اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال 

,استادیار
  • دانشکده فنی دانشگاه تهران , عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 4212
اتاق : 1-410
  • 93 ارجاعات
  • 5 h-Index

پروفایل

  • دانشکده فنی دانشگاه تهران , عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی