اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4311
اتاق: 1-318
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هدی احمدی نژاد انتخاب دستورات گسترش یافته در پردازنده های توسعه پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
وحیده اخلاقی روش‌هایی برای ارتباطات روی تراشه قابل اعمال بر سیستم و شبکه روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
پدارم ارشدریاحی دهکردی طراحی ومدل سازی نسخة بهینه شدة پردازندة TMS32 OC 54 X مبتنی بر ایده های معماری RUTS - DSP) RISC کارشناسی ارشد دانلود 1378
داریوش اسکندری طراحی زبان دیکشنری خطا Fault Dictionary Language Design کارشناسی ارشد دانلود 1376
نگار اسماعیلی فلاح روش های تست و عیب یابی گیت های آرایه ای برنامه پذیر در محل (FPGAs) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
حسن افضلی کوشا کاهش توان مصرفی حافظه‌ها در ناحیه کاری نزدیک آستانه با در نظر گرفتن محدودیت کارایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
عبداله آقتاب جهانی شبیه سازی خرابی تابعی مدل های VHDL سطح دریچه ای کارشناسی ارشد دانلود 1375
احمد اکبر شاهی استخراج تابع و تاخیر مدارهای CMOS کارشناسی ارشد دانلود 1374
مظفر بگ محمدی طراحی یک شبیه سازی سطح سوییچ جهت مدل کردن تاخیر نامعلوم در مدارهای دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمدرضا بهارانی پویش فضای طراحی سطح بالای شبکه عصبی-فازی برای کاربردهای نهفته کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
پیمان بهنام تشخیص و تصحیح خطای طراحی سیستم های دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
رضا پور طوسی مدلسازی شبکه محلی ETHE RNET با استفاده از VHDL کارشناسی ارشد دانلود 1377
هومن تراپی پاریزی سنتز رفتاری سیستمهای دیجیتال قابل تست کارشناسی ارشد دانلود 1376
میراسلام تیموری بهبود سرعت شبیه سازی در مدارات دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1373
وحید جانفزا کاهش زمان تست با استفاده از موازی سازی و فشرده کردن داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
محمد رضا جمالی قهدریجانی الگوهای طراحی وتبدیل مدل ها در معماری مدل محور سامانه های هوشمند بر تراشه دکتری دانلود 1387/10/21
علی جهانشاهی سنتز سطح بالای واسط های ارتباطی مدارهای دیجیتال با استفاده از روش های الکترونیک در سطح سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
فاطمه جواهری آزمون واحدهای ارتباطی سطح سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
نادره حاتمی مزینانی سنتز از سطح تراکنش به لایه انتقال ثبات کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/09
بهداد حسینی آزمودن و آزمون پذیری شبکه‌های عصبی مصنوعی سخت‌افزاری به کمک مدل‌های خرابی سطح بالا کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/30
محمد هاشم حق بیان بهینه سازی تست همزمان BIST در سطح تبادل داده‌ها در SoC‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/20
علیرضا خلفی تولید الگو های آزمون درسطح رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1375
عباس خلیلی تولید بردارهای تست IDDQ برای مدارهای مجتمع CMOS کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمد ریاضتی سنتز تست بنچ ها و مانیتورها برای افزایش سرعت درستی سنجی طراحی سیستم های دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1386
دارا رحمتی شبیه سازی بر مبنای رخداد هایبرید تفسیری و ترجمه ای بر زبان VHDL با قابلیت توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد حسین رشادی فرمت میانی قابل سنتز کارشناسی ارشد دانلود 1379
مینا زلفی لیقوان ارزیابی داده های آزمون در سطح رفتاری با قابلیت تخمین پوشش خطا در سطح گیت کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمدرضا سرجویی سنتز سیستمهای دیجیتال با استفاده از توصیفهای رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمد حسین سرگلزائی تشخیص و تصحیح خرابی در سیستم¬های تکرارشونده کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
مرتضی سلطانی بناوندی Lifetime Improvment of Non-volatile Last Level Caches کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/31
ابوالفضل سلیمی زبردست فشرده سازی مشخصات زمانی سطوح گیت و ترانزیستور به توصیف سطح رفتاری در زبان توصیف سخت افزاری Verilog کارشناسی ارشد دانلود 1379
فرشید سهیلی نجف آبادی تخمین توان مصرفی در تراشه های FPGA کارشناسی ارشد دانلود 1377
مسعود شادفر طراحی و پیاده سازی یک بروسورRISC آزمون پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1373
شروین شریفی بهبود ساختارهای پویش برای آزمون Core و SoC کارشناسی ارشد دانلود 1382
عبدالرسول شریفی تست و کاهش خطا در تکنولوژی های جدید حافظه ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
پریسا شعفی کبیری آزمون پردازنده نهفته در سطح دستورالعمل با استفاده از اطلاعات RTL کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/23
علی شهابی طراحی سطح بالا با قبول کاهش هدفمند در مدارهای معیوب کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمیه صادقی کهن جستجوی تست ارتباطات روی تراشه با نگرش به طراحی در سطح سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
محسن صانعی کاهش توان مصرفی ناشی از انتقال اطلاعات بین بلوک های عملیاتی در NoCها دکتری دانلود 1387/06/11
حسین صباغیان بیدگلی ارائه‌ی مدلی جهت کاربردهای طراحی و آزمون در سطوح مختلف انتزاع دکتری دانلود 1393/06/18
حسن صحفی درستی سنجی مبتنی بر ادعا در سطح سیستم دکتری دانلود 1393/06/17
علی طاهری تاری Formai Verification در طراحی مدارهای دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدحسین طهرانی پور خودآزمائی توکار برای تراشه های DSP کارشناسی ارشد دانلود 1379
هما عالم زاده تست کانال های ارتباطی TLM کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/09
مقصود عباسپور طراحی جانمائی مدارهای CMOSبه صورت ساختارهای منظم کارشناسی ارشد دانلود 1374
مقصود عباسپور طراحی پردازنده های خاص منظوره بر اساس IP دکتری دانلود 1382
احسان عطوفیان طراحی Testable Gigabit Media Access Controller کارشناسی ارشد دانلود 1382
عبدالرضا یعقوب زاده کامپیوترRISC برای کاربردهای آموزشی (UTER) کارشناسی ارشد دانلود 1374
بیژن علیزاده صحه گذاری قانونمند (Formal Verification) مدارهای دیجیتالی در سطح بالا بر پایه روش چک کردن خاصیت (Property Checking) دکتری دانلود 1383
بیژن علیزاده پیاده سازی تکنیک های تحمل خرابی در پردازنده های RISC به همراه محاسبه اطمینان بخشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1377
مرتضی فیاضی تولید بردار آزمون برای مدارهای دیجیتال با استفاده از آرایه های منطقی برنامه پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1377
امید فتح الله نجار باشی OVHDL: یک پیشنهاد برای توسعه VHDLبه سمت شئ گرایی کارشناسی ارشد دانلود 1379
نجمه فرجی پور قهرود روش مبتنی بر وظیفه برای تخمین توان مصرفی در مدل سازی سطح تراکنش سیستمها کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
فریماه فرهمندی بررسی روشهای درستی یابی رسمی مدارهای محاسباتی بر اساس روش جبر کامپیوتری نمادین کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/12
آرش فرهودفر سنتز مدارهای آسنکرون کارشناسی ارشد دانلود 1377
امینی فیروز شاهیان طراحی یک پردازش گر خاص برای لایه Baseband از استاندارد Bluetooth کارشناسی ارشد دانلود 1380
فرناز فروغی فر تقریب در عملیات محاسباتی جهت سرعت بخشیدن به فرآیند کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/22
کوروش فلاح مشفقی طراحی شتابدهنده / کمک پردازندة جاوا کارشناسی ارشد دانلود 1378
حمیدرضا قاسمی شتابدهی شبیه سازی مدارهای مجتمع دیجیتال/ آنالوگ کارشناسی ارشد دانلود 1383
لیلی قاسم زاده شبیه سازی Cycle - Based در سطح انتقال ثبات برای زبان VHDL بر اساس فرمت میانی CHIRE RTL VHDL cycle - Based Simulation based on CHIRE کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسن قاسم زاده باغینی معماری های تحقق الگوریتم جایگزینی LRU کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدعلی قدرت تولید کننده خودکار FPGA کارشناسی ارشد دانلود 1378
امیر مسعود قره باغی به کارگیری روشهای Code coverage نرم افزار در زبانهای توصیف سخت افزاریApplying Software Code Coverage Techniques to Hardware Description Languages کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدرضا کاکویی ارزیابی رسمی در سطح بالا به کمک معادلات چند جمله ای صحیح کارشناسی ارشد دانلود 1382
آرزو کامران بهینه‌سازی آزمون در تراشه‌های چندپردازنده‌ای دکتری دانلود 1394/02/27
سارا کرامتی آزمون بهینه هسته با دسترسی به ساختار داخلی آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
زهره کریمی خودآزمایی سخت افزاری - نرم افزاری پردازنده ها HW -SW Based self - Testing of Processor Cores کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرزین کریمی سنتز قطعات دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1373
نغمه کریمی افزایش آزمون پذیری مدارهای دیجیتال در سطح انتقال ثبات به طور خودکار کارشناسی ارشد دانلود 1381
نغمه کریمی خودآزمایی همروال ساختارهای سیستم برتراشه در سطح اجزاء دکتری دانلود 1388/12/08
شهرزاد کشاورز قرار دادن روش های آزمون پذیری در سطح سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
الناز کوپاهی ارزیابی عملکرد و قابلیت اطمینان NoC کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/27
مهران گلی تولید خودکار ادعا در سطح سیستم برای درستی سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/23
عطیه لطفی بررسی روش‌های تحمل پذیری خرابی در معماری‌های چند هسته‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/14
میثم لواسانی تسریع عملیات تولید تست با استفاده از اطلاعات سطح بالا برای مدارات دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1380
مرضیه محمدی جورکویه بررسی، مدل سازی و آزمون خطاهای ناشی از اتصالات میانی در نانو سیستم ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
علی محمد زاده ابزار طراحی واحد خود آزمون پذیری برای قطعات حافظه کارشناسی ارشد دانلود 1379
سمیه ملکشاهی ورله آنالیز کد سطح بالای C برای رسیدن به افراز سخت افزاری نرم افزاری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
محمد کامیار مهاجرانی رهیافتی کنش‌گرا برای توصیف و سنتز سخت‌افزار کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
محمد رضا موحدین سنتز مدارهای دیجیتال مقاوم در برابر خطاهای طراحی دکتری دانلود 1378
مصطفی نادری مایوان ارزیابی رسمی و تولید تست بر اساس خصوصیات طرح کارشناسی ارشد دانلود 1384
پریسا نجد سمیعی طراحی محیط آزمایش برای بکارگرفتن الگوهای آزمون در اسکن مرزی کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدرضا نجفی اختصاصی‌سازی کانال‌های ارتباطی در ساختارهای چند پردازنده‌ای روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/18
حامد نجفی حقی تبدیل ادعاهای درستی سنجی از سطح سیستم به سطحی نزدیک ولی بالاتر از رجیستر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
زهرا نجفی حقی بهینه سازی در طراحی ماژول‌های محاسباتی بر پایه QCA و بررسی مدل‌های خرابی در مدارات QCA کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
رضا نخجوانی افزایش قابلیت اطمینان در معماری های چند هسته ای با استفاده ازپیکربندی مجدد کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/30
نسترن نعمتی طراحی معماری های آزمون خودکار توکار با قابلیت پیکربندی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
نگین السادات نعمت الهی زاده ماهانی طراحی و شبیه سازی سخت افزار در سطح سیستم با SystemAda کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
امیررضا نکوئی زمان‎بندی واسط دسترسی آزمون برای سیستم های روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
عبدالمجید نمکی شوشتری متودولوژی تست توان‌آگاه برای سخت افزارهای کم توان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/14
رضا نور محمدی تولید کد برای پردازنده های EMBEDDED کارشناسی ارشد دانلود 1378
حمیدرضا هاشم پور سنتز آرایه های پردازشگر خطی کارشناسی ارشد دانلود 1378
بنیامین همدین یاران شتاب دهنده شبیه سازی در سطح گیت با استفاده از تکنیک Cycle - Basece کارشناسی ارشد دانلود 1379
نیما هنرمند طراحی یک زبان توصیف معماری و ارزیابی کارآیی برنامه بر روی پردازنده های توصیف شده با آن زبان کارشناسی ارشد دانلود 1386

نام نوع تلفن آدرس
ابزارها و روشهای طراحی مدارهای الکترونیکی در سطح سیستم پژوهشی
آزمون سیستم های دیجیتال پژوهشی 61114308 ساختمان قدیم - طبقه دوم
سیستم های سخت افزار پژوهشی 61114308 ساختمان قدیم، طبقه دوم
سیستم های نهفته کاربردی آموزشی
مدار منطقی آموزشی 61114174 ساختمان قدیم،طبقه سوم
مدار منطقی آموزشی 61114174 ساختمان قدیم،طبقه سوم
مدارهای قابل برنامه ریزی پژوهشی ساختمان قدیم، طبقه سوم
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 07 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
مدارهای منطقی 8101367 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
طراحی بازبان سخت افزاری 8101247 3 01 هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 08 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 07 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
مدارهای منطقی 8101367 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/23 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی 8101342 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آزمون پذیری 8101438 3 01 هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2