اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امید شعاعی

امید شعاعی 

,دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 9762
اتاق : 2-318
  • 694 ارجاعات
  • 13 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی