اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پرویز جبه‌دار مارالانی

پرویز جبه‌دار مارالانی

پرویز جبه‌دار مارالانی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4319
اتاق: 1-241
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه