اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4307
اتاق: 1-416
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی حسینی nanostructures to measure electrical properties ofFabrication of microfluidic chip equipped with Circulating Tumor Cells (CTC) دکتری دانلود 1395/09/20
سعید رفیع زاده تفتی Direct interaction of electrically stimulated carbon nanotubes with cancer cells and investigating the effects on cells’ mitosis and proliferation کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/16
سمیه زنگنه Fabrication of silicon nanograss base electric cell biosensor to investigation the electrical interaction of drugs with cancer cells for diagnostic purposes کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/31
علی سعیدی استفاده از نانوسیم ها و نانوتیوب های سیلیکونی در ساخت حسگرهای زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
سعید شادمانی بررسی اثر چسبندگی نانوسیمهای سیلیکونی عاملدار شده با سلولهای سرطانی به منظور کاربرد در بیوسنسورها کارشناسی ارشد دانلود 1394
سمانه شیبانی فر بررسی پاسخ سلول های سالم و سرطانی به تحریک های مکانیکی توسط قطعات نانوبیوسنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/13
هانی شعشعانی ساخت و استفاده از حسگرهای زیستی الکتریکی بر پایه نانوساختارهای سیلیکنی جهت تشخیص سلولهای تهاجمی سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/02
حامد عبیری Electrical Monitoring of epithelial healthy and cancer cells by Silicon nanowire-based electrical impedance sensor (SiNW-ECIS) کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/09
مهسا فرامرزپور ساخت الکترود بر پایه نانو سیم‏های سیلیکونی جهت بررسی چسبندگی سلول‏های سرطانی به کمک سیستم‏های الکتروشیمیایی CV با قابلیت کاربرد در مطالعه مکانیزم رشد و تکثیر سلول‏های سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/23
پژمان قلیچ امکان سنجی طراحی و ساخت سامانه میکرو سیال جهت تولید الیاف پلیمری و بررسی کاربردهای زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/20

نام نوع تلفن آدرس
ادوات نانو بیو الکترونیک پژوهشی ساختمان قدیم، همکف
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه درالکترونیک 2 8101647 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مکانیک کوانتم 8101169 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سمینار 8101221 2 06 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1395
فیزیک مدرن 8101285 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/20(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
مباحث ویژه درالکترونیک 3 8101648 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/30(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه