اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهزاد مشیری

بهزاد مشیری،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | فناوری اطلاعات | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084342
اتاق : 601-2
  • 1325 ارجاعات
  • 18 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، UMIST ، مهندسی مکانیک

1367 ← 1370

M.Sc ، UMIST ، مهندسی مکانیک

1365 ← 1367

کارشناسی ، علم و صنعت ، مهندسی مکانیک

1357 ← 1362

فعالیت های علمی