اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4932
اتاق: 2-507
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهام ابوالفضلی کنترل ازدحام در شبکه‌های کامپیوتری توسط الگوریتم پسگام انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
نگار ایروانی کنترل بهینه انرژی و آسایش در ساختمان های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
ایمان آقابالی Improving the Fault Tolerant Operation of Modular Multilevel Converter کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
امین آقا بالی تشخیص لوسمی لنفوئیدی حاد با استفاده از روش های پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/12
علی پارسا تخمین، شناسایی و کنترل بارهای ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
شروین پروینی احمدی آشکارسازی عیب و پایش کارایی کنترل کننده در سیستم های کنترل فرآیند کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
حسنا توکلی شناسایی عیب سیستم‌های کنترل توسط شبکه‌های پتری دکتری دانلود 1394/02/05
مهدی جعفری طراحی و تحلیل خطای سیستم‌های ناوبری اینرسی MEMS با رویکرد ترکیب اطلاعات دکتری دانلود 1395/05/30
ایمان حسین زاده تشخیص عیب در سامانه‌های کنترلی مبتنی بر PLC کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
فرزاد دهقان نیری طراحی رله هوشمند حذف جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
محمد مهدی رحیمی رضویه تحلیل پایداری ریزشبکه های جزیره ای قدرت در حضور بارهای توان ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
جواد رمضان زاده طراحی شبکه حسگری بی سیم با استفاده از روش کنترل گام به گام جریان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
فرهاد زارع آهنگر کلایی Fault Tolerant Power Management Systems Design for Hybrid Electric Vehicles کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محمود سلامتی طراحی سیستم کنترل شارژ باتری و سیستم یکسانساز شارژ سلول های باتری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
امیر صابری طراحی سیستم کنترل با تحمل عیب برای توربین های بادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/09
حسین صفامهر کنترل اینورترهای متصل به شبکه با حضور سلف غیرخطی در فیلتر خروجی کارشناسی ارشد دانلود 1394
حسین صفا مهر کنترل اینورترهای متصل به شبکه با حضور سلف غیرخطی در فیلتر خروجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/04
آرمینا فروتن Designing a Fault Tolerant Control system against Cyber Attacks in Energy Smart Grid کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
اسحاق کارگر طراحی سیستم های کنترل مقاوم به منظور کاهش هارمونیک در ریزشبکه های برق کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مهتاب کیان Identification of Exciatation System of Synchronous Generators کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
سجاد گودرزی طائمه کنترل اینورترهای چند سطحی اکتیو دیود کلمپ کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
محسن ماهور طراحی سیستم اتوماسیون و کنترل و تشخیص خطا برای روشنایی معابر کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
آریان مبینی جداسازی سیگنال های مغزی درطی انجام فعالیت های ذهنی در سیستم های واسط مغز-رایانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
فرزاد محمدی طراحی کنترلر به منظور راه اندازی ژنراتور گازی بر اساس مبدل فرکانسی استاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
مرتضی مطهری بررسی و تحلیل خطا در سیستم‌های ناوبری اینرسی بندشده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سمیه مهدی پور پیچا کنترل سیستم رانشگر خودرو‌های الکتریکی ترکیبی با استفاده از روش‌های کنترل تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
مهدی نادری کنترل تطبیقی مقاوم اینورترهای متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/15
محمود نوری بررسی استراتژی های کنترل برای اینورترهای 400 هرتز با قابلیت تغذیه ی بارهای غیرخطی و نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
مجتبی نوری منظر طراحی کنترل کننده برای موتورهای الکتریکی تحت شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
حسین ولی یان هلق کنترل مقاوم اینورتر DC/AC برای موتورهای القایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزاردقیق پیشرفته 8101001 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 09 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/23 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
مباحث پیشرفته درکنترل 1 8101336 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 09 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 10 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ابزاردقیق پیشرفته 8101001 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/25(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های کنترل دیجیتال 8101275 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 09 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 10 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2