دانلود 1369
زهرا نصیری قیداری بررسی موتورهای هیستر زیس سن�رون کارشناسی ارشد 1385
زهرا نصیری قیداری بررسی موتورهای هیسترزیس سنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا نصیری قیداری طراحی بهینه و ساخت موتور القایی کوچک شار محوری دکتری دانلود 1391/10/17
علیرضا نقیب زاده بکارگیری الگوریتم ژنتیک وشبکه های عصبی در بهینه سازی و طراحی ژنراتورهای سنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1379
سید علی نوابی Reducing Torque Ripple in Sensor less BLDC Machines کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/16
مهدی نوری رحیم آبادی Healer Reinforcement Approach to Self-Healing Smart Grid Based on Formal Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/09
محمد هادی اندیش گر رویکرد تقویت ترمیم گر به خودترمیمی شبکه هوشمند با استفاده از ماشین های حالت کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/27
�وپایی نیا / محمدسعید مدیریت تشویقی بارهای صنعتی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد 1384
امید ولی پور سلیمی بررسی پایداری و کنترل ولتـاژ با استفـاده از ترکیـب عنـاصـر FACT و OLTC کارشناسی ارشد دانلود 1384
ولی پور سلیمی / امید بررسی پایداری و�نترل ولتاژ با استفاده از تر�یب عناصر OLTC,FACTS کارشناسی ارشد 1384

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پژوهشی سیستم و ماشین پژوهشی 61114994 ساختمان قدیم، 307
ماشین 1 و 2 آموزشی 61114945 ساختمان قدیم، طبقه زیرزمین
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی ماشینهای الکتریکی 8101254 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 8101017 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی 1 8101425 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
دینامیک سیستم های قدرت 1 8101862 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/26 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب 8101185 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 8101017 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 1 8101425 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
طراحی ماشینهای الکتریکی 8101254 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/29(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2