اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی ارسالی صالحی نسب

مصطفی ارسالی صالحی نسب

مصطفی ارسالی صالحی نسب    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4997
اتاق: 2-712
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهه یادگاری Fault Tolerant Evolutionary Hardware Design کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
امیر پیمان توسعه‌ی یک بستر مناسب برای پیاده‌سازی سخت‌افزارهای تکامل‌پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
آرمان پورعقیلی طراحی سیستم چند پردازنده ای اختصاصی برای پردازشگر شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
علی تیموری طراحی معماری پردازشگر فروکم‌توان مقاوم در برابر تغییرات پروسه ی ساخت در فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
محسن ریاحی عالم استفاده از سیلیکون تاریک برای بهبود بهره‌وری پردازنده‌های چند هسته ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
امیرحسین رضای قائمقامی زمان بندی توام کارها در سامانه های چندپردازنده ای جهت بهبود توام انرژی مصرفی و قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
بشری سلطانی فرانی طراحی معماری برای پردازشگرهای DSP بسیار کم مصرف در ناحیه ی زیر ولتاژ آستانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
رامین میرجهانیان طراحی بستر سخت‌افزاری برای سنتز مدارهای دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/06
هدی مهدیانی زمانبندی وظایف در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چند پردازنده ای با ملاحظات قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
حمید نجات الهی پیشنهاد معماری چندهسته ای مناسب برای کاهش سیلیکون تاریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
محمد حسن نجفی بهره گیری از محاسبات غیرقطعی در پیاده‌سازی بهینه و تحمل‌پذیر اشکال سامانه‌های پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
فرزانه نخعی خلیل آباد افزایش قابلیت اطمینان تراشه‌های پردازش تصویر در مقابل مشکلات پیرشدگی در فناوری‌های ساخت در مقیاس نانو کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/29

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پروژه پژوهشی ساختمان جدید، طبقه 7
آزمایشگاه پروژه پژوهشی ساختمان جدید، طبقه 7
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه پژوهشی 61119770 ساختمان جدید،-101
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 8101536 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
نمونه سازی سیستمهای پیچیده سخت افزاری - نرم افزاری 8101228 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر1 8101489 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 8101583 1 02 هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 8101583 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی توام نرم افزاروسخت افزار 8101612 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/01 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر2 8101490 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طراحی توام نرم افزاروسخت افزار 8101612 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/27(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر2 8101490 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/27(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1