اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد نشاط

محمد نشاط

محمد نشاط    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9795
اتاق: 2-306
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر چکینی Infrared Electromagnetic Solar Spectrum Energy Harvesting using Nano antenna دکتری دانلود 1396/06/14
احد محبی کلوانق بررسی تئوری و بهینه‌سازی تصویربرداری میکروسکوپی مبتنی بر اسکن میدان نزدیک بدون روزنه در باند تراهرتز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
ابوالفضل یوسف زمانیان بررسی و بهینه سازی تولید امواج تراهرتز بر اساس پلاسمای ناشی از لیزر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23

نام نوع تلفن آدرس
تراهرتز فوتو الکترونیک پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس 8101072 3 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
فناوری تراهرتز 8101825 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترومغناطیس 8101072 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/31 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
نورفوریه 8101491 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آنتن 1 8101103 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/19(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
مباحث ویژه در مخابرات 5 8101802 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1