اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4221
اتاق: 2-734
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسماعیل آتش پز گرگری توسعه الگوریتم بهینه‌سازی اجتماعی و بررسی کارایی آن کارشناسی ارشد دانلود 1387
محمد مهدی اجل لوئیان یک چارچوب برای کنترل توجه در عامل های هوش مند کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/27
مصطفی اجل لوئیان طراحی یک سیستم یادگیر براساس جذب¬کننده و ببلینگ برای تقلید کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/19
مازیار احمدشعربافی استفاده از یادگیری تقویتی - عاطفی در محیط‌های پیچیده و سریع نظیر محیط نجات کارشناسی ارشد دانلود 1384
مازیار احمد شعربافی رویکرد تحلیلی به طراحی مفهومی و کنترل حرکت رباتهای دوپا با بهره گیری از عناصر نیمه فعال دکتری دانلود 1392/06/30
آرش آرامی پیاده سازی کنترل توجه در مسائل تصمیم گیری کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/20
مسعود اسد پور بررسی همکاری در یادگیری در ربات های جابجا کننده اجسام کارشناسی ارشد دانلود 1378
پریسا اسلامبولچی لار طراحی یک Man- Machine Interface برای افراد معلول و ناتوان جسمی - حرکتی کارشناسی ارشد دانلود 1380
آرشام افسردیر بررسی وجود راهکار اکتشافی برای شناسایی زیراهداف و چگونگی آن در جستجوی گراف توسط انسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
حمید آقائی مغانجوقی پیش‌بینی میزان مصرف سوخت‌های فسیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/23
سپهر اقبالی یادگیری خبرگان بیزی و ترکیب آنها در چارچوب مبتنی بر توجه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/01
عادل اکبری مجد تحلیل جابجایی دینامیکی اشیا فعال و استفاده آن در تحلیل و کنترل راه رفتن دینامیکی دوپا دکتری دانلود 1387/12/22
غلامحسین الهی بهبود عملکرد سیستم پشتیبان خودرو با استفاده از روش یادگیری تصمیم کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
امیرحسین الهی بخش بررسی یادگیری تقویتی در وظایف عطفی - فصلی کارشناسی ارشد دانلود 1383
زهرا ایمان ارائه‏ی یک چارچوب یادگیری برای ترکیب کنترل توجه مبتنی بر مکان و مبتنی بر شیء کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/13
احمد ایمانی پور مطالعه معیارهای خبرگی و توسعه روش های ترکیب دانش در عامل های همسان با دانش فازی و یادگیری Q کارشناسی ارشد دانلود 1384
سامان امیرپور امرائی طراحی ساختار عامل مفهوم گرا برای یادگیری به کمک مربی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/23
زهرا امینی طراحی مقدماتی برج تقطیر با در نظر گرفتن پارامتر های عدم قطعیت با استفاده از شبکه بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/09
عبدالحسین امینایی یادگیری هم�اری در سیستم های جا به جایی اجسام کارشناسی ارشد 1385
عبدالحسین امینائی یادگیری همکاری در سیستم های جا به جایی اجسام کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدرضا بارونی ابراهیمی مطالعه مساله قفل حرکتی در سیستم ربات های گسترده جابجا کننده اجسام کارشناسی ارشد دانلود 1379
ریحانه بختیاری کوه سرخی نمایـش و ترکیب دانـش در عامل های کنترل کننده با خبرگی های متفاوت: نگرشی رفتارگرا در طراحی کنترل کننده های عملکرد ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
‌ریحانه بختیاری کوه‌سرخی مدلسازی محاسباتی اختلال توجه و کاربرد آن در اوتیسم دکتری دانلود 1392/02/05
اردشیر بهاریان خوشه یابی توزیع شده مبتنی بر علوم اجتماعی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/08
راضیه بهجتی اردکانی استفاده از یادگیری تقویتی برای بهبود وارسی مدل کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/10
شهرام بوذری طراحی، تحلیل و پیاده سازی ربات جوشکار بر اساس اطلاعات استخراج شده از فرد ماهر کارشناسی ارشد دانلود 1380
آتوسا پارسا یک روش توسعه‌ای برای طراحی ربات چهارپا با بدن نرم کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
پیام پیرای بازنمایی اطلاعات در قشر خلفی گیجگاهی میمون کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/27
محمد سینا پرستگاری یادگیری جابه¬جایی ماهرانه اشیاء توسط ربات با بازوهای چرخ¬انگشتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
منیره پوراسدی اورتاکندی بررسی نقش سیستمهای چندعامله به منظور مدیریت امنیت کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهرتاش تفضلی هرندی شناسایی چهره از طریق یادگیری پایه های محلی بهینه دکتری دانلود 1387/11/29
مریم توکل طراحی یک سیستم یادگیری توزیع شده با منابع پاداش متعدد کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/14
حامد جلالی بیدگلی مدیریت حسگرهای نرم وسخت در کنترل فرایند با رویکرد یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
حمیدرضا جمال آبادی مدلسازی ظهور کنترل توجه با استفاده از رویکرد سیستمهای دینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
بهروز حاجی سلیمانی ممقانی یادگیری تطبیقی در فضاهای حالت و عمل بزرگ به روش جداسازی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
میر حسام حاجی میری طراحی کارگزار هوشمند مبتنی بر پیش بینی رفتار و یادگیری تصمیم جهت مذاکره برای عقد قراردادهای دوجانبه در بازار دکتری دانلود 1395/04/21
غلامحسین حاجی میرصادقی یادگیری تقلیدی سطح بالا به کمک ساختن مفاهیم بر اساس تاثیر اعمال در محیط کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
امیر حسین حبیبیان انتخاب خودکار نشانه ها با استفاده از توجه دیداری برای دسته بندی دیداری مکان در تصاویر همه جهته کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/03
سعید حیدریان شهری یادگیری مفاهیم به کمک شبکه های بیزی کارشناسی ارشد دانلود 1386/05/31
بابک حسینی یادگیری مفاهیم و انتقال آن به عامل‌های غیر همسان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
مهدی خالقیان طراحی و پیاده سازی یک ربات جهت مکان یابی پروب جراحی مغز کارشناسی ارشد دانلود 1381
سارا خدایاری فرد کاربرد یادگیری جهت ایجاد تحمل خطا در سیستم تولید مبتنی بر عامل کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی خرمشاهی بررسی اثر کمر نرم بر روی پایداری و مصرف انرژی یک ربات چهارپا کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/28
احمدرضا خرم شکوه ساخت سنسورهای فاصله یاب ماوراء صوت و مادون قرمز برای ربات متحرک و ترکیب ساده اطلاعات آنها کارشناسی ارشد دانلود 1381
علیرضا خزعلی ارزیابی و بهینه سازی تولید مخازن هیدروکربوری با استفاده از شبکه بیزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/18
پدرام داعی یک روش نِمُوی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات سیستم سنسوری چند حسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/21
روزبه دانشور بررسی اثرات انتخاب محیط به عنوان بستری برای محقق سازی ارتباط در سیستمـــهای گسـتــرده کارشناسی ارشد دانلود 1384
پریسا درویش زاده ورچه ئی طراحی و پیاده سازی سیستم هدایت ابزار جراحی بر مبنای بینایی استریو و داد ه های سه بعدی سی تی اس�ن کارشناسی ارشد 1385
پریسا درویش‌زاده‌ورچه‌ئی طراحی و پیاده سازی سیستم هدایت ابزار جراحی بر مبنای بینایی استریو و داده‌های سه بعدی سی‌تی‌اسکن کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد مهدی دهقان بنادکی طراحی، ساخت و کنترل ساده یک ربات همه جهتة هولونومیک کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهدی دهقانی محمد آبادی مکان‌یابی و تهیه‌ی نقشه‌ی سه‌بعدی توسط ربات پرنده به‌منظور مدل‌سازی سازه‌های متقارن کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/13
آرش دولت آبادی طراحی سیستم خبره جهت پیش بینی و استفاده در فرآیندهای پالایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/28
محمد حسن ذکائی آشتیانی انتخاب ویژگی برای تصمیم گیرنده های محلی با استفاده از یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
فرزاد رستگار درباره یادگیری مفاهیم گسترده در زمان و انتقال به فضای ادراکی جدید کارشناسی ارشد 1386/06/26
مجتبی رستمی کندرودی طبقه بندی و تعیین مشخصات فیزیکی نقص در بازرسی غیرمخرب لوله های گاز با استفاده از توپک شار نشتی مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
سیده زهرا رضوی طراحی تصمیم گیرنده های محلی با هدف افزایش کیفیت یادگیری کنترل توجه و ترکیب تصمیم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
حسین رفیع پور A BIOPHYSICALLY PLAUSSIBLE MODEL FOR کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
آرام زائر پور طراحی و تحلیل یک پروتکل هماهنگی در یک تیم گسترده رباتیک جهت جابجایی اجسام در یک صفحه دو بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1380
بیژن یزدانی طراحی و توسعه مکانیزم ربات بالارونده از تیر چراغ برق کارشناسی ارشد دانلود 1383
دانیال یزدی میرمخلصونی طراحی کنترل کننده ی دینامیک های صفر هایبرید برای ربات با پای دارای نرمی وکف پای منحنی کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/29
فاطمه زمانی تشخیص تصاویر چهره با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/22
سهیل زنگنه پور کنترل جریان ترافیک بزرگراه با استفاده از یادگیری تقویتی پیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/05
هدی سپهری راد کاربرد روش های زیستی و اجتماعی در سیستم های پیشنهادگر کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/25
امیر سرآبی بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های رباتیکی با طراحی فنر غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مهدی سلمانی جلودار طراحی سیستم های دیجیتال به �م� الگوریتم های ت�املی بهبود یافته کارشناسی ارشد 1385
مهدی سلمانی‌جلودار طراحی سیستم‌های دیجیتال به کمک الگوریتم‌های تکاملی بهبود یافته کارشناسی ارشد دانلود 1385
ایمان شریعتی طراحی و سـاخت نمـونـه بازوی مکانیکی روبـات جـهت تشخیـص میـوه در یک مسیـر خـاص کارشناسی ارشد دانلود 1383
علی شیروانی جوزدانی طراحی و بهبود مدلّ‌ها و الگوریتم‌ها در زمینه نظریه بازی‌ها جهت بهبود پیش‌بینی‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
طاهر شهبازی میرزاحسنلو یادگیری مفاهیم با استفاده از نظریه شواهد دمپستر-شفر کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
زهرا صادقی بررسی استفاده از سلسله مراتب مفهومی در ادراک بصری اشیا در حضور گلوگاه های اطلاعاتی و پردازشی دکتری دانلود 1394/05/24
سعیده صادقی مدلسازی و تحلیل تصمیم‌گیری و فراشناخت معتادان کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/25
مصطفی صحرائی اردکانی مدل سازی دینامیکی بازارهای برق با استفاده از تئوری بازی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/18
زینب طالب پور طراحی خودکار عامل‌های هوشمند به کمک ترکیب تکامل،‌ یادگیری و انتقال دانش کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
محسن طلایی کنترل موجودی انبار در یک زنجیره تامین چند عامله با استفاده از یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1384
امیرحسین طهرانی صفا مدل سازی عدم‌آگاهی در تصمیم‌گیری فردی با استفاده از نظریه شواهد دمپستر-شفر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
مریم عاشوری کاربرد سیاست بازار در بهبود عملکرد سیستم های چند عامله کارشناسی ارشد دانلود 1384
سعید عامی زاده ایجاد و یادگیری مفاهیم سلسله مراتبی با استفاده از روش بیزی کارشناسی ارشد 1386/04/30
محمدعلی عباسی بررسی اثر تقسیم پاداش بر روی یادگیری دریک تیم چند عامله گسترده کارشناسی ارشد دانلود 1380
علیرضا عبداللهی تنها مدلسازی ربات متحرک دوچرخ با پاندول معکوس طنابدار کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
بهاره عبدی کیونانی طراحی و ساخت و کنترل یک سیستم جهت توانبخشی انگشت دست بیماران پس از سکته کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
امیر فانیان کنترل هلیکوپتر چهار روتوره با استفاده از یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
فربد فرشیدیان طراحی خودکار ساختار و کنترل ربات دوپا با محوریت ترکیب الگوریتم‌های تکاملی و یادگیر کارشناسی ارشد دانلود 1383/06/30
امیرمسعود فرهمند یادگیری و تکامل در معماری‌های رفتارگرای سلسله مراتبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
هادی فیروزی یادگیری تقویتی مفاهیم با استفاده ازاطلاعات چند گانه سنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/13
هادی فیروزی یادگیری تقویتی مفاهیم با استفاده از اطلاعات چند گانه سنسوری کارشناسی ارشد 1386/12/13
فواد قادریی تحمل پذیری خرابی در ماموریت بلند کردن اجسام توسط رباتهای همکار کارشناسی ارشد دانلود 1380
عادل قادران طراحی بهینه سیگنال های ورودی برای کنترل روبات جوشکار لوله کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد قشلاقی آذر آموزش رفتار و ساختار ذهنی یک عامل رفتارگرای نرم با استفاده از یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد قشلاقی آذر آموزش رفتار و ساختار ذهنی ی� عامل رفتار گرای نرم با استفاده از یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد 1385
حامد علی یقینی بنابی طراحی، توسعه و کنترل عملگر توزیع شده و نرم برای توانبخشی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
صفا یقینی بنابی پیاده سازی یک سیستم نورونی بیولوژیک بر روی FPGA کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
سیاوش کیال فراگیری نمادهای مشترک در سیستم های چند عامله کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
حامد کبریائی تخمین ویادگیری راهبرد تعادلی در بازی های کورنات دینامیکی با اطاعات ناقص دکتری دانلود 1390/09/22
حبیب کرباسیان پیش بینی و برنامه ریزی با استفاده از مفاهیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/20
رسول کریمی طراحی پروتکل مبتنی بر بازار برای تشکیل زنجیره تامین کارشناسی ارشد 1384
طه کوثری طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم دوری از مانع در رباتهای متحرک با بینایی یک چشمی کارشناسی ارشد دانلود 1381
یوسف گنجی کنترل اتوماتیک غیر فعال قطار کارشناسی ارشد دانلود 1379
حسین مباهی یادگیری تقلیـدی مبتنی بر مفـاهیـم کارشناسی ارشد دانلود 1383
مجید مجدالاشرافی طراحی و ساخت محیط مجازی با پس خورضربه برای آموزش کاربران صندلی چرخدار الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1380
مصطفی مجید پور بازشناسی چهره با استفاده از ویژگی های الهام گرفته از فیزیک روان و علوم اعصاب کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/21
نازنین محمدی سپهوند یک رویکرد مدلسازی محاسباتی به بررسی بروزکنترل توجه در مغز کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/06
سهیل محمد علیزاده شبستری کنترل هوشمند جریان ترافیک با استفاده از روش‌های یادگیری تقویتی پیوسته و بر مبنای پیش‌بینی تقاضا کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/04
احسان محمودی ترکیب روش های یادگیری خمینه و یادگیری تقویتی برای انتخاب ویژگی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
علی محمودی مدلسازی تصمیم گیری گروهی و استفاده از آن برای توسعه روش های انتقال دانش کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
مهناز محمودیان به کارگیری یادگیری تقلیدی سطح بالا در ربات ایر هاکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
امین مرادحاصل پیاده‌سازی سیستم پردازش سخت‌افزاری جهت بینایی مبتنی بر توجه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
مریم السادات میریان حسین آبادی ارائه چارچوبی برای یادگیری کنترل توجه در وظایفی با فضای ادراکی چندبعدی دکتری دانلود 1389/06/23
مریم سادات میریان حسین آبادی کمک رسانی، روشی برای ایجاد تحمل پذیری خطادر سیستم های گسترده کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدرضا میرفتاح همکاری در یادگیری میان عاملهای غیر همسان کارشناسی ارشد دانلود 1382
سحر مسطورعشق همکاری در یادگیری در عامل ها با نواحی خبرگی متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1382
لاله مکارم مدل حرکت دویدن ربات چهارپا با استفاده از ایده‌های برگرفته از جابه‌جایی دینامیکی اشیا کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/29
سروش ملکی بررسی تاثیر ساختارهای متفاوت نرمی در رباتهای چهارپا بر کیفیت و سرعت یادگیری راه رفتن کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
شاهین مهدی نژادروشن جابجا کردن اجسام درجهت قائم توسط چند ربات بصورت گسترده کارشناسی ارشد دانلود 1379
سارا مهدوی طراحی مسیر در ربات غیر هولونومیک بالارونده از تیر کارشناسی ارشد دانلود 1385
سیده سارا مهدوی طراحی مسیر در ربات غیر هولونومی� بالا رونده از تیر کارشناسی ارشد 1385
زهره مهری مجردسازی فضای حالت با استفاده از تقسیم‌های چندمتغیره در یادگیری تقویتی سلسله‌مراتبی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
فاطمه موسوی Modeling and Analysis of Social Decision Making in Addiction کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
ارسلان موسویان سیستم بینایی چند نگاشته برای تشخیص اجسام متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/19
حامد نازک تبار ارائه یک سیستم یادگیری برای پیش‌بینی و ارسال داده با هدف کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/08
سپیده ناصری بررسی انتخاب هوشمند نحوه سرمایه گذاری با یادگیری Q کارشناسی ارشد دانلود 1384
اتابک نژادفرد طراحی و توسعه یک سیستم چند رباته برای بررسی وضعیت گنبد کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/07
رضوان نصیری تطبیق دوسیه سیستم کنترل کننده و نرمی در ساختار ربات‌ها به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
محمد علی نیکویی ماهانی Studying and modeling the effect of a novel sensory experience on multisensory perception دکتری دانلود 1395/11/03
احسان نوحی بزنجانی آنالیز کینماتیکی جابجائی ماهرانه اشیاء به‌وسیله بازوهای چرخ‌انگشتی دکتری دانلود 1388/12/24
نرگس نوری یادگیری کنترل توجه با استفاده از دانش عامل مشاهده‏کننده‏ی کامل کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/20
احسان نوروزی یادگیری کنترل توجه در یادگیری مفاهیم در محیط های پیچیده کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/13
فرزاد هاشم زاده طراحی سیستم ماشین بینایی به منظور رد یابی هدف دینامی�ی کارشناسی ارشد 1385
فرزاد هاشم‌زاده طراحی سیستم ماشین بینایی به منظور ردیابی هدف دینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1385
احد هراتی بررسی فرآیند تقسیم امتیاز بین اعضای یک گروه از عامل های همکار کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمیده وثوق پور یزدچی یادگیری هدایت ربات متحرک بر اساس یادگیری سلسله مراتبی مفاهیم کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
علی وحیدی بهینه¬سازی برج تقطیر واکنشی نیمه پیوسته تحت پارامتر¬های عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29

نام نوع تلفن آدرس
رباتیک شناختی پژوهشی 61114335 ساختمان جدید، 734
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سمینار 8101221 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/25(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه