اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 82084221
اتاق : 2-734

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی