اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امید شعاعی

امید شعاعی،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089762
اتاق : 2-318
  • پست الکترونیکی
  • 716 ارجاعات
  • 13 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی