اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید لسانی

حمید لسانی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084364
اتاق : 1-243
  • 853 ارجاعات
  • 15 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی