اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی دهملائیان

مجتبی دهملائیان 

,دانشیار
  • سازمان سنجش آموزش کشور , همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 9716
اتاق : 2-321
  • 577 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

  • سازمان سنجش آموزش کشور , همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه تهران , مهندسی برق و کامپیوتر

1375 ← 1379

M.Sc , دانشگاه تهران , مهندسی برق و کامپیوتر

1379 ← 1381

Ph.D , دانشگاه میشیگان آن آربور , مهندسی برق

1381 ← 1386

فعالیت های علمی