اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084329
اتاق : 2-702
فایل رزومه :   دانلود
  • 591 ارجاعات
  • 14 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دلنشگاه ایالتی کلرادو ، مهندسی برق و الکترنیک

1359 ← 1364

کارشناسی ارشد ، دلنشگاه ایالتی کلرادو ، مهندسی برق و الکترنیک

1357 ← 1359

فعالیت های علمی