اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود محمدطاهری

محمود محمدطاهری

محمود محمدطاهری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4915
اتاق: 2-512
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
وحید ابراهیمی بررسی تئوری، طراحی و تحلیل یک اتصال نوری با استفاده از نانو آنتن موج سیار کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
شهریر احتشام راد بارسازی ماژول های نرم افزاری مناسب به ترمینال های قابـل پیکربنـدی مجـدد مبتنـی بر تکنولوژی رادیو با تعریف نرم افزاری کارشناسی ارشد دانلود 1384
سهیل یاسینی طراحی و پیاده سازی آرایه آنتن مایکرواستریپ با تغذیه شانه ای با سطح گلبرگ کناری پایین در فرکانس 77GHz برای استفاده در رادار هشدار تصادف کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
فرشاد افخمی خیر آبادی طراحی، شبیه سازی و ساخت بخش مولد سیگنال محلی یک گیرنده ی موج میلیمتری در محدوده فرکانسی GHz 60 - 40 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
ابراهیم باقری کرانی تحلیل مودهای Whispering Gallery در تشدید کننده های میکرومتری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
محمد بهرامی مدل سازی انتشار امواج در باند میلیمتری در شرایط مختلف جوی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
بهزاد ترمه باف یزد فشرده سازی کارآو موثر تصاویر دیجیتال به روش ترکیبی - تطبیقی BTC وDCT کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدمهدی تقاء تجزیه وتحلیل سیگنال EEG ویافتن حالات غیرطبیعی درآن بااستفاده ازروش های آنالیز زمان - فرکانس سیگنال ها کارشناسی ارشد دانلود 1378
عباس جزایری مقدس تحلیل حسگرهای زیستی مبتنی بر ساختارهای نوری متناوب کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/28
ناصر جهانگیری طراحی و بهینه سازی یک آرایه آنتنی هوشمند برای کاربرد در شبکه های بی سیم استاندارد IEEE802.11a کارشناسی ارشد دانلود 1384
عماد حمیدی بهینه سازی مشخصات حوزه فرکانس تقویت کننده های توزیع شده دکتری دانلود 1386/12/26
مینا رحمانی آنالیز ، طراحی و شبیه سازی یک لنز روتمن با راندمان و خطای فاز بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
نادر علی اکبریان آنالیز، طراحی وساخت اسیلاتور مایکروویو باند X به روش غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد علیزاده تخمین پارامترهای سیستم تحریک و تنظیم کننده ولتاژ ژنراتور سنکرون بر روش الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد حسن غیاثی طراحی و ساخت تشدیدکننده های مبتنی بر موجبرهای مجتمع شده در زیرلایه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
مهرداد فهیم نیا بررسی وآنالیزمکانیسم سوختن قطعات نیمه هادی درمنابع تغذیه فشارقوی وروشهای رفع این نقص کارشناسی ارشد دانلود 1375
حسین قاسم زاده مجاوری طراحی و ساخت منبع تغذیه سویچینگ جهت دستگاه الکترو کاردیوگرافی کارشناسی ارشد 1376
علی قراچورلو بررسی و شبیه سازی الگورتیمهای شکل دهی پرتووفقی برای استفاده در آنتن های هوشمند جهت افزایش ظرفیت کانال CDMA کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد لطیفی نمین طراحی یک سیستم ترکیب فضایی توان در تشدیدکننده استوانه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/06
عمیدالدین متاجی کجوری آنالیز خصوصیات تشعشعی نانوآنتن‌های نوری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/06
سید احمد نیری جبران سازی اثرات تغییرات مسیر رادار بر روی تصویر SAR با کاهش آنتروپی کارشناسی ارشد دانلود 1395/01/29

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات مهندسی 8101206 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی 8101206 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/27(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه