اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود محمدطاهری

محمود محمدطاهری 

,دانشیار
 • Shahid Vatanpur university , عدم اعلام
 • Telecommunication Company of Iran TCI , عدم اعلام
 • Iran Telecommunication Research Center ITRC , عدم اعلام
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 4915
اتاق : 2-512

پروفایل

 • National Iranian Oil Company NIOC , عدم اعلام
 • Iran Telecommunication Research Center ITRC , عدم اعلام
 • Telecommunication Company of Iran TCI , عدم اعلام
 • Shahid Vatanpur university , عدم اعلام
 • , Working as a visiting professor in area of communication engineering. Also teaching "Electromagnetic Field" for undergraduate students
 • شرکت پترو پارس , مشاور
 • , Working in Telecommunication Company of Iran (TCI) as a satellite expert giving consulting to National Satellite Project (Zohrah)
 • تاسیسات دریائی ایران , مشاور
 • , Involved in various telecommunication projects in both onshore and offshore fields as a telecommunication specialist and expert giving cosultancy to the company
 • دانشکده فنی دانشگاه تهران , معاون دانشجوئی فرهنگی دانشکده فنی
 • مرکز تحقیقات مخابرات ایران - انتهای کارگر شمالی - تهران , مسئول پروژه
 • , Design and development of SCPC earth station satellite terminal (project manager)
 • , teaching in Msc Telecommunication Laboratory as a demonstrator
 • , Design and developement of high frequency microwave circuits for microwave radio rely system
 • شرکت مخابرات ایران - سیدخندان , کارشناس
 • , Telecommunication Company of Iran (TCI)
 • , Teaching "applied mathematics", "Antenna and Radio Wave Propagation" and "Electricity"

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی شریف , مهندسی برق

1353 ← 1358

M.Sc , Essex , مخابرات

1363 ← 1365

Ph.D , Essex , مهندسی برق

1364 ← 1369

فعالیت های علمی