اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی مدرسی

مهدی مدرسی

مهدی مدرسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9756
اتاق: 2-510
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرهاد پاکدامن افزایش کارایی شبکه های روی تراشه راهگزینی مدار، با استفاده از برپایی پیش بینانه مدار کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
میثم زعیمی کاهش توان مصرفی شبکه‌های روی تراشه با تقسیم‌بندی مکانی منابع کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
سینا سیاردوست بهبود تاخیر و توان شبکه های روی تراشه راهگزینی بسته با استفاده از مسیرهای میان بر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
حسین سید آقایی رضایی یک معماری با قابلیت بازپیکربندی برای مسیریاب‌ها در شبکه‌های روی تراشه سه‌بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
سعید شاهین فر Improving Tree-based Multicast Methods in Networks on Chip کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
زهرا صادقی Efficient circuit setup mechanism for circuit switched 3D Networks-on-chip کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
علی یعسوبی Power-Efficient Accelerator Design for Neural Networks using Computation Reuse کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
محمد عظیمی Using Communication Prediction to Improve The Performance of Parallel Programs کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
محسن فاریابی Performance Improvement of Ultra-Low-Power Systems Using Approximate Computing کارشناسی ارشد 1394/12/19
عباس مظلومی استفاده از راهگزینی ترکیبی بسته/مدار برای بهبود دسترسی به حافظه در چندپردازنده های روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
رضا هژبر الساداتی ارائه یک معماری مبتنی بر شبکه های روی تراشه جهت پیاده سازی شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پردازش موازی و شبکه‌ای پژوهشی
آزمایشگاه پروژه پژوهشی ساختمان جدید، طبقه 7
آزمایشگاه پروژه پژوهشی ساختمان جدید، طبقه 7
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 8101536 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
شبکه های میان ارتباطی 8101504 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/27 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 8101557 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی مدارهای واسط 8101426 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/20 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر1 8101489 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 8101536 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/20(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر1 8101489 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/22(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1