اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089796
اتاق : 2-311
  • 331 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی