اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید لسانی

حمید لسانی

حمید لسانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4364
اتاق: 1-243
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمد احمدی بررسی و مدل سازی رفتار لرزشی و فرکانسهای طبیعی ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1376
احمد احمدی بررسی و مدل سازی رفتار لرزشی و فرکانسهای طبیعی ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1376
حامد احمدی بررسی اثرات نیروگاه های بادی بر پایداری و بهره برداری شبکه قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/18
حامد احمدی بررسی اثرات نیروگاه های بادی بر پایداری و بهره برداری شبکه قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/18
علی احمدی طراحی بهینه موتورDC سرو با ساختار صفحه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/07
علی احمدی طراحی بهینه موتورDC سرو با ساختار صفحه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/07
ایمان اخباری زاده تنظیم هماهنگ پایدار سازهای انعطاف پذیر در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1379
ایمان اخباری زاده تنظیم هماهنگ پایدار سازهای انعطاف پذیر در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1379
احمد اشگزاران بررسی محدود کننده زیر تحریک دگولاتور ولتاژ ژنراتورسنگرون کارشناسی ارشد دانلود 1376
احمد اشگزاران بررسی محدود کننده زیر تحریک دگولاتور ولتاژ ژنراتورسنگرون کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمدحسین امرالهی کنترل توان راکتیو و جایابی SVC به منظور بهبود پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمدحسین امرالهی کنترل توان راکتیو و جایابی SVC به منظور بهبود پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1373
داود آموزگار طراحـی پسـت 66/20 کیلو ولت ازنـا همـراه با عناصر FACTS کارشناسی ارشد دانلود 1384
داود آموزگار طراحـی پسـت 66/20 کیلو ولت ازنـا همـراه با عناصر FACTS کارشناسی ارشد دانلود 1384
صابر انصاری نژاد طراحی و بهینه سازی ماشین شار محوری آهنربای دائم سرعت بالا جهت استفاده در خودروهای برقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/30
صابر انصاری نژاد طراحی و بهینه سازی ماشین شار محوری آهنربای دائم سرعت بالا جهت استفاده در خودروهای برقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/30
محمود اوکانی صادق جایابی بهینه و تنظیم همآهنگ پایدارسازه های سیستم قدرت اجرا شده بر روی شبکه های قدرت ایران. کارشناسی ارشد 1371
محمود اوکانی صادق جایابی بهینه و تنظیم همآهنگ پایدارسازه های سیستم قدرت اجرا شده بر روی شبکه های قدرت ایران. کارشناسی ارشد 1371
امیر باقری برنامه‌ریزی توسعه دینامیکی شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع انرژی پراکنده دکتری دانلود 1394/06/24
امیر باقری برنامه‌ریزی توسعه دینامیکی شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع انرژی پراکنده دکتری دانلود 1394/06/24
عارف بالی لاشک ایجاد تغیرات سرعت در موتورهای القایی با روش تغییرات ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1372
عارف بالی لاشک ایجاد تغیرات سرعت در موتورهای القایی با روش تغییرات ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1372
فرزاد بنی هاشمی جایابی بهینه DG ( تولید پراکنده) در شبکه های توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/20
فرزاد بنی هاشمی جایابی بهینه DG ( تولید پراکنده) در شبکه های توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/20
مومن بهادر نژاد میراسازی نوسانات فرکانس پائین توسط کنترل کمکی گاورنر ( پایدار ساز توربین قدرت) کارشناسی ارشد دانلود 1370
مومن بهادر نژاد میراسازی نوسانات فرکانس پائین توسط کنترل کمکی گاورنر ( پایدار ساز توربین قدرت) کارشناسی ارشد دانلود 1370
صلاح بهرام آرا طراحی یک سیستم مولد انرژی تجدیدپذیر برای یک ریز شبکه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
صلاح بهرام آرا طراحی یک سیستم مولد انرژی تجدیدپذیر برای یک ریز شبکه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
امیرحسین بوجار آرانی بهبود رزرو چرخان با استفاده از برنامه های پاسخگوئی بار کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
امیرحسین بوجار آرانی بهبود رزرو چرخان با استفاده از برنامه های پاسخگوئی بار کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
کیانوش پویا برنامه ریزی کوتاه مدت توان رادیواکتیو از دیدگاه پایداری ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
کیانوش پویا برنامه ریزی کوتاه مدت توان رادیواکتیو از دیدگاه پایداری ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
پژمان پورمحمدیان جایابی و تنظیم همزمان پایدار ساز سیستم قدرت به کمک الکوریتم ـ ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1379
پژمان پورمحمدیان جایابی و تنظیم همزمان پایدار ساز سیستم قدرت به کمک الکوریتم ـ ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1379
نوید تقی زادگان کلانتری کنترل سرعت موتورالقایی بروش کنترل برداری ( یادرجهت میدان) با استفاده از فازورهای فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1373
نوید تقی زادگان کلانتری کنترل سرعت موتورالقایی بروش کنترل برداری ( یادرجهت میدان) با استفاده از فازورهای فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1373
رضا توکلی کنترل شرایط محیطی نانوگرید خانه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
رضا توکلی کنترل شرایط محیطی نانوگرید خانه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
مجید توکلی مهرجهردی محاسبه پارامترهای مدل گذاری ترانسفورمر از روی مشخصات طراحی کارشناسی ارشد دانلود 1376
مجید توکلی مهرجهردی محاسبه پارامترهای مدل گذاری ترانسفورمر از روی مشخصات طراحی کارشناسی ارشد دانلود 1376
اکبر جبرئیل زاده جبدرقی کاربرد همزمان ذخیره سازی انرژی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) و جبران کننده توان راکتیـو استـاتیـکی (SVC) بمنظور کاهش ظرفیت SMES کارشناسی ارشد دانلود 1384
اکبر جبرئیل زاده جبدرقی کاربرد همزمان ذخیره سازی انرژی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) و جبران کننده توان راکتیـو استـاتیـکی (SVC) بمنظور کاهش ظرفیت SMES کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرشاد جعفری بررسی اثر ریزشبکه¬های هوشمند بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/25
فرشاد جعفری بررسی اثر ریزشبکه¬های هوشمند بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/25
فرهاد جلیل زاده ازهری ژنراتورهای فوق هادی وارایه روشی جهت بهبود پایداری دینامیکی آنها کارشناسی ارشد 1370
فرهاد جلیل زاده ازهری ژنراتورهای فوق هادی وارایه روشی جهت بهبود پایداری دینامیکی آنها کارشناسی ارشد 1370
خدایار جوانی مدلسازی عناصر FACTS بعنوان پایدار ساز سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1382
خدایار جوانی مدلسازی عناصر FACTS بعنوان پایدار ساز سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1382
شهرام حاتمی اثرات fastvaliving در جهت بهبود پایداری گذرای نیرو گاه کارشناسی ارشد دانلود 1374
شهرام حاتمی اثرات fastvaliving در جهت بهبود پایداری گذرای نیرو گاه کارشناسی ارشد دانلود 1374
شعیب حیدری رویکرد ساختارگرای بهبود خودترمیمی در شبکه‏ های توزیع الکتریکی در حضور برنامه ‏های پاسخ‏گویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/08
شعیب حیدری رویکرد ساختارگرای بهبود خودترمیمی در شبکه‏ های توزیع الکتریکی در حضور برنامه ‏های پاسخ‏گویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/08
روح الـه حیـدرزاده بهینه سازی طراحی عایقی ترانسفورماتورهای فوق توزیع تحت تاثیرتوزیع ولتـاژضـربـه کارشناسی ارشد دانلود 1382
روح الـه حیـدرزاده بهینه سازی طراحی عایقی ترانسفورماتورهای فوق توزیع تحت تاثیرتوزیع ولتـاژضـربـه کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدرضا حقی فام نوساتات زیرسنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمدرضا حقی فام نوساتات زیرسنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1369
مجتبی خیاطزاده بهینه سازی پارامترهای پایدار ساز سیستم قدرت و کاربرد شبکه عصبی برای تنظیم در کار آنها کارشناسی ارشد دانلود 1376
مجتبی خیاطزاده بهینه سازی پارامترهای پایدار ساز سیستم قدرت و کاربرد شبکه عصبی برای تنظیم در کار آنها کارشناسی ارشد دانلود 1376
بهروز خانی کنترل جبران کننده توان راکتیو استاتیک برای بهبود پایداری سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1374
بهروز خانی کنترل جبران کننده توان راکتیو استاتیک برای بهبود پایداری سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1374
جواد خدابخش �نترل D-STATCOM با استفاده از تبدیل موج� کارشناسی ارشد 1385
جواد خدابخش کنترل D-STATCOM با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1385
جواد خدابخش �نترل D-STATCOM با استفاده از تبدیل موج� کارشناسی ارشد 1385
جواد خدابخش کنترل D-STATCOM با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1385
مسعود خدایی تهرانی نگهداری پایایی محور در سیستم توزیع نیروی برق کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/26
مسعود خدایی تهرانی نگهداری پایایی محور در سیستم توزیع نیروی برق کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/26
مجتبی خدرزاده معادلسازی دینامیکی شبکه های قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1369
مجتبی خدرزاده معادلسازی دینامیکی شبکه های قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمد خطیبی پایدار سازفازی سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمد خطیبی پایدار سازفازی سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1374
حامد دشتی بهبود حفاظت ترانسفورماتور قدرت با روش ترکیبی دکتری دانلود 1393/06/15
حامد دشتی بهبود حفاظت ترانسفورماتور قدرت با روش ترکیبی دکتری دانلود 1393/06/15
سعید دلگرم رویکرد پایایی محور به مدیریت دارایی در شبکه توزیع انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سعید دلگرم رویکرد پایایی محور به مدیریت دارایی در شبکه توزیع انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
میثم دوستی زاده تسویه بازار برق با ضریب نفوذ بالای منابع تجدیدپذیر دکتری دانلود 1395/06/31
میثم دوستی زاده تسویه بازار برق با ضریب نفوذ بالای منابع تجدیدپذیر دکتری دانلود 1395/06/31
ابراهیم رحیم پور مدل سازی سیم پیچ ترانسفورماتور به منظور تشخیص تغییر شکل آن دکتری دانلود 1381
ابراهیم رحیم پور مدل سازی سیم پیچ ترانسفورماتور به منظور تشخیص تغییر شکل آن دکتری دانلود 1381
نقی رستمی استفاده از کنترل تطبیقی در تخمین پارامترهای متغیر در کنترل برداری موتور القایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/12
نقی رستمی استفاده از کنترل تطبیقی در تخمین پارامترهای متغیر در کنترل برداری موتور القایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/12
محسن رضاقلی طراحی بهینه ژنراتور سنکرون و بررسی رفتار دینامیک و استاتیک آن کارشناسی ارشد دانلود 1372
محسن رضاقلی طراحی بهینه ژنراتور سنکرون و بررسی رفتار دینامیک و استاتیک آن کارشناسی ارشد دانلود 1372
علیرضا روستا پایدار سازی بهینه خطی شبکه قدرت چند ماشینه (Los) کارشناسی ارشد دانلود 1370
علیرضا روستا پایدار سازی بهینه خطی شبکه قدرت چند ماشینه (Los) کارشناسی ارشد دانلود 1370
حمیدرضا زارع اتوماسیون و بهینه سازی سیستم توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از نظریه گراف کارشناسی ارشد دانلود 1380
حمیدرضا زارع اتوماسیون و بهینه سازی سیستم توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از نظریه گراف کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد رضا زاهد جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه-های توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/08
محمد رضا زاهد جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه-های توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/08
منصوره زنگی آبادی تخصیص بهینه تولید واحدهای تولید پراکنده در سیستم توزیع دکتری دانلود 1390/11/24
منصوره زنگی آبادی تخصیص بهینه تولید واحدهای تولید پراکنده در سیستم توزیع دکتری دانلود 1390/11/24
مجید ساکی کنترل میکروتوربین بادی با ژنراتور مغناطیس دایم مبتنی بر اینورتر Z-source کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
مجید ساکی کنترل میکروتوربین بادی با ژنراتور مغناطیس دایم مبتنی بر اینورتر Z-source کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
مصطفی سالاری طراحی و بهینه سازی ژنراتور شار محوری آهنربای دائم سرعت پایین جهت استفاده در توربین بادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
مصطفی سالاری طراحی و بهینه سازی ژنراتور شار محوری آهنربای دائم سرعت پایین جهت استفاده در توربین بادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
محمود سیدی اثر محلول پاشی بر وروی بر عملکرد و کیفیت میوه پسته کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمود سیدی اثر محلول پاشی بر وروی بر عملکرد و کیفیت میوه پسته کارشناسی ارشد دانلود 1377
میر احسان سیدی مدل رفتاری خرده‌فروش/اگرگیتورِ انرژی الکتریکی در محیط جدید بازار برق کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
میر احسان سیدی مدل رفتاری خرده‌فروش/اگرگیتورِ انرژی الکتریکی در محیط جدید بازار برق کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
محمد امین سراجیان اولویت گذاری ارسال سیستم اتوماسیون درحالات چند گانه سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
محمد امین سراجیان اولویت گذاری ارسال سیستم اتوماسیون درحالات چند گانه سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
سپیده سهرابی مدل سازی رفتار فر�انسی سیستم زمین وتاثیر عوامل مختلف بر امپدانس سیستم زمین کارشناسی ارشد 1385
سپیده سهرابی مدل سازی رفتار فر�انسی سیستم زمین وتاثیر عوامل مختلف بر امپدانس سیستم زمین کارشناسی ارشد 1385
سپیده سهرابی مدل سازی رفتار فرکانسی سیستم زمین و تاثیر عوامل مختلف بر امپدانس سیستم زمین کارشناسی ارشد دانلود 1385
سپیده سهرابی مدل سازی رفتار فرکانسی سیستم زمین و تاثیر عوامل مختلف بر امپدانس سیستم زمین کارشناسی ارشد دانلود 1385
محسن شاملو طراحی,تحلیل و نمونه سازی یک ساختار جدید برای ماشین شاربرگردان کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
محسن شاملو طراحی,تحلیل و نمونه سازی یک ساختار جدید برای ماشین شاربرگردان کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
محمد شعبانی تحلیل درایو کرامر ساکن کارشناسی ارشد 1373
محمد شعبانی تحلیل درایو کرامر ساکن کارشناسی ارشد 1373
محمد شعبانی تحلیل درایوکرامرساکن کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمد شعبانی تحلیل درایوکرامرساکن کارشناسی ارشد دانلود 1373
روح الله شفائی کنترل تلفیقی موتور سنکرون آهنربای دائم بر مبنای کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
روح الله شفائی کنترل تلفیقی موتور سنکرون آهنربای دائم بر مبنای کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
محسن شفیعی خور طراحی تثبیت کننده ولتاژ تطبیقی برای ژنراتورهای سنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1372
محسن شفیعی خور طراحی تثبیت کننده ولتاژ تطبیقی برای ژنراتورهای سنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1372
یونس شکری سیاچقایی کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه تحت شرایط ولتاژ شبکه نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
یونس شکری سیاچقایی کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه تحت شرایط ولتاژ شبکه نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
علیرضا شهسواری رویکرد تقویت ترمیم گر به خودترمیمی شبکه هوشمند با مدلسازی پایایی(قابلیت اطمینان) شبکه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
علیرضا شهسواری رویکرد تقویت ترمیم گر به خودترمیمی شبکه هوشمند با مدلسازی پایایی(قابلیت اطمینان) شبکه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
محمد صادقی راد مدل سازی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائمِ شار محوری سرعت بالا دکتری دانلود 1388/06/24
محمد صادقی راد مدل سازی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائمِ شار محوری سرعت بالا دکتری دانلود 1388/06/24
وحید صالحی پور مهر بررسی اثر حضور نیروگاه بادی در شب�ه از لحاظ پایداری و بهبود آن با استفاده از ادوات FACTS کارشناسی ارشد 1385
وحید صالحی پور مهر بررسی اثر حضور نیروگاه بادی در شب�ه از لحاظ پایداری و بهبود آن با استفاده از ادوات FACTS کارشناسی ارشد 1385
وحید صالحی پورمهر بررسی اثر حضور نیروگاه بادی در شبکه از لحاظ پایداری و بهبود آن با استفاده از ادواتFacts کارشناسی ارشد دانلود 1385
وحید صالحی پورمهر بررسی اثر حضور نیروگاه بادی در شبکه از لحاظ پایداری و بهبود آن با استفاده از ادواتFacts کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسین صدیقی بهینه سازی گشتاور موتورهای شار محوری آهن ربای دائمی دیسکی شکل کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/18
حسین صدیقی بهینه سازی گشتاور موتورهای شار محوری آهن ربای دائمی دیسکی شکل کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/18
عبدالرسول صدیقی بررسی روش مناسب کنترل شبکه سراسری برق تحت پوشش شرکت برق منطقه ای فارس کارشناسی ارشد 1372
عبدالرسول صدیقی بررسی روش مناسب کنترل شبکه سراسری برق تحت پوشش شرکت برق منطقه ای فارس کارشناسی ارشد 1372
جلال صدیقیان کاشی خطوط انتقال انرژی فشرده (Compact ) کارشناسی ارشد دانلود 1373
جلال صدیقیان کاشی خطوط انتقال انرژی فشرده (Compact ) کارشناسی ارشد دانلود 1373
بابک عابد آشتیانی شبیه سازی ژنراتورالقایی تکفاز خود تحریک کارشناسی ارشد دانلود 1376
بابک عابد آشتیانی شبیه سازی ژنراتورالقایی تکفاز خود تحریک کارشناسی ارشد دانلود 1376
مازیار عیسی پور چهارده کنترل مبدل های HVDC در میرا نمودن پدیده تشدید زیر سنکرون (SSR) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
مازیار عیسی پور چهارده کنترل مبدل های HVDC در میرا نمودن پدیده تشدید زیر سنکرون (SSR) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
علی عموشاهی پایدارسازی دینامیکی شبکه های قدرت (L.O.S ) با استفاده از کنترل بهینه خطی (L.O.C) کارشناسی ارشد دانلود 1370
علی عموشاهی پایدارسازی دینامیکی شبکه های قدرت (L.O.S ) با استفاده از کنترل بهینه خطی (L.O.C) کارشناسی ارشد دانلود 1370
علیرضا فریددینان بهینه سازی و اتوماسیون هوشمند سیستم های توزیع بوسیله شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1376
علیرضا فریددینان بهینه سازی و اتوماسیون هوشمند سیستم های توزیع بوسیله شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1376
علیرضا فریدونیان طراحی سیستم یکپارچه اتوماسیون مدیریت شرکت برق، مبتنی بر فناوری اطلاعات و در محیط جدید بازار دکتری دانلود 1387/12/03
علیرضا فریدونیان طراحی سیستم یکپارچه اتوماسیون مدیریت شرکت برق، مبتنی بر فناوری اطلاعات و در محیط جدید بازار دکتری دانلود 1387/12/03
مونا قاسمی تخمین پارامترهای ماشین سنکرون با استفاده از برازش برداری کارشناسی ارشد 1386/06/20
مونا قاسمی تخمین پارامترهای ماشین سنکرون با استفاده از برازش برداری کارشناسی ارشد دانلود 1386
مونا قاسمی تخمین پارامترهای ماشین سنکرون با استفاده از برازش برداری کارشناسی ارشد دانلود 1386
مونا قاسمی تخمین پارامترهای ماشین سنکرون با استفاده از برازش برداری کارشناسی ارشد 1386/06/20
جمشید قسیمی شناسایی و کنترل الگوها و خطاها به کمک شبکه های عصبی RBF کارشناسی ارشد دانلود 1373
جمشید قسیمی شناسایی و کنترل الگوها و خطاها به کمک شبکه های عصبی RBF کارشناسی ارشد دانلود 1373
عبدالرضا قلی پور طراحی پایدارساز ) (PSS چند ماشینه با منطق فازی برای میرا سازی نوسانات سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
عبدالرضا قلی پور طراحی پایدارساز ) (PSS چند ماشینه با منطق فازی برای میرا سازی نوسانات سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
مهتاب کیان Identification of Exciatation System of Synchronous Generators کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
مهتاب کیان Identification of Exciatation System of Synchronous Generators کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محسن کجوری نفت چالی داده کاوی در انباره ی داده های زیرساخت اندازه گیری پیشرفته کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/25
محسن کجوری نفت چالی داده کاوی در انباره ی داده های زیرساخت اندازه گیری پیشرفته کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/25
مهدی کربلایی زاده بررسی و تحلیل تاثیر کنترل کانورترها و ترانسفورماتور کوپلاژ ادوات FACTS بر پایداری گذرای سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
مهدی کربلایی زاده بررسی و تحلیل تاثیر کنترل کانورترها و ترانسفورماتور کوپلاژ ادوات FACTS بر پایداری گذرای سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
علی کریمی اثر ذخیره سازهای انرژی روی پایایی شبکه های هوشمند با در نظر گرفتن رفتار نایقین منابع تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
علی کریمی اثر ذخیره سازهای انرژی روی پایایی شبکه های هوشمند با در نظر گرفتن رفتار نایقین منابع تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
محمدهادی کریمی بررسی پایداری ولتاژ گذاری موتورهای القایی در یک شبکه با ساختار طویل همراه با SVC کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمدهادی کریمی بررسی پایداری ولتاژ گذاری موتورهای القایی در یک شبکه با ساختار طویل همراه با SVC کارشناسی ارشد دانلود 1377
پیمان کریمی فرد مدلسازی و شبیه سازی تنظیم ولتاژ در شبکه های راه آهن برقی تغذیه شده به وسیله اتوترانس کارشناسی ارشد دانلود 1375
پیمان کریمی فرد مدلسازی و شبیه سازی تنظیم ولتاژ در شبکه های راه آهن برقی تغذیه شده به وسیله اتوترانس کارشناسی ارشد دانلود 1375
بهزاد کیوانی عیدی بازبست تطبیقی تک فاز با در نظر گرفتن مسائل مربوط به پایداری شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
بهزاد کیوانی عیدی بازبست تطبیقی تک فاز با در نظر گرفتن مسائل مربوط به پایداری شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
محمد سعید کوپایی نیا مدیریت تشویقی بارهای صنعتی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد سعید کوپایی نیا مدیریت تشویقی بارهای صنعتی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدرضا گلساز شیرازی محاسبه زمان مرده در باز بست خطوط انتقال نیرو کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمدرضا گلساز شیرازی محاسبه زمان مرده در باز بست خطوط انتقال نیرو کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمدرضا لشکری طراحی بهینه و ساخت الکتروموتورهای القایی تکفاز کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدرضا لشکری طراحی بهینه و ساخت الکتروموتورهای القایی تکفاز کارشناسی ارشد دانلود 1375
سید محسن محمدی حسینی نژاد بهبود خودترمیمی شبکه هوشمند از طریق جایابی ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
سید محسن محمدی حسینی نژاد بهبود خودترمیمی شبکه هوشمند از طریق جایابی ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
وحید مرتضی پور بررسی عملکرد ژنراتورهای القایی با تغذیه دوگانه در شرایط وجود اختلال در شبکه و ارائه روشی در بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
وحید مرتضی پور بررسی عملکرد ژنراتورهای القایی با تغذیه دوگانه در شرایط وجود اختلال در شبکه و ارائه روشی در بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
حامد میرسعیدی نگهداری قابلیت اطمینان‌محور در شبکه‌های توزیع الکتریکی با تمرکز روی فیدر بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
حامد میرسعیدی نگهداری قابلیت اطمینان‌محور در شبکه‌های توزیع الکتریکی با تمرکز روی فیدر بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
حمیدرضا مهرور نرم افزارهای مسیریابی وشیبه سازی آن درمرکز سوئیچ ترانزیت کارشناسی ارشد دانلود 1369
حمیدرضا مهرور نرم افزارهای مسیریابی وشیبه سازی آن درمرکز سوئیچ ترانزیت کارشناسی ارشد دانلود 1369
زهرا نصیری قیداری بررسی موتورهای هیسترزیس سنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا نصیری قیداری طراحی بهینه و ساخت موتور القایی کوچک شار محوری دکتری دانلود 1391/10/17
زهرا نصیری قیداری بررسی موتورهای هیسترزیس سنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا نصیری قیداری طراحی بهینه و ساخت موتور القایی کوچک شار محوری دکتری دانلود 1391/10/17
زهرا نصیری قیداری بررسی موتورهای هیستر زیس سن�رون کارشناسی ارشد 1385
زهرا نصیری قیداری بررسی موتورهای هیستر زیس سن�رون کارشناسی ارشد 1385
علیرضا نقیب زاده بکارگیری الگوریتم ژنتیک وشبکه های عصبی در بهینه سازی و طراحی ژنراتورهای سنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1379
علیرضا نقیب زاده بکارگیری الگوریتم ژنتیک وشبکه های عصبی در بهینه سازی و طراحی ژنراتورهای سنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهدی نوری رحیم آبادی Healer Reinforcement Approach to Self-Healing Smart Grid Based on Formal Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/09
مهدی نوری رحیم آبادی Healer Reinforcement Approach to Self-Healing Smart Grid Based on Formal Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/09
محمد هادی اندیش گر رویکرد تقویت ترمیم گر به خودترمیمی شبکه هوشمند با استفاده از ماشین های حالت کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/27
محمد هادی اندیش گر رویکرد تقویت ترمیم گر به خودترمیمی شبکه هوشمند با استفاده از ماشین های حالت کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/27
�وپایی نیا / محمدسعید مدیریت تشویقی بارهای صنعتی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد 1384
�وپایی نیا / محمدسعید مدیریت تشویقی بارهای صنعتی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد 1384
امید ولی پور سلیمی بررسی پایداری و کنترل ولتـاژ با استفـاده از ترکیـب عنـاصـر FACT و OLTC کارشناسی ارشد دانلود 1384
امید ولی پور سلیمی بررسی پایداری و کنترل ولتـاژ با استفـاده از ترکیـب عنـاصـر FACT و OLTC کارشناسی ارشد دانلود 1384
ولی پور سلیمی / امید بررسی پایداری و�نترل ولتاژ با استفاده از تر�یب عناصر OLTC,FACTS کارشناسی ارشد 1384
ولی پور سلیمی / امید بررسی پایداری و�نترل ولتاژ با استفاده از تر�یب عناصر OLTC,FACTS کارشناسی ارشد 1384

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پژوهشی سیستم و ماشین پژوهشی 61114994 ساختمان قدیم، 307
ماشین 1 و 2 آموزشی 61114945 ساختمان قدیم، طبقه زیرزمین
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 8101017 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 1 8101425 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
دینامیک سیستم های قدرت 8101185 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
طراحی ماشینهای الکتریکی 8101254 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/29(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 8101016 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 8101017 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1395
دینامیک سیستمهای قدرت 8101184 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/21(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1