اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور 

,استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 4329
اتاق : 2-702

پروفایل

  • دانشگاه تهران , عضو کمیته میکرو الکترونیک

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد , دلنشگاه ایالتی کلرادو , مهندسی برق و الکترنیک

1357 ← 1359

Ph.D , دلنشگاه ایالتی کلرادو , مهندسی برق و الکترنیک

1359 ← 1364

فعالیت های علمی