اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 9799
اتاق : 1-408
  • 168 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری , دانشگاه تهران , مهندسی برق

1386 ← 1392

فعالیت های علمی