اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر معصومی

ناصر معصومی 

,استاد
 • صندوق قرض الحسنه باقرالعلوم (ع) , عضو هیئت امنای صندوق قرض الحسته باقرالعلوم (ع)
 • معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه , عضو کمیته میکروالکترونیک معاونت پژوهشی دانشگاه
 • مرکز پژوهشی نانوبیوالکترونیک , رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه تهران , عضو ستاد بزرگذاشت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران , رئیس برگزاری نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران اسفند ماه 1393
 • انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع , عضویت هیئت امنای انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع
 • تهران , رئیس کارگروه اول شبکه شاعا در استان تهران
 • تهران , نماینده دانشگاه در کمیته مشترک دانشگاه تهران و استانداری مازندران
 • تهران , رئیس کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • تهران , عضو شورای سیاست گذاری و دبیر منطقه یک پژوهش و فناوری دانشگاه و مراکز پژوهشی و فناوری کشور
 • تهران , عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه
 • تهران , مشاور معاون پژوهشی دانشگاه
 • دانشگاه تهران , عضو شورای مؤسسه مطالعات حقوق انرژی
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران , مشاور ریاست پارک علم و فناوری
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران , کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران , عضو کمیته اصلاح الگوی مصرف دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 4356
اتاق : 1-204
 • 581 ارجاعات
 • 8 h-Index

پروفایل

 • دانشگاه تهران , عضو کمیته اصلاح الگوی مصرف دانشگاه تهران
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران , کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران , مشاور ریاست پارک علم و فناوری
 • دانشگاه تهران , عضو شورای مؤسسه مطالعات حقوق انرژی
 • تهران , مشاور معاون پژوهشی دانشگاه
 • تهران , عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه
 • تهران , عضو کارگروه ارزیابی و پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- آزمایشگاه مدارها و سیستمهای فرکانس بالا و تست , سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست
 • تهران , عضو شورای سیاست گذاری و دبیر منطقه یک پژوهش و فناوری دانشگاه و مراکز پژوهشی و فناوری کشور
 • تهران , رئیس کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • تهران , عضو کارگروه پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی
 • تهران , نماینده دانشگاه در کمیته مشترک دانشگاه تهران و استانداری مازندران
 • تهران , رئیس کارگروه اول شبکه شاعا در استان تهران
 • انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع , عضویت کمیسیون دائمی انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع
 • انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع , عضویت هیئت امنای انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع
 • دانشگاه تهران , رئیس برگزاری نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران اسفند ماه 1393
 • دانشگاه تهران , رئیس پژوهشگاه دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران , عضو ستاد بزرگذاشت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران , معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران , عضو علی البدل هیئت بدوی انتظامی هئیت علمی دانشگاه تهران
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته
 • مرکز پژوهشی نانوبیوالکترونیک , رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- آزمایشگاه مدارها و سیستمهای فرکانس بالا و تست , مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستمهای فرکانس بالا و تست
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران , عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران , معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران , رئیس کمیته راهبردی میکرو الکترونیک
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه مدارات و سیستم های فرکانس بالا و تست
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , نماینده پردیس دانشکده های فنی در امور مربوط به همکاری های پژوهشی با شرکت پایانه های نفتی ایران
 • دانشگاه تهران , نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه در برقراری ارتباط با ستاد توسعه فناوری میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر گرایش سیستم های دیجیتال
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر گروه الکترونیک
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کمیته سیاستگزاری طرح و توسعه و تخصیص فضای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کمیته سیاستگذاری توسعه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیرگروه الکترونیک
 • معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه , عضو کمیته میکروالکترونیک معاونت پژوهشی دانشگاه
 • دانشگاه علم و صنعت , عضو کمیته داوری مقالات
 • جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران , عضو شورای بررسی کتاب سازمان انتشارات کتاب جهاد دانشگاهی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سر پرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته
 • دانشگاه تربیت مدرس , عضو کمیته علمی شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران رییس نشست های علمی داور مقالات
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی , عضو کمیته علمی تخصصی کارآفرینی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه تهران , رئیس مرکز مطالعات و توسعه ایده و آینده پژوهی دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران , عضو و رئیس شورای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران , عضو کمیته کار آفرینی دانشگاه و قائم مقام رئیس دانشگاه تهران در آن کمیته
 • دانشگاه تهران , اختیار تشخیص. انجام تعهد. تسجیل و حواله در مورد معاملات جزئی و متوسط
 • دانشگاه تهران , رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , استاد راهنمای دانشجویان گروه مهندسی برق و کامپیوتر
 • صندوق قرض الحسنه باقرالعلوم (ع) , عضو هیئت امنای صندوق قرض الحسته باقرالعلوم (ع)
 • صندوق قرض الحسنه باقرالعلوم (ع) , عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسته باقرالعلوم (ع)
 • دانشگاه تهران , عضو کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان
 • دانشگاه تهران , عضو شورای معین هیئت نظارت دانشگاه تهران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده فنی- دانشگاه تهران , اختیار تشخیص. انجام تعهد. تسجیل و حواله در مورد معاملات جزئی و متوسط
 • دانشکده فنی - دانشگاه تهران , مجری پروژه توسعه ساختمان انستیتوالکتروتکنیک
 • دانشکده فنی - دانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 1
 • دانشکده فنی- دانشگاه تهران , معاونت اداری و مالی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده فنی - دانشگاه تهران , عضو ستاد برگزاری و مسئول کمیته مالی کنفرانس مهندسی برق ایران 75
 • دانشکده فنی - دانشگاه تهران , معاون اداری و مالی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده فنی - دانشگاه تهران , مسئولیت امور مالی و خزانه داری مسجد دانشکده فنی شماره 2
 • دانشکده فنی - دانشگاه تهران , اختیار و مسئولیت تشخیصک تسجیل و انجام تعهد در انستیتو الکتروتکنیک
 • دانشکده فنی - دانشگاه تهران , مسئول امور اداری و مالی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده فنی - دانشگاه تهران , معاون اداری و مالی گروه مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده فنی - دانشگاه تهران , مسئول اجرایی کمیته برگزاری جشن فارق التحصیلی سال 72-71 دانشکده فنی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه تهران , برق و کامپیوتر- الکترونیک

1362 ← 1367

M.Sc , دانشگاه تهران , برق و کامپیوتر- الکترونیک

1367 ← 1370

Ph.D , دانشگاه واترلو , برق و کامپیوتر- الکترونیک

1375 ← 1381

فعالیت های علمی