اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر معصومی

ناصر معصومی،

استاد
 • صندوق قرض الحسنه باقرالعلوم (ع) ، عضو هیئت امنای صندوق قرض الحسته باقرالعلوم (ع)
 • معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ، عضو کمیته میکروالکترونیک معاونت پژوهشی دانشگاه
 • مرکز پژوهشی نانوبیوالکترونیک ، رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه تهران ، عضو ستاد بزرگذاشت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران ، رئیس برگزاری نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران اسفند ماه 1393
 • تهران ، رئیس کارگروه اول شبکه شاعا در استان تهران
 • تهران ، رئیس کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • تهران ، عضو شورای سیاست گذاری و دبیر منطقه یک پژوهش و فناوری دانشگاه و مراکز پژوهشی و فناوری کشور
 • تهران ، عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه
 • تهران ، مشاور معاون پژوهشی دانشگاه
 • دانشگاه تهران ، عضو شورای مؤسسه مطالعات حقوق انرژی
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، مشاور ریاست پارک علم و فناوری
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران ، عضو کمیته اصلاح الگوی مصرف دانشگاه تهران
 • تهران ، عضویت در کارگروه شناسایی دانش آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان
 • تهران ، عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت پردیس البرز
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084356
اتاق : 1-204
 • 683 ارجاعات
 • 9 h-Index

پروفایل

 • تهران ، عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت پردیس البرز 1396←1397
 • تهران ، عضویت در کارگروه شناسایی دانش آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان 1396←…
 • دانشگاه تهران ، عضو کمیته اصلاح الگوی مصرف دانشگاه تهران 1396←…
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1396←1399
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، مشاور ریاست پارک علم و فناوری 1396←…
 • دانشگاه تهران ، عضو شورای مؤسسه مطالعات حقوق انرژی 1395←1398
 • تهران ، مشاور معاون پژوهشی دانشگاه 1394←1398
 • تهران ، عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه 1394←1397
 • تهران ، عضو کارگروه ارزیابی و پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1394←1396
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- آزمایشگاه مدارها و سیستمهای فرکانس بالا و تست ، سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست 1394←1396
 • تهران ، عضو شورای سیاست گذاری و دبیر منطقه یک پژوهش و فناوری دانشگاه و مراکز پژوهشی و فناوری کشور 1394←…
 • تهران ، رئیس کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1394←…
 • تهران ، عضو کارگروه پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی 1394←1396
 • تهران ، نماینده دانشگاه در کمیته مشترک دانشگاه تهران و استانداری مازندران 1394←1394
 • تهران ، رئیس کارگروه اول شبکه شاعا در استان تهران 1394←…
 • انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع ، عضویت کمیسیون دائمی انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع 1394←1396
 • انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع ، عضویت هیئت امنای انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع 1394←1397
 • دانشگاه تهران ، رئیس برگزاری نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران اسفند ماه 1393 1393←…
 • دانشگاه تهران ، رئیس پژوهشگاه دانشگاه تهران 1393←1394
 • دانشگاه تهران ، عضو ستاد بزرگذاشت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران 1393←…
 • دانشگاه تهران ، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1393←1394
 • دانشگاه تهران ، عضو علی البدل هیئت بدوی انتظامی هئیت علمی دانشگاه تهران 1393←1395
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1393←…
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1393←1395
 • مرکز پژوهشی نانوبیوالکترونیک ، رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک 1393←…
 • صندوق قرض الحسنه باقرالعلوم (ع) ، عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسته باقرالعلوم (ع) 1383←1386
 • صندوق قرض الحسنه باقرالعلوم (ع) ، عضو هیئت امنای صندوق قرض الحسته باقرالعلوم (ع) 1383←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه واترلو ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1375 ← 1381

M.Sc ، دانشگاه تهران ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1362 ← 1367

فعالیت های علمی