اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی دهملائیان

مجتبی دهملائیان

مجتبی دهملائیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 9716
اتاق: 2-321
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جواد ابراهیمی زاده پیدا کردن نقص لوله‌ها با استفاده از تصویربرداری معکوس زمانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
مهدی آقاجانی انتشار بدون تفرق در کریستال های فوتونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
حسین بیگلری محاسبه سریع پراکندگی چندگانه از اهداف بزرگ با سطوح امپدانسی در مجاورت سطح ناهموار تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
ساجده بهنیا شبیه سازی و تخمین پارامتر های هدف متحرک با در نظر گرفتن اعوجاج مسیر رادار هوابرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
صمد جعفرزنجانی تلفیق روشهای تفاضل محدود حوزه‌ی زمان و تقریب کیرشهف به منظور شبیه‌سازی پراکندگی الکترومغناطیسی از اجسام مدفون در زیر یک سطح ناصاف تصادفی دوبعدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/25
عباس چیمه مدل سازی دینامیکی فرایندهای الکترواپتیک در باند تراهرتس کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
وحید خراشادی زاده Microwave Imaging of Near-Surface Objects کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
مهسا درویش زاده ورچه ئی تحلیل و بهینه سازی سوپرلنزهای پلازمونیک دو بعدی به روش معادلات انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
احسان رشیدی رنجبر محاسبه سطح مقطع راداری یک جسم بالای سطح ناهموار با مرزهای امپدانسی با استفاده از ترکیب IPO و MLFMM کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/29
امیر رئیسی Design of Excitation Schemes in Rectangular Dielectric Resonator Antenna Arrays کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/30
مریم شادی شبیه سازی عددی و اندازه گیری ناحیه ی سکوت در اتاق های آنتن بدون انعکاس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/03
علیرضا شاطر طراحی و ساخت آنتن پچ با سطح مقطع راداری کم با استفاده از FSS (سطوح انتخابگر فرکانس) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
کاوه شاهوردی بررسی پراکندگی از یک جسم دو بعدی کامپوزیت فیبر کربن با استفاده از FDTD و مدل لایه ی معادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/21
محمد مهدی صفائی Design and fabrication of a directional surface wave antenna employing periodic EBG structures کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/18
راضیه صفرزاده طراحی یک آنتن رفلکتور آرایه‌ای در محدوده فرکانسی L و S کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
علی غفوری مدلسازی زبری سطوح سرسازندهای زمین ‏شناسی در تصاویر SAR دکتری دانلود 1396/06/11
احد محبی کلوانق بررسی تئوری و بهینه‌سازی تصویربرداری میکروسکوپی مبتنی بر اسکن میدان نزدیک بدون روزنه در باند تراهرتز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
امیر میربیک سبزواری طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی یک سیستم تصویر ب‍رداری مایکروویو در حوزه فرکانس کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
سید مهدی مقدسی Time Reversal Imaging of Buried Targets Using Forward-Looking Ground Penetrating Radar دکتری دانلود 1393/10/30
علی مولایی طراحی و ساخت یک شکل دهنده موج با ساختار صفحه ای فراپهن باند با استفاده از لنز روتمن برای کاربرد جی پی آر کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
جابر یوسفی سیف بررسی تئوری و تجربی تولید مه ماده مؤثره داروئی ( توسط پیزوالکتریک ) و خشک کردن قطره های ریز متناظر( توسط مایکروویو) برای تولید نانو ذرات ماده مؤثره داروئی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/01

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات عالی مهندسی 8101203 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
میدان ها و امواج 8101389 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی 8101206 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/22 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مخابرات 5 8101802 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ریاضیات عالی مهندسی 8101203 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه