اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد کاظم موسوی

محمد کاظم موسوی

محمد کاظم موسوی (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن اسمعیلی مدلسازی و شبیه سازی فرآیند خشک شدن انگور سفید بیدانه دکتری دانلود 1385
نوشین اشرفی بررسی تاثیر بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته (MAP ) بر عمر ماندگاری و ویژگی های کیفی قارچ های خوراکی دکمه ای ( آگاریکوس بیسپوروس) و صدفی ( پلوروتوس فلوریدا) کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهرناز امینی‌فر تأثیر انواع هیدروکلوئیدها و غلظت یونی بر پایداری نوشیدنیهای لبنی تخمیری کارشناسی ارشد دانلود 1385
لیلا باقری بررسی اثر هیدروکلوئیدها بر پایداری سوسپانسیون ذرات معلق پالپ درآب پرتقال کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
شکوفه برازنده بهینه سازی خصوصیات کیفی آب آلبالو حین تغلیظ به روش تقطیر غشایی با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
زهره بصیرت بررسی تاثیر مواد جامد محلول در آب بر روی خواص کیفی ماءالشعیر کارشناسی ارشد 1383
پورکاظمی. مریم تأثیر ترکیب فاز روغنی ( Oil blend ) بر روی پایداری امولسیون پرتقالی در نوشابه نهایی کارشناسی ارشد دانلود 1383
صدیقه توسلی بررسی خواص آنتی‏اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس رزماری در نوشابه لیمویی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/07
مریم جلالوند بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ماندگاری نوشیدنی بر پایه عصاره نیشکر کارشناسی ارشد دانلود 92
کامبیز جهان بین بررسی برهم کنش بین ماده غذایی و بسته بندی آلومینیوم استرال در طول مدت نگهداری دکتری دانلود 1385
فروغ جهاندیده بررسی تولید نوشیدنی فراسودمند بر پایه گل گاوزبان با بکارگیری باکتری های لاکتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
روح اله حیدری optimization of spray drying process of encapsulated Elaeagnus angustifolia kernel oil کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمدهاشم حسینی باب اناری بررسی خواص ضدمیکروبی فیلم های خوراکی تولید شده از کیتوزان حاوی اسانس های آویشن, میخک و دارچین علیه باکترهای بیماریزا در مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1386
جواد حصاری عوامل مؤثر سینتیک پروتئولز پنیر فتای UF در طی رسانیدن دکتری دانلود 1385
فرامرز خدائیان بهینه سازی پارامتر هابرای بسته بندی سیب زرد در فلیمهای پلیمری واثر آن بر خواص فیزیکو شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1379
فرامز خدائیان چگنی بررسی سینتیک رشد و تولید کانتاگزانتین توسط باکتری Dietzla natronolimnaea در سیستم های Batch دکتری دانلود 1385
سعید داداشی مدل سازی فرآیند انجماد فرآورده های تخم مرغ با استفاده از روش عددی حجم محدود دکتری دانلود 1395/07/17
علی دینی بررسی اثر مشترک متغیرهای کشت آغازگر، دمای گرمخانه گذاری، pH نهایی و دمای نگهداری بر قابلیت زیستی و خواص کیفی دوغ پروبیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/02
الهه رزمی راد پیش بینی خواص رئولوژیکی فارینو گرافی خمیر با استفاده ار روش شبکه عصبی مصنوعی دکتری دانلود 1385
مریم رواقی بررسی امکان درون پوشانی رنگ کانتاگزانتین طبیعی با نیوزوم و پرونیوزوم دکتری دانلود 1395/04/28
میلاد روحی لنگرودی بررسی تولید فیلم نانوکامپوزیت شبکه‌ای رنگی برپایه پلی وینیل الکل با استفاده از نانوکریستال‌های سلولز و رنگ کانتاگزانتین دکتری دانلود 1395/10/18
مریم سلامی تعیین ضریب نفوذپذیری PET نسبت به مواد معطر نوشابه کارشناسی ارشد دانلود 1383
سارا سهراب وندی بررسی عوامل موثر بر خواص کیفی آبجوی بدون الکل تولیدی به روش تخمیر محدودشده دکتری دانلود 1388/03/06
مرجان شرافتی بررسی اثر هیدروکلوئیدها بر خواص ابری آب هویج کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/15
علیرضا شهاب لواسانی بررسی اثراتKCI بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی،حسی و ژئولوژیکی و لیپولیز پنیر سفید ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1384
امین صغیر Production technology of fortified Barbaree bread with omega-3 with flaxseed and inspect of dough Rheology and bread properties کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
محمدمهدی صفاری بررسی اثر دیواره های مختلف بر کارایی پوشینه دار کردن ترکیبات عطر و طعمی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
حبیب اله عباسی تاثیر نوع کشت آغازگر, دمای گرمخانه گذاری و افزودن کنسانتره پروتئین های آب پنیر به منظور بهبود ویژگی های رئولوژیکی, ریز ساختاری و حسی ماست set با چربی کاهش یافته کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/13
غلامرضا عسکری مدل سازی فرآیندهای انتقال جرم و حرارت در قطعات مکعبی سیب حین خشک شدن در خشک کن ترکیبی بستر سیال- مایکروویو دکتری دانلود 1388/12/09
محمدتقی غریب زاهدی مطالعه پایداری امولسیون نوشیدنی عملگر بر پایه روغن گردو کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
محمد تقی غریب زاهدی مطالعه پایداری امولسیون نوشیدنی عملگر بر پایه روغن گردو کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
منا غفاری بررسی افزایش طول عمر ماءالشعیر بسته بندی شده در بطری های PET کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/26
مینا فرضی پایدار سازی آنتوسیانین ها با تولید امولسیون های مرکب کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/26
بابک قنبرزاده بررسی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی فیلم های زئینی دکتری دانلود 1385
حسین کیانی امکان کاربرد تکنولوژی ژل مایع در پایدارسازی ذرات جامد در نوشیدنی های تخمیری لبنی کارشناسی ارشد دانلود 1386
مصطفی کرمی تاثیر افزودن آنزیم لیپاز و مدت زمان رسانیدن بر ترکیب درصد اسیدهای چرب ، ریز ساختار، رئولوژی، خواص فیز یکوشیمیایی و حسّی پنیر UF-Feta دکتری دانلود 1387/04/12
الهام لشکری بررسـی اثـر بسته بندی تحت شرایط اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر زمان ماندگاری انار و تعیین شرایط بهینه بسته بندی کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی محققی بررسی امکان تولید امولسیون روغن هستة انار در آب به عنوان امولسیون پایة عملگر (Functional) به منظور استفاده در نوشیدنی ها کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/13
انیسه محمدی بررسی امکان تولید آبجوی بدون الکل با بکارگیری سیستم تثبیت مخمر بر روی باقیمانده مالت حاصل از تهیه ورت توسط مخمرهای Saccharomyces cerevisiae، Saccharomyces rouxii و Saccharomyces ludwigii کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
محمدعلی محمدزادبزمی اثر پایدار کننده هابر روی خواص سطحی وچسبندگی بستنی کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدامین محمدی فر مطالعه ساختار خصوصیات رئولوژیکی صمغ کتیرا و ژل‌های مبتنی بر کمپلکس این صمغ و بتالاکتوگلوبولین دکتری دانلود 1385
محمدامین محمدی فر مدل سازی انتقال رطوبت در سیستم های بسته بندی آثار کارشناسی ارشد دانلود 1380
اشکان مددلو تولید اولتراسونیک پپتیدهای زیست فعال از کازئین با استفاده از نانوکره های آنزیمی پارامغناطیسی دکتری دانلود 1388/09/17
اشکان مددلو بهبود ساختاره ویژگی‌های رفتارشناختی و کارکردی پنیر سفید ایرانی کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین میرسعیدقاضی مدلسازی ریاضی جریان آب انار در سیستمهای غشائی دکتری دانلود 1388/07/15
حسین میرسعید قاضی بررسی عوامل موثر در جذب مواد طعمی در سیستمهای مدلی نوشابه های پرتقالی توسط لاک قوطی نوشابه (اثر زمان و دما) کارشناسی ارشد دانلود 1383
ندا مزیدآبادی مهاجرت ترکیبات فرار از لاک قوطیهای فلزی به نوشابه و تاثیر آن به پارامترهای ماندگاری کارشناسی ارشد دانلود 1381
وحید مفید A Study on The Interactions of Protein and Polysaccharide in Functional Low Fat Spreads Based on the Blend of Butter and Walnut oil دکتری دانلود 1392/11/30
زینب السادات موسوی تولید نوشیدنی سلامت بر پایه آب انار کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/14
امیر مسعود مومن دوست بررسی خواص ماندگاری آب بسته بندی شده درپلی اتیلن کارشناسی ارشد دانلود 1382
کوشان نایب زاده اثرات متقابل پروتئین و پلی ساکارید بر ویژگیهای رئولوژیکی, ساختار سطحی و ریزساختار ژلهای پروتئینی و امولسیون دکتری دانلود 1385
علی نصیر پور اثر فشار هموژن کردن و پایدار کننده ها بر روی خواص سطحی گویچه های چربی در خامه کارشناسی ارشد دانلود 1380
سالومه نصرتی بهینه سازی شرایط تولید آبجوی بدون الکل به روش تماس سرد کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
پرنگ نیک مرام مدلسازی زنده مانی پروبیوتیک تحت تاثیر پری بیوتیک در نوشیدنی لبنی تخمیری مخلوط شده با آبمیوه دکتری دانلود 1394/11/14
مسعود هادیان بررسی اثر مشترک فشارهموژن کردن و کازئینات سدیم بر خواص فیزیکوشیمیایی خامه کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی هاشم زاده سنگر مقایسه روش های مختلف بسته بندی و ارائه مناسب ترین روش برای دو میوه سیب و پرتقال کارشناسی ارشد دانلود 1386
شیما یوسفی بررسی تاثیر پارامترهای خشک‌کن پاششی (Spray Drying) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پودر آب انار مصرفی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه