اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پرویز جبه‌دار مارالانی

پرویز جبه‌دار مارالانی (بازنشسته)

,استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 4319
اتاق : 1-241

پروفایل

  • دانشگاه تهران , نماینده پردیس دانشکده های فنی در شورای سیاست گذاری انتشارات
  • گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران , مدیر گروه مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • وزارت علوم , سرپرست کمیته مهندسی برق شورایعالی برنامه ریزی
  • سازمان سنجش آموزش کشور , سرپرست کمیته علمی المپیاد مهندسی برق سازمان سنجش
  • نماینده , نماینده پردیس دانشکده های فنی در شورای انتشارات دانشگاه

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته , تهران , مهندسی برق

1338 ← 1342

M.Sc , California , مهندسی برق - کنترل

1343 ← 1345

Ph.D , California , مهندسی برق - کنترل

1345 ← 1347

فعالیت های علمی