اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4329
اتاق: 2-702
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا احسانی اردکانی تحلیل، طراحی و ارائه فرایند ساخت برای تقویت کننده های باند پهن مدار مجتمع کارشناسی ارشد دانلود 1372
داود آدینه لو بررسی انتقال الکترونی ناشی از گرادیان دمایی در ترانزیستورهای اثر میدان مبتنی بر نانو نوارهای گرافینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
محمدرضا بلوچستانی شبیه سازی تصویر نگاری نوری در مدارهای مجتمع کارشناسی ارشد دانلود 1370
مهسا پورنیا طراحی یک شناسه SAW RFID و بررسی روش های رمزنگاری بر روی شناسه کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
نگین پیوست بررسی روش طراحی ترانزیستورهای قدرت مبتنی بر کربید سیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
شهریار تمندانی شبیه سازی ترایستور MOS با استفاده از حل معادلات هیدرو دینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1377
فرزاد تهامی نرم افزار طراحی فرایند ساخت ترانزیستورهای دو قطبی کارشناسی ارشد دانلود 1372
ریحانه توتونی جداسازی ذرات زیستی با استفاده از فناوری ریز سیالات کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/19
سحر جلیلی مطالعه و بررسی پاشندگی فونون ها در نانو نوار گرافین کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/21
علی جهان پناه مدلسازی قابلیت سطحی در ترانزیستورهای MOS و استفاده از آن در شبیه سازی مشخصه الکتریکی MOSFET کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد جوادیان صراف حل یک بعدی معادلات اساس نیمه هادی ها توسط کامپیوتر ( در حالت ایستا وگذرا) کارشناسی ارشد دانلود 1372
حسن چنارانی طراحی شبیه سازی و مهندسی معکوس ترانزیستور قدرت فرکانس بالا مبتنی برگالیوم آرسناید کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/09
سجاد حاجیان اندازه گیری پارامتر های ترابرد الکترونی در سلول های خورشیدی نانویی رنگدانه ای با استفاده از اسپکتروسکپی وابسته به زمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
محمد حسین آبادی مدل سازی و کنترل فرایندهای ساخت قطعات نیمه هادی توسط شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1375
علی حق شناس گتابی اثرات خود گرمایی در افزاره های AIGa/GaN HEMT و بررسی روشهای ساخت آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
علی اکبر خشه چی استخراج پارامترهای مدل ترانزیستور MOS به کمک کامپیوتر کارشناسی ارشد دانلود 1369
کاوه خلیجی بررسی ترانزیستورهای اثر میدانی اسپینی مبتنی بر نانو نوار های گرافینی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
علی دانشفر شبیه سازی دو بعدی لیزرهای با کاواک عمودی و تابش از سطح (VCSEL`S) کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسن رضائی همایی بررسی مسائل طراحی تراشه های قابل برنامه ریزی کارشناسی ارشد 1369
محمد رئیسیان مشابه سازی دو بعدی فرآیند نفوذ ناخالصی ها در سیلیکن کارشناسی ارشد دانلود 1369
حسین زارعی طراحی و ساخت دستگاه لایه برداری سیلیکون و استفاده از آن در ساخت حسگر های شتاب کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/01
آرش یزدان پناه گوهرریزی تحلیل و شبیه سازی سازوکار پراکندگی ناشی از ناهمواری لبه ها در نانو نوارهای گرافین دکتری دانلود 1390/12/17
محمد ستوده شبیه سازی دو بعدی تزانزیستور دو قطبی و محاسبه جریان اتصالات آن کارشناسی ارشد دانلود 1372
شهاب الدین سجادی راد تحلیل فصل مشترک ایندیوم آنتیموناید و لایه منفعل ساز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
ساسان سیف اله پور طراحی آشکارساز نور - ولتاژی مادون قرمز کارشناسی ارشد دانلود 1378
وحید سلیمانزاده اردبیلی Designing ring resonator for usage in angular velocity sensors based on photonic crystals کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
محمد جواد شریفی استخراج پارامترهای عناصر نیمه هادی به کمک کامپیوتر کارشناسی ارشد 1370
نگار شعاع آذر بررسی روش طراحی ترانزیستورهای قدرت مبتنی بر مواد گروه III-V کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
عبدالله صانعی طراحی و آنالیز بعضی انواع فیبرهای نوری و ارائه نرم افزار بهینه سازی نوعی خاص از آنها کارشناسی ارشد دانلود 1370
محمد طباطبائی بررسی ترانزیستورهای اثر میدان مبتنی بر مولیبدن دی‏سولفاید تک‏لایه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
فائزه عرب حسنی طراحی شتاب سنج خازنی MEMS و بررسی روش های نوین برای کنترل آن کارشناسی ارشد دانلود 1386
فائزه عرب حسنی طراحی شتاب سنج خازنی MEMS و بررسی روشهای نوین برای کنترل آن کارشناسی ارشد 1386/11/02
بهرام عزیز الله گنجی شبیه سازی مشخصهای الکتریکی ترانزیستورهای دو قطبی با استفاده از فرم بسته معادلات نیمه هادیها کارشناسی ارشد 1372
احمد عزیزی منش شبیه‌سازی، مشخصه‌یابی و بهبود ترانزیستور GaN HEMT برای ولتاژ بالا و فرکانس بالا کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
علیرضا علی خانی A Glucose Sensor Based on Field Effect Transistor (FET) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/01
احسان اله فتحی مطالعـه تاثیـر پـارامتـرهــای سـاخت بر روی مشخصـه الکتـریکی ترانزیستورهای SOI در ابعاد نانو کارشناسی ارشد دانلود 1384
والا فتحی پور طراحی ترانزیستور قدرت فرکانس بالای LDMOS کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/05
امیر فرخ پیام مدل سازی نیروی مویینگی تحلیل دینامیکی و کنترل میکروسکوپ نیروی اتمی به منظور بهبود تصویر برداری و موقعیت دهی دکتری دانلود 1390/05/29
سعید فضلی بررسی وشیبه سازی مشخصه الکتریکی اتصالات نامتجانس درحالت پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1374
مصطفی قربان‌زاده مطالعه و بررسی آشکارسازهای مادون قرمز آرایه‌ای مبتنی بر ایندیوم آنتیموناید کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
محمد کیاماری جداسازی اجزای خون با استفاده از امواج التراسونیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/20
علیرضا مجاب سلول های خورشیدی سیلیسیمی چند بلوره و بافت سحطی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
محسن محمودی بررسی اثرات کرنش تک محوره بر عملکرد ترانزیستورهای اثر میدان مبتنی بر نانو نوار سیلیسینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
مهدی مرادی نسب مدل سازی و کاربرد ترانزیستورهای اثر میدانی نانولوله کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/24
مهدی مرادی نسب تحلیل و مدل سازی آشکار سازهای نوری مبتنی بر گرافن دکتری دانلود 1394/06/29
محمدحسن مردای شبیه سازی دوبعدی فرایند اکسید اسیون حرارتی برای تولید مدارهای مجتمع کارشناسی ارشد دانلود 1369
کورس معتبر طراحی وشیبه سازی ترانزیستورهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدعلی منصوری بیرجندی طراحی فرآینده ساخت ترانزیستور BD 241 کارشناسی ارشد دانلود 1370
یاشار موثقی نوشنقی طراحی، مدل سازی و شبیه سازی آشکارسازهای تک فوتون نانو تزریق کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
افشین نیکتاش تشخیص الگوهای غیرطبیعی درفرایندهای ساخت قطعات نیمه هادی با کمک شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1377
محسن هاجری جداسازی ذرات زیستی با استفاده از دی الکتروفورسیس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
رضا یوسفی استخراج پارامترهای مدل SPICE ترانزیستورMOS به کمک شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1378

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه سامانه های ریز و بسیار ریز پژوهشی
شبیه سازی و مدل سازی افزاره های نیمه هادی پژوهشی 61114334 ساختمان قدیم،1-
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سامانه های میکرو نانو الکترومکانیکی 8101941 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/27 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 8101851 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
فیزیک الکترونیک 8101277 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ساخت قطعات الکترونیکی 2 8101213 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ساخت قطعات الکترونیکی 1 8101212 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/20(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
سامانه های میکرو نانو الکترومکانیکی 8101941 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/22(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1