اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید لسانی

حمید لسانی 

,استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 4364
اتاق : 1-243
  • 853 ارجاعات
  • 15 h-Index

پروفایل

  • دانشکده برق وکامپیوتر , سرپرستی ازمایشگاه ماشینهای 1و2
  • دانشگاه تهران - دانشکده فنی , سمت معاون طرح و برنامه - معاون وقایم مقام انستیتو الکتروتکنیک
  • سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو - دانشکده صنعت آب وبرق , سمت مدیر عامل سازمان و رئیس دانشکده صنعت آب و برق
  • دانشگاه مازندران بابلسر - دانشکده فنی بابل , سمت رئیس دانشگاه مازندران

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc , تهران , برق

1107 ← 1354

کارشناسی , تهران , برق

1107 ← 1111

Ph.D , داندی , برق

1107 ← 1366

فعالیت های علمی