اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امید شعاعی

امید شعاعی

امید شعاعی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 9762
اتاق: 2-318
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا احمدی طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال خیلی سریع با ساختار فولدینگ در تکنولوژی CMOS کارشناسی ارشد دانلود 1380
احسان آزادبر مطالعه و بررسی یک رابط بی سیم دوطرفه چند کاناله برای مصارف صوتی برروی یک تراشه با تاکید بر طراحی و شبیه سازی بلوک میکسر کارشناسی ارشد دانلود 1386/05/03
علی اسماعیلیان طراحی مدار تولید پالس برای تحریک ولتاژی ضربان ساز مصنوعی قلب کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/12
پژمان امینی طراحی همسانساز زمان پیوسته ولتاژ پایین سرعت بالا برای زوج سیمهای بهم تابیده کاربرد Gigabit Ethernet کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد یاوری طراحی مدو لاتورهای سیگما- دلتا با عملکرد بالا و ولتاژ پایین برای کار بردهای باند وسیع دکتری دانلود 1385
محمد یاوری طراحی وشیبه سازی مبدل های آنالوگ به دیجیتال سیگما - دلتلی صوتی با دقت بالا کارشناسی ارشد دانلود 1380
فرهاد بزرگی موزیرجی طراحی و پیاده سازی دستگاه مولد پالس قابل کاشت حالت جریانی برای تحریک عمیق مغزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/25
فواد بهشتی طراحی سیستم تحریک الکتریکی-لمسی زبان به‌منظور تأثیر بر بهبود و کاهش علائم بالینی بیماری فلج چندگانه (MS) ناشی از اختلالات عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
محمدرضا پژوهنده طراحی واسط ورودی آنالوگ برای حسگر دستگاه الکتروشوک خودکار (AED) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
بهمن توسلی تصحیح خطا در مبدل داده پایپلاین با استفاده از الگوریتم های پردازش دیجیتال کارشناسی ارشد 1385
بهمن توسلی تصحیح خطا در مبدل داده پایپلاین با استفاده از الگوریتمهای پردازش دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1385
شاهین جعفر آبادی آشتیانی طراحی و شبیه سازی سیگما - دلتامدولاتوز میانگذر در ولتاژ پائین کارشناسی ارشد دانلود 1379
یاشار حسامی افشار طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده توان کلاس D برای کاربردهای صوتی کارشناسی ارشد دانلود 1385
یاشار حسامی افشار طراحی و شبیه سازی ی� تقویت �ننده توان �لاس D برای �اربردهای صوتی کارشناسی ارشد 1385
فاطمه حسینی Design and Simulation of Micro Capacitive Tilt Sensor کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
محمدرضا حسن زاده طراحی وشبیه سازی D/A های فرکانس بالا کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی ذهبی طراحی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال فرکانس میانی پائین برای گیرنده های مخابراتی بی سیم چند منظوره کارشناسی ارشد دانلود 1384
سمیه رحیمیان امام طراحی و پیاده سازی فیلتر اینتر پولاسیون بهینه برای مبدل های دیجیتال به آنالوگ بیش نمونه بردار برای �اربرهای با دقت بالا کارشناسی ارشد 1385
سمیه رحیمیان امام طراحی و پیاده سازی فیلتر اینترپولاسیون بهینه برای مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ بیش نمونه بردار برای کاربردهای با دقت بالا کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/13
رضا رنج اندیش طراحی و ساخت دستگاه قابل کاشت تولید کننده پالس IPG حالت ولتاژی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/28
حسین زارعی طراحی یک مدولاتور GMSK با استفاده از یک سنتز کننده فرکانس Sigma - delta Fractional - N کارشناسی ارشد دانلود 1379
هاشم زارع حسینی طراحی و شبیه سازی یک مدولاتور دلتا سیگما با دقت بسیار زیاد کارشناسی ارشد دانلود 1382
مینا شاه محمدی طراحی مدارهای ولتاژ پایین توان پ کارشناسی ارشد 1386/10/02
مینا شاه محمدی طراحی مدارهای ولتاژ پایین توان پ کارشناسی ارشد 1386/10/02
مینا شاه محمدی طراحی مدارهای ولتاژ پایین توان پ کارشناسی ارشد 1386/10/02
مینا شاه محمدی طراحی مدارهای ولتاژ پایین توان پ کارشناسی ارشد 1386/10/02
مینا شاه محمدی طراحی مدارهای ولتاژ پایین توان پ کارشناسی ارشد 1386/10/02
روح اله شیرافکن مدل سازی دستگاه سیکل حرارتی PCR و طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی کنترل کننده غیرخطی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/28
محمد شریف خانی طراحی یک Line Driver برای کاربرد مودم های ADSL کارشناسی ارشد دانلود 1379
حسین شمسی بهبود و مدل سازی عملکرد مدولاتور دلتاسیگمای زمان پیوسته در مبدل های آنالوگ به دیجیتال دکتری دانلود 1385
حسین شمسی طراحی و شبیه سازی مدولاتور دلتا- سیگمای میانگذر باند وسیع با دقت بالا کارشناسی ارشد دانلود 1381
جعفر طالب زاده طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال پایپ لاین موازی با سرعت و دقت بالا در تکنولوژی CMOS کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد طاهرزاده ثانی طراحی و شبیه سازی یک مبدل داده آنالوگ به دیجیتال پایب لاین با SFDR>90dB,SNR>75dB و نرخ نمونه برداری‎100MS/s کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد طیبی طراحی و پیاده‎سازی روشی بهینه برای دنبال کردن نقطه حداکثر توان پنل خورشیدی تحت تمرکز نور کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
محمدیاسر عزیزی طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال در ولتاژ تغذیه پایین (I.5V) و نرخ نمونه برداری بالا( ‎(100MS/s با معماری Pipeline کارشناسی ارشد دانلود 1382
مرتضی علوی طراحی مدارهای بازیابی کلاک و داده سرعت بالا در گیرنده‌های نوری و سیمی کارشناسی ارشد دانلود 1385
علوی . سید مرتضی طراحی مدارهای بازیابی �لا� و داده سرعت بالا در گیرنده های نوری وسیمی کارشناسی ارشد 1385
محمد فرازیان مدولاتوردلتا- سیگمای میان گذرمتعامدباپهنای باند وسیع ونسبت بیش نمونه برداری کم کارشناسی ارشد دانلود 1382
عرفان قادری طراحی مدار شوک ولتاژ بالا برای دستگاه AED (Automatic External Defibrillator) کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
محمدرضا قادری کرکانی طراحی مدار مجتمع یک برچسب شناسایی فرکانس بالای غیر فعال باز تابشی UHF کاملا مجتمع کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/06
ایمان قطبی طراحی و پیاده‌سازی سیستم بی‌سیم شارژ باتری برای دستگاه تحریک عمقی مغز کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
فاطمه کیانی Design and Implementation of the Analog Part of a Fetal Doppler Transceiver کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/04
یارالله کولیوند مطالعـه و طـراحـی ISD CMOS LNA برای یک گیرنده دو استاندارده GSM/UMTS کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا لطفی طراحی مبدلهای آنالوگ به دیجیتال با سرعت و دقت بالا و توان مصرفی پایین دکتری دانلود 1383
وحید مجیدزاده بافر طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال سیگما - دلتا - پایپلاین برای �اربردهای مخابراتی باند وسیع کارشناسی ارشد 1385
وحید مجیدزاده بافر طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال سیگما- دلتا- پایپلاین برای کار بردهای مخابراتی باند وسیع کارشناسی ارشد دانلود 1385
سعید محسنی طراحی و ساخت دستگاه قابل کاشتِ تولید کنندۀ پالس کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
مجتبی محمدی عبده وند مدل سازی دستگاه سیکل حرارتی PCR،و طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی کنترل کننده خطی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
سید ه مریم مرتضوی زنجانی روشهای بهینه طراحی و پیاده سازی برای بخش دیجیتال مبدلهای آنالوگ به دیجیتال دلتا - سیگما کارشناسی ارشد 1385
مریم مرتضوی زنجانی روشهای بهینه طراحی و پیاده سازی برای بخش دیجیتال مبدلهای آنالوگ به دیجیتال دلتا- سیگما کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/27
آرش میر حاج بررسی و طرح شیوه های مداری جدید در طراحی Sample & Hold و مبدلهای داده بسیار پر سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
آرش میر حاج بررسی و طرح شیوه های مداری جدید در طراحی Sample & Hold و مبدلهای داده بسیار پر سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
آرش میر حاج بررسی و طرح شیوه های مداری جدید در طراحی Sample & Hold و مبدلهای داده بسیار پر سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
آرش میر حاج بررسی و طرح شیوه های مداری جدید در طراحی Sample & Hold و مبدلهای داده بسیار پر سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
آرش میر حاج بررسی و طرح شیوه های مداری جدید در طراحی Sample & Hold و مبدلهای داده بسیار پر سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
سید آرش میر حاج بررسی و طرح شیوه های مداری جدید در طراحی Sample & Hold و مبدلهای داده بسیار پر سرعت دکتری 1387/07/14
سید آرش میر حاج بررسی و طرح شیوه های مداری جدید در طراحی Sample & Hold و مبدلهای داده بسیار پر سرعت دکتری 1387/07/14
سید آرش میر حاج بررسی و طرح شیوه های مداری جدید در طراحی Sample & Hold و مبدلهای داده بسیار پر سرعت دکتری 1387/07/14
سید آرش میر حاج بررسی و طرح شیوه های مداری جدید در طراحی Sample & Hold و مبدلهای داده بسیار پر سرعت دکتری 1387/07/14
سید آرش میر حاج بررسی و طرح شیوه های مداری جدید در طراحی Sample & Hold و مبدلهای داده بسیار پر سرعت دکتری 1387/07/14
کلثوم مهرابی طراحی حافظه اس‌رم زیر آستانه با مقاومت بهینه در برابر تغییرات فرایند ساخت و حداقل مصرف توان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
بابک نجاتی طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال ولتاژ پایین وسرعت بالا بامعماری pipeline کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد نجارزادگان طراحی، شبیه سازی و پیاده‌سازی واحد انتقال داده و توان برای قطعات قابل کاشت در بدن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
ارشک نوروز پورشیرازی طراحی و شبیه سازی مبدل های داده با سرعت بالای GHZ برای کاربردهای پرسرعت و توان پایین مخابراتی کارشناسی ارشد 1387/07/15
ارشک نوروز پور شیررازی طراحی و شبیه سازی مبدل های داده با سرعت بالای GHz برای کاربرد های پرسرعت و توان پایین مخابراتی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
سیده صدیقه هاشمی مطالعه و طراحی مدارهای آنالوگ سوئیچ - خازن کم توان در تکنولوژی های نانومتری ولتاژ پایین کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدباقر وحیدفر طراحی وشبیه سازی بخش رادیویی یک گیرنده چند استاندارده در پروسه CMOS دکتری 1386/07/24
محمدباقر وحیدفر طراحی و شبیه سازی پخش رادویی یک گیرنده چند استاندارده در پروسه CMOS دکتری دانلود 1386

نام نوع تلفن آدرس
سیستمهای مجتمع زیستی پژوهشی ساختمان جدید
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدارهای مجتمع خطی (CMOS) 8101850 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مبدلهای دیتاوفیلترهای انالوگ 8101498 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/20 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
طراحی مدارهای مجتمع فعال 8101257 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/29(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1