اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رامتین خسروی

رامتین خسروی

رامتین خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4918
اتاق: 2-508
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا اسعدی یک پارچه سازی روش های کار کردی و ساختاری در آزمون مبتنی بر مدل کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/18
سیده حوری النساء آسوده به کارگیری زبان مدل سازی ALLOY در طراحی مبتنی بر دامنه کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/26
هومن بنده مقدم بهینه سازی آزمونگر مدل CTL ربکا کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
سجاد بهمنی مدیریت تغییرپذیری در لایه واسط کاربر خطوط محصول نرم افزارهای مبتنی بر وب کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
مصطفی توکلی نیا ارائه یک چارچوب برای یک سیستم تعاملی مبتنی بر مدل‌سازی برای توسعه سریع برنامه‌های کاربردی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
پرستو دیداری طراحی معماری نرم افزارهای سازمانی با کاربرد پذیری بالا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
وحید ذوقی شال Design of Domain Logic Using Asynchronous Message Passing کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
راضیه رحیمی بررسی انطباق معماری با کد نرم‌افزار کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/24
مریم رضویان مدلسازی تغییر پذیری در خط تولید سیستم های اطلاعاتی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
مصطفی زالی معناشناسی و تحلیل زبان ریو با منطق رابطه¬ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
آرزو یزدانی سقرلو تولید خودکار و مبتنی بر مدل موردهای آزمون برای نرم‌افزارهای شی‌گرا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/25
امیررضا یزدان شناس استفاده از زبان های خاص دامنه در مدل سازی نرم افزار کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
آراز ساعی ارسی به سوی یک متدولوژی مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر اصول چابکی و معماری نرم‌افزار کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/22
مهدی سرمدی آزمون گر ربکا بر اساس منطق محاسبات درختی (CTL) کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی سرمدی آزمون گر ربکا براساس منطق محاسبات درختی CTL کارشناسی ارشد 1386/05/17
شقایق صاحبی به کارگیری محتوای وب در سیستم های پیشنهاد گر وب کارشناسی ارشد 1387/11/30
شقایق صاحبی به کارگیری محتوای وب در سیستم های پیشنهادگر وب کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
طیبه صادقی نگاشت کاربردهای مبتنی بر اکتور بر شبکه‌های روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
زینب صباحی کاویانی مدل سازی و تحلیل اکتورهای زمان‌دار مبتنی بر منطق بازنویسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
حمیده صبوری قمی مدل سازی صوری و وارسی خطوط محصول نرم افزار دکتری دانلود 1392/06/24
حمیده صبوری قمی بررسی روش های تجرید مدلهای ربکا به منظور درستی یابی صوری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
علیرضا طالبی پور آقاباقر آزمون مبتنی بر مدل با استفاده از توصیف ربکا کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/02
رزا عباسی بروجنی درستی‌یابی سیستم‌های توزیع‌شده‌ی شامل مؤلفه‌ی نامشخص کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
آیرین غفاری آزمون مبتنی بر مدل خط محصول نرم افزار کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/25
عباس محمودی مرکید اعتبارسنجی مدل‌های شبیه‌سازی با استفاده از روش‌های آزمون کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/07
پوریا ملتی مدل سازی و درستی یابی سیستم های مبتنی بر مدل اکتور با توپولوژی پویا کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
عاطفه موفقی معماری نرم افزار در متدولوژِی های چابک توسعه نرم افزار کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/23
پیمان نوروزی سایت اینترنتی گروه تاریخ با محوریت وب‌پیج پژوهشی تخصصی گرایش آسیای میانه و قفقاز کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
مهسا ورشوساز مدل‌سازی و وارسی‌مدل سیستم‌های احتمالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
بهناز یوسفی Modeling and Analysis of Broadcasting Actors کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09

نام نوع تلفن آدرس
تصدیق کیفیت نرم افزارهای مبتنی بر وب پژوهشی
روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها پژوهشی 61119706 ساختمان جدید، 501
معماری نرم افزار پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
مدلسازی ودرستی یابی صوری سیستمهای همروند و واکنشی 8101676 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/28 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/01 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
طراحی سیستم های شی ءگرا 8101471 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مدلسازی ودرستی یابی صوری سیستمهای همروند و واکنشی 8101676 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/22(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/23(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1