اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82088413
اتاق : 2-322

TaarLab

آزمایشگاه:  تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران 

وب سایت آزمایشگاه:http://www.taarlab.com/en/

Google Scholar

برای تعیین وقت ملاقات: https://mehdi-talemasouleh.youcanbook.me/

  • 334 ارجاعات
  • 11 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی