اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهزاد مشیری

بهزاد مشیری

بهزاد مشیری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4342
اتاق: 601-2
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتعضویت در مجامع ملی و بین المللیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی ابرقویی‌نژاد تخمین برخط حالات ترافیک با استفاده از نظریه‌ی ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
سید محسن احمدی موسوی کنترل مبتنی بر همکاری وسایل نقلیه صفحه‌ای ناهولونومیک در مواجهه با نایقینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
حسین اخلاق پسند طراحی مدیریت کننده شبکه توزیع یافته برای شبکه های صنعتی بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
فرزاد ارجمندی بررسی مساله زمان بندی در وی‍ژگی Interoperability برای سامانه های کنترل میدان کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/14
عادل اردلان تجمیع پایگاه های داده بیوانفورماتیک با رویکردترکیب داده کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/14
سعید آرش مدل سازی وسیله زیرآبی خودمختار با استفاده از نظریه ترکیب اطلاعات سنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
محمد ایزدی بهینه سازی انرژی در مراکز داده کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
علی اسدیان ارزیابی روشهای کلاسیک و هوشمند ترکیب اطلاعات در سیستـم تلفیقـی GPS/INS کارشناسی ارشد دانلود 1384
آرمان اشک تراب طراحی حسگر نرم در میلی بیوراکتور بر اساس نظریه ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
محمدرضا اصغری اسکوئی شناخت الگوی حرکتی از سیگنال الکترومایوگرام چند کاناله با استفاده از شبکه های عصبی در دست سایبرتتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1373
حامد اصولی تبریزی کنترل پیش بین میلی بیوراکتور با استفاده از نظریه ترکیب اطلاعات سنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/10
محمد حسین افروز بررسی کارایی ادغام داده های پردازش تصویری، و اندازه گیری امپدانس محیط کشت جهت تعیین غلظت توده سلولی در بیوراکتور های مینیاتوری کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/28
مهرنوش آل ابراهیم ترکیب اطلاعات در فضاهای هوشمند با مقیاس بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
ابوالفضل آل احمد Influential People Retrieval in Social Networks دکتری دانلود 1394/10/28
حامد الفتی طراحی واسط انسان, ماشین برای آنالیز مفهوم interoperability در سامانه های کنترل میدان کارشناسی ارشد دانلود 1385
حامد الفتی طراحی واسط انسان ماشین برای آنالزم مفهوم Interoperability در سامانه های �نترل میدان کارشناسی ارشد 1385
حسن باقرزاده ارزیابی جامع روش های مطرح در ترکیب تصاویر حاصل از سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1382
اسفندیار بامداد طراحی و ساخت حسگرهای لمسی جهت تشخیص نیرو و لغزش برای انگشتان دست سیبرنتیکی (مصنوعی) کارشناسی ارشد دانلود 1376
فرهاد بشارتی طبقه بندی تصاویر سنجش دور بر اساس ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1384
جواد بصیری بهبود پیش بینی مدیریت رویگردانی مشتری با استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات و داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
نسیم بهاری مکان یابی و تولید نقشه براساس خصوصیات محیط توسط ربات متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/20
بهاری . نسیم مکان یابی و تولید نقشه براساس خصوصیات محیط توسط ربات متحر� کارشناسی ارشد 1385
سهیل بهرام پور مانیتورینگ وضعیت کاری فرآیندهای صنعتی با استفاده از تکنیک‌های خوشه‌بندی مبتنی بر نظریه ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13
بهاره پور بابایی طبقه‌بندی و پیش‌بینی سیگنالهای ECG در یک محیط هوشمند با رویکرد ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/12
بهزاد تخم چی شناسایی و طبقه‌بندی درزها به روش ترکیب اطلاعات، با نگرشی ویژه به سازند آسماری دکتری دانلود 1388/06/23
امیر توحیدی طراحی یک سیستم تجمیع اطلاعات بر اساس علایق کاربران کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/29
محمد توکلی نیا تشخیص عیب در فرایندهای صنعتی با رویکرد نظریه‌ی ترکیب داده کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
احسان جعفری ترکیب تخمین در سیستم‏های گسترده سنسوری و کاربرد آن در سیستم‏های حمل‏و‏نقل هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
مهدی جعفری طراحی و تحلیل خطای سیستم‌های ناوبری اینرسی MEMS با رویکرد ترکیب اطلاعات دکتری دانلود 1395/05/30
حمیدرضا جلالی کنترل ساختار متغیر بهینه سازی آن برای کنترل موتور DC کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد رضا جمالی قهدریجانی الگوهای طراحی وتبدیل مدل ها در معماری مدل محور سامانه های هوشمند بر تراشه دکتری دانلود 1387/10/21
محسن جهانخواه ترکیب اطلاعات مکانی با استفاده از تئوری استدلال شهودی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/26
مهدی جهانگیری صالح درجه‌ بندی سیب گلدن دلیشز با استفاده از پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1385
سهیل جوادی تخصیص منابع برای ترکیب اطلاعات در شبکه‌های حسگر بی‌سیم ماموریت‌محور کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
گلناز جوزانی کهن ارزیابی محتوا و تعیین کانیهای رسی سازند شوریجه میدان گنبدلی با روش‌های آزمایشگاهی و ترکیب اطلاعات دکتری دانلود 1393/10/29
سیروس چایچی ملکی کاربرد روش های کنترل فازی- تطبیقی در فرایند های صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1377
جلال حبیبی کنترل پیش بین سیستم های هایبرید مرکب منطقی دینامیکی دکتری دانلود 1387/01/21
اقبال حیدری یکپارچه سازی خدمات اطلاعات مکانی برای شبکه های ارتباطی حمل و نقل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
حمیدرضا حیدری استفاده از نظریه ترکیب اطلاعات سنسوری در تخمین وضعیت ماهواره زمین‌آهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
رضا حسین نژاد مسیریابی هوشمند رباتهای متحرک بااستفاده ازترکیب اطلاعات سنسوری دکتری دانلود 1380
مرضیه سادات حسینی نسب نیاکی کاربرد روش های ترکیب اطلاعات در کشف دانش از نسخ دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/28
محمد حضرتی کاشی کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در بررسی تغییرات پیش نشانگرهای زلزله کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محمدعلی حقدوست محاسبه مقادیر دلخواه حلقه های کنترل پیوسته کارشناسی ارشد 1372
محسن خرازیهای اصفهانی ارتقای پایش کارآیی کنترل کننده با بکارگیری روش‌های ترکیب داده کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/01
پویان خواجه پور تادوانی ترکیب اطلاعات تطبیقی با استفاده از معیار انتخاب هوشمند حسگر کارشناسی ارشد دانلود 1385
پویان خواجه پور تادوانی تر�یب اطلاعات تطبیقی با استفاده از معیار انتخاب هوشمند حسگرها کارشناسی ارشد 1385
امیر داداش نیالهی مانیتورینگ وضعیت ترانسمیتر آلتراسونیک فلو با استفاده از رهیافت ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/01
امیر دانک ارائه روش جدیدی در ترکیب اطلاعات با استفاده از دیدگاههای تئوری بازی‌ها کارشناسی ارشد 1385
محمد رضا درویش مرشدی حسینی سازماندهی نتایج جستجو با کمک محتویات سایتهای ویکی مدیا کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
محمد رضا درویش مرشدی حسینی سازمان دهی نتایج جستجو با کمک محتویات سایتهای ویکی مدیا کارشناسی ارشد 1390/07/12
حسین راغب کنترل موقعیت موتورمغناطیس دائم سنکرون به روش ساختار متغیر انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1375
امیرحسین رحمانی طراحی سیمولاتور واحد پلی اتیلین لوله سازی اهواز یا دورنمای DCS آن کارشناسی ارشد دانلود 1373
سمیه رخساری تحلیل کیفیت اطلاعات در تعامل پذیری یک سیستم ترافیک شهری بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی فراگستر کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/06
نسیم رضانژاد Identification and Control of Bioreactor with Considering of Delay کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
جواد رضائی ترکیب تخمین با رویکرد هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/01
علی مراد �رمی شناسایی و کنترل ساختارهای غیر خطی با استفاده از تئوری موج� کارشناسی ارشد 1385
امین رمضانی توسعه روشهای تخمین توزیع شده در سیستم های حمل ونقل هوشمند دکتری دانلود 1390/07/13
یوسف رمضانی‌نژاد ترکیب اطلاعات به کمک معماری Subsumption الهام گرفته از سیستم عصبی انسان کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/08
رضا رنجی کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات درطراحی سیستم مقاوم تشخیص فرامین حیاتی وصوتی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مجتبی زارع مهرجردی ارتقاء عملکرد کنترل پیش بین در میلی بیوراکتور کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/23
مجید زمانی خرمندیچالی پایش وضعیت در سیستم CHP با استفاده ترکیب سنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/29
مهدی زنگنه مکان گزینی مخازن ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی بوسیله سیستم های استنتاج فازی و تصمیم گیری چند معیاره در محیطGIS کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/24
فائزه سادات کاظمیان طراحی سیستم پایش علایم حیاتی سالمندان و بیماران بر پایه نظریه ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
محمدعلی سرچشمه بررسی آثار تغذیه و تیمارهای نگهداری بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه و کاربرد آن در نظریه ترکیب اطلاعات حس گرها دکتری دانلود 1389/07/28
حمید سلطانیان زاده ترکیب هوشمند اطلاعات و استفاده از آن در جداسازی نواحی مختلف تصاویر MRI کارشناسی ارشد دانلود 1375
حمید شاهنجرینی کاربرد های منطق فازی در ماشینهای CNC کارشناسی ارشد دانلود 1374
صفر شمسی طراحی قانون هدایت موشکهای کروز دریایی (کوتاه برد) کارشناسی ارشد دانلود 1382
ابراهیم شهید زاده استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری در بهبود دقت تیر موشک کارشناسی ارشد دانلود 1381
بهروز صادقی کوشک قاضی اندازه گیری زوایای سمت و فراز با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات سنسوری کارشناسی ارشد 1386/11/15
علی صباغ نیا کنترل کننده بهینه برای سیستم زنجیره تامین در راستای کاهش اثر شلاق چرمی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
مروارید صحت کار کاربرد روشهای تر�یب اطلاعات در سیستم های بیومتری� کارشناسی ارشد 1385
مروارید صحت کار کاربرد روش‌های ترکیب اطلاعات در سیستم‌های بیومتریک کارشناسی ارشد دانلود 1385
زینب طهرانی زمانی طراحی کنترل کننده هوشمند تنظیم خودکار برای سیستم سنجش PH کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/20
نوید عاجلو کنترل پیش بین چند مدله بهبود یافته با استفاده از نظریه ترکیب اطلاعات برای سیستم های محلی - خطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/16
محمدرضا عاروان شبیه سازی وکنترل فازی یک موشک ضد تانک کارشناسی ارشد دانلود 1374
احمد عاشوری کنترل پیش بین فرایندزیستی تولید پنی سیلین کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/31
جلال عرب نیدی شبیه سازی سیستم کنترل هوشمند و یادگیری مدل بیمار به منظور مدل سازی راه رفتن انسان با بهره گیری از رویکرد ترکیب اطلاعات سنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/30
پژمان علی بیگی بنی کنترل تطبیقی مدل مرجع مقاوم و اثبات پایداری آن کارشناسی ارشد دانلود 1378
نسا علیزاده بهبود عملکرد کنترل‌کننده پیش‏بین در شبکه حمل‌ونقل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
فاطمه علوی زاده شبیه سازی رفتار اجتماعی در شرایط بحران با استفاده از سیستم های عاملگرا کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
هومن غروری طراحی و پیاده سازی سیستم نظارت هوشمند بر فرآیند های جاری یک واحد نیروگاه بخار کارشناسی ارشد دانلود 1377
حمیدرضا یغموری سیستم کنترل سرعت تطبیقی خودرو با رویکرد ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/12
کامران فرزان ترکیب هوشمند اطلاعات و استفاده از آن در جداسازی نواحی مختلف تصاویرMRI کارشناسی ارشد 1375
محمدعلی قادری ابرموتور جستجوگر براساس الگوی اجتماعی کاربر وترکیب ویژگی اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/13
مهدی قاضی میرسعید شبیه سازی محیط های کنترل شده و طراحی کنترل کننده های مدرن برای آنها کارشناسی ارشد دانلود 1374
عبدالمجید کاظمیان ترکیب اطلاعات طبقه‌بندی کننده‌های ساختار دوم پروتئین‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1385
کاوه کاوسی بهبود عملکرد روش های هوشمند عامل نرم افزاری ترکیب اطلاعات در اینترنت کارشناسی ارشد دانلود 1380
کاوه کاوسی طبقه بندی خودکار دامنة پروتئین با رویکرد ترکیب اطلاعات دکتری دانلود 1391/03/20
علی کرمی Stability Analysis and Control of Nonlinear Hybrid Systems Using Variational Approach دکتری دانلود 1395/06/16
علی‌مراد کرمی شناسایی و کنترل ساختارهای غیرخطی با استفاده از تئوری موجک کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/04
حمیدرضا کریمی مدل سازی و شناسایی مقاوم سیستم دینامیکی به منظور کنترل بهینه مقاوم دکتری دانلود 1384
امیرحسین کیهانی پور رتبه‌بندی صفحات وب مبتنی بر یادگیری بر اساس نظریه ترکیب اطلاعات دکتری دانلود 1394/10/19
امیرحسین کیهانی‌پور طراحی و پیاده‌سازی معماری چند عامله هوشمند برای ابرموتورهای جستجوی وب براساس نظریه ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرامرز کوثری طراحی اتو پایلوت Hybrid Fuzzy - PID برای موشک ضد کشتی هدایت شونده نور کارشناسی ارشد دانلود 1382
صادقی کوشکقاضی اندازه گیری زوایای سمت و فراز با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات سنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/15
مریم لطفی شهرضا کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در مدیریت بحران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
بابک مجیدی طراحی سیستم ترکیب اطلاعات تصویری برای ارزیابی صنعتی کیفیت محصولات باغبانی کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمید محبوبی بغداد آباد مدل سازی و �نترل سیستم های هایبرید در فرایند های شیمیائی کارشناسی ارشد 1385
حمید محبوی بغداد آبادی مدل سازی و کنترل سیستم‌های هایبرید در فرآیندهای شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/26
مجید محمدی کنترل هوشمند ترافیک با استفاده از کنترل پیش بین مطالعه موردی بزرگراه تهران کرج کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
علی محمودی صالح آباد کنترل آرایش‌ عامل‌های خودمختار ناهولونومیک صفحه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/15
میلاد مرادی ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران با استفاده از عملگرهای انتگرال فازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
ابراهیم مرادی شهریور تشخیص و جداسازی خطا در سیستم های کنترل شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
مسعود میرمومنی مدل سازی و پیش بینی پدیده های نامتعارف در هوای فضا دکتری دانلود 1388/07/04
کیوان مشرف استفاده از شبکه عصبی سلولی و نظریه ترکیب اطلاعات به منظور جداسازی بافتهای مغز از روی تصاویر MRI کارشناسی ارشد دانلود 1376
عطیه مظاهری مدلسازی تخلخل با رویکرد ترکیب اطلاعات در سازند سروک میدان نفتی آزادگان کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/28
فیروز مظهرقراملکی بررسـی مـدل هـای بازیـابی اطلاعات فارسـی و طراحی مـدل چـند مرحله (Data fusion) کارشناسی ارشد دانلود 1382
متین معصومیان طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر فعال عیب با استفاده از ترکیب طبقه بند ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
علی مقدسی ترکیب اطلاعات با استفاده از عاملهای نرم افزاری هوشمند در اینترنت کارشناسی ارشد دانلود 1377
کاوه مقدم تبریزی تشخیص الگوهای تصویری دو محیط پیچیده . کارشناسی ارشد دانلود 1375
پویا مهران نیا تخمین تعداد و موقعیت افراد در محیط های هوشمند بر اساس ترکیب اطلاعات سنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
مسعود نجفی ترکیب اطلاعات سنسوری در هدایت و مسیریابی هوشمند کشتی کارشناسی ارشد دانلود 1378
تهمینه نظری مدلسازی و مانیتورینگ فرآیند حفاری زیر تعادلی با استفاده از تخمیین و نظریه ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/31
سهیل نظری طراحی یک کنترل کننده ی پیش بین تحمل پذیر در مقابل نقص برای پروسه های صنعتی با استفاده از تکنیک های ترکیب داده در شبکه های حسگری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/03
منصور هادی زاده بهبود رفتارمدیریتی سیستم های انعطاف پذیرتولید استفاده از روش های هوشمند ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1376
وفا همتی بررسی و مقایسه پروتکل های انتقال داده در سیستم خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1381
سیما ولی زاده مونیتورینگ با ساختار توزیعی پدیده نشت در خطوط انتقال سوخت با استفاده از روش‌های ترکیب اطلاعات سنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13

نام نوع تلفن آدرس
اتوماسیون صنعتی و پردازش هوشمند اطلاعات پژوهشی 61114343 ساختمان جدید - 114
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه