اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد نشاط

محمد نشاط،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089795
اتاق : 2-306
  • 185 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی