اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4905
اتاق: 1-124
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین ابنوی سنتز اکسید گرافن برای کاربرد ادوات انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
امین ابنوی سنتز اکسید گرافن برای کاربرد ابرخازن کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
مهدی اکبری بررسی و رشد نانوساختارهای اکسید قلع جهت استفاده در حسگرهای گاز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
بابک امیرسلیمانی استفاده از فن آوری سیستم های الکترومکانیکی میکرومتری در ساخت آینه های مورد استفاده در پروژکتور کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
الهام بابایی Study and Manufacturing of Micro and Nanostructures and Their Optical کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/24
مهلا پودینه لایه برداری دقیق و عمیق سیلیکان برای ساخت آرایه¬ای از نانو استوانه¬ها ومدل سازی پروسه زدایش کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/02
سروه تاک نانولوله های کربنی الگودهی شده و بررسی کاربرد گسیل میدانی آنها در حسگرهای فشار کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/14
حسین تقی نژاد ساخت نانووایرها و نانوگرس های سیلیکونی و بررسی خواص فیزیکی و الکتریکی آن جهت امکان سنجی کاربردهای حسگری کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/04
محمد تقی نژاد بررسی اثر نانوساختارها بر روی ترانزیستورهای MOSFET جهت کاربردهای حسگری کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/23
علی حسینی ساخت تراشه میکروسیال مجهز به الکترودهای نانوساختار به منظور اندازه گیری ویژگی های الکتریکی سلول های سرطانی گردشی(CTC) دکتری دانلود 1395/09/20
فاطمه حسینی Design and Simulation of Micro Capacitive Tilt Sensor کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
مرتضی حسن پور امیری بهبود عملکرد الکترود ها در سلول های الکتروشیمیایی ساخته شده در افزاره های میکروفلئودیک با استفاده از نانو صفحات گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
بهنام خیرالدینی موسوی نانو ریز ماشین کاری سیلیکان برای ایجاد نانو سیم های سیلیکانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/16
سارا درباری کوزه کنان کاربرد نانو ساختارهای کربنی سه بعدی بروی سیلیسیوم در ساخت محرکه ها و سنسورهای گسیل میدانی دکتری دانلود 1390/06/02
شیما رجبعلی محاسبه قابلیت تحرک محدود شده توسط فونون و ناخالصی در مولیبدن دی سولفاید چندلایه کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/26
رضا رمضانی ایجاد میکروساختارها و نانوساختارهای سه بعدی سیلیکن با رزولوشن بالا با استفاده از زدایش پلاسما کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
آرین زرگامی برسی و ساخت قالب های نانو ایمپرینت بر روی سیلیکان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
سمیه زنگنه ساخت بیوحسگرهای الکتریکی بر پایه نانوخارهای سیلیکونی برای بررسی برهمکنش‌های سلول‌های سرطانی با داروها کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/31
عاطفه‌السادات سیدالحسینی استخراج پارامتر‌های شکل موج نویز هم‌شنوایی اتصالات میانی و محاسبة توان مصرفی در نانو سیستم‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/04
علی سعیدی استفاده از نانوسیم ها و نانوتیوب های سیلیکونی در ساخت حسگرهای زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
نیما سفید موی آذر آماده‌سازی مواد، مشخصه‌یابی، مدل‌سازی هدایت و کاربردهای الکترونیکی کامپوزیت‌های پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/06
زینب سنائی بررسی و ساخت میکرو نانو سوزن های سیلیکنی با استفاده از فناوری ریز ماشین کاری عمیق دکتری دانلود 1389/12/18
مهران شاه محمدی ساخت ترانزیستورهای اثر میدان یونی با نانو ساختارهای سیلیکانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/25
سمانه شیبانی فر بررسی پاسخ سلول های سالم و سرطانی به تحریک های مکانیکی توسط قطعات نانوبیوسنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/13
هانی شعشعانی ساخت و استفاده از حسگرهای زیستی الکتریکی بر پایه نانوساختارهای سیلیکنی جهت تشخیص سلولهای تهاجمی سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/02
علی صفی آبادی تالی ایجاد نانوساختارهای هسته-پوسته ای کربن-سیلیکن کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
علیرضا ضابطیان زدایش عمودی مواد با استفاده از پلاسمای القایی با چگالی بالا مبتنی بر فرکانس رادیویی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/21
محمد عبدالاحد بررسی برهمکنش میکرو ارگانیزمها با نانوساختارهای کربنی و میکرو/نانو ساختارهای سیلیکونی جهت تشخیص سلولهای سرطانی دکتری دانلود 1391/11/15
سهیل عظیمی ایجاد نانوساختارهای سه بعدی سیلیکان بر پایه فرآیند زدایش عمودی عمیق دکتری دانلود 1391/02/16
میلاد قارونی بررسی و ساخت نانو ساختارهای سیلیکنی و کاربرد آن در سلول های خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/30
مهرشاد کافی Fabrication and Characterization of the Electrochemical HbA1c Nano-Biosensor کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/27
مرتضی کیالها ساخت ترانزیستورماسفت با ساختارهای نانو متری و بررسی اثر تابش پرتو X بر آنها کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/11
فرشید کرباسیان ساخت دیودهای نورگسیل مبتنی بر نانوساختارهای سیلیسیمی دکتری دانلود 1393/06/15
زهرا کلاهدوز اصفهانی کنترل رشد جهت دار نانولوله‌های کربنی چند دیواره،اصلاح ساختار و ایجاد نانونوارهای گرافینی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
محمد رضا گل و بستان فرد استفاده از کوانتم دات ها و نانو لوله های کربنی در ساخت سلول های خورشیدی دکتری دانلود 1391/11/07
عمیدالدین متاجی کجوری آنالیز خصوصیات تشعشعی نانوآنتن‌های نوری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/06
سمیه محمدی ساخت نانو نوارهای گرافنی با استفاده از نانو لوله های کربنی و مشخصه یابی آنها دکتری دانلود 1393/10/20
حمید مزرعتی ساختارهای سه بعدی نیمه معلّق سیلیکونی برای ساخت حسگرها و محرک‌های مینیاتوری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
علیرضا مشایخی سنتز نانوساختارهای اکسید روی و کاربرد آن ها در باتری لیتیوم یونی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09
مهدی مظاهری طراحی و ساخت افزاره ای برای تقویت پدیده القای جریان توسط فوتون ها در یک نانوساختار پلازمونی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
هدی ملک‌پور ایجاد ساختارهای میکرو و نانوخار سیلیکانی و مشخصه یابی الکتریکی و فیزیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/19
ناصر نامدار حبشی بررسی رفتار الکتروشیمیایی نانو لوله های کربنی در ادوات مایکروفلوئدیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/02
جلال نقش نیل چی استفاده از نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای اثر میدان به منظور الکترولیز در مقیاس نانو کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/05

نام نوع تلفن آدرس
ادوات نانو بیو الکترونیک پژوهشی ساختمان قدیم، طبقه همکف
نانو الکترونیک پژوهشی ساختمان قدیم، طبقه همکف
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک الکترونیک 8101277 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
حسگرهای نیمه هادی 8101497 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
نانو تکنولوژی و نانوالکترونیک 8101677 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث پیشرفته الکترونیک 2 8101331 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/27(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه