اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4932
اتاق: 2-507
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهام ابوالفضلی کنترل ازدحام در شبکه‌های کامپیوتری توسط الگوریتم پسگام انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
نگار ایروانی کنترل بهینه انرژی و آسایش در ساختمان های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
امین آقا بالی تشخیص لوسمی لنفوئیدی حاد با استفاده از روش های پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/12
ایمان آقابالی Improving the Fault Tolerant Operation of Modular Multilevel Converter کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
علی پارسا تخمین، شناسایی و کنترل بارهای ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
شروین پروینی احمدی آشکارسازی عیب و پایش کارایی کنترل کننده در سیستم های کنترل فرآیند کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
حسنا توکلی شناسایی عیب سیستم‌های کنترل توسط شبکه‌های پتری دکتری دانلود 1394/02/05
مهدی جعفری طراحی و تحلیل خطای سیستم‌های ناوبری اینرسی MEMS با رویکرد ترکیب اطلاعات دکتری دانلود 1395/05/30
ایمان حسین زاده تشخیص عیب در سامانه‌های کنترلی مبتنی بر PLC کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
فرزاد دهقان نیری طراحی رله هوشمند حذف جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
محمد مهدی رحیمی رضویه تحلیل پایداری ریزشبکه های جزیره ای قدرت در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
جواد رمضان زاده طراحی شبکه حسگری بی سیم با استفاده از روش کنترل گام به گام جریان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
فرهاد زارع آهنگر کلایی Fault Tolerant Power Management Systems Design for Hybrid Electric Vehicles کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محمود سلامتی طراحی سیستم کنترل شارژ باتری و سیستم یکسانساز شارژ سلول های باتری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
امیر صابری طراحی سیستم کنترل با تحمل عیب برای توربین های بادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/09
حسین صفا مهر کنترل اینورترهای متصل به شبکه با حضور سلف غیرخطی در فیلتر خروجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/04
حسین صفامهر کنترل اینورترهای متصل به شبکه با حضور سلف غیرخطی در فیلتر خروجی کارشناسی ارشد دانلود 1394
آرمینا فروتن Designing a Fault Tolerant Control system against Cyber Attacks in Energy Smart Grid کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
اسحاق کارگر طراحی سیستم های کنترل مقاوم به منظور کاهش هارمونیک در ریزشبکه های برق کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مهتاب کیان Identification of Exciatation System of Synchronous Generators کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
سجاد گودرزی طائمه کنترل اینورترهای چند سطحی اکتیو دیود کلمپ کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
محسن ماهور طراحی سیستم اتوماسیون و کنترل و تشخیص خطا برای روشنایی معابر کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
آریان مبینی جداسازی سیگنال های مغزی درطی انجام فعالیت های ذهنی در سیستم های واسط مغز-رایانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
فرزاد محمدی طراحی کنترلر به منظور راه اندازی ژنراتور گازی بر اساس مبدل فرکانسی استاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
مرتضی مطهری بررسی و تحلیل خطا در سیستم‌های ناوبری اینرسی بندشده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سمیه مهدی پور پیچا کنترل سیستم رانشگر خودرو‌های الکتریکی ترکیبی با استفاده از روش‌های کنترل تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
مهدی نادری کنترل تطبیقی مقاوم اینورترهای متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/15
محمود نوری بررسی استراتژی های کنترل برای اینورترهای 400 هرتز با قابلیت تغذیه ی بارهای غیرخطی و نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
مجتبی نوری منظر طراحی کنترل کننده برای موتورهای الکتریکی تحت شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
حسین ولی یان هلق کنترل مقاوم اینورتر DC/AC برای موتورهای القایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث پیشرفته درکنترل 1 8101336 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 10 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 09 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ابزاردقیق پیشرفته 8101001 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/25(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های کنترل دیجیتال 8101275 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 10 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 09 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/18(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1