اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی مدرسی

مهدی مدرسی 

,استادیار
  • ایران , برگزاری کارگاه (آشنایی با کاربردهای پردازش ابری) در 18 امین کنفرانس کامپیوتر ایران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 9756
اتاق : 2-510
  • 300 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

  • , Program committee member of the 3rd ACM International Workshop on Manycore Embedded Systems (in conjunction with ISCA))
  • , Program committee member, SPECIAL SESSION ON ON-CHIP PARALLEL AND NETWORK-BASED SYSTEMS in PDP conference
  • , Program committee member of Special Session on On-Chip Parallel and Network-Based Systems at IEEE Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-based Computing
  • ایران , برگزاری کارگاه (آشنایی با کاربردهای پردازش ابری) در 18 امین کنفرانس کامپیوتر ایران
  • , Program committee member of the 18th CSI computer conference
  • , Guest Editor for Elsevier Journal of System Architecture- (Special issue on Network-based Manycore Embedded Ssytems)
  • , Program committee member of Special Session on On-Chip Parallel and Network-Based Systems at IEEE Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-based Computing

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری , دانشگاه صنعتی شریف , مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

فعالیت های علمی